Legea 52/2003

PERSOANA DE CONTACT

  • Brezeanu Petronela – Simona, consilier juridic în cadrul Compartimentului Administrativ și Organizare Alegeri, e-mail: simona.brezeanu@primariabacau.ro
  • Călțaru Sorina – Ioana, consilier în cadrul Compartimentului Administrativ și Organizare Alegeri, e-mail: sorina.caltaru@primariabacau.ro

Fișiere

Proiect de hotărâre
privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Proiect de hotărâre
privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
Proiect de hotarare
privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
Proiect de hotarare
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău
Proiect de hotarare
de aprobare a Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003
Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 în municipiul Bacău
Proiect de hotărâre
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a 15 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău.
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău
Anunț Dezbatere publica
privind stabilirea Impozitelor și Taxelor locale și a Taxei de Salubrizare pentru anul 2019
Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău
Proiect de hotărâre
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău
Proiect de hotărâre
privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
1 2 3 4
yoast seo premium free
Skip to content