Legea 52/2003

PERSOANA DE CONTACT

  • Diana Ilie, inspector de specialitate
  • Telefon: 0234.588535
  • Email: diana.ilie@primariabacau.ro

Fișiere

Anunț Dezbatere publica
privind stabilirea Impozitelor și Taxelor locale și a Taxei de Salubrizare pentru anul 2019
Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău
Proiect de hotărâre
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău
Proiect de hotărâre
privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
MINUTA
încheiată astăzi 21.08.2018 cu ocazia dezbaterii publice pe tema proiectelor de acte normative privind: 1. aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 2. aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău; 3. stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.
PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
PROIECT DE HOTĂRÂRE
de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău
PROIECT DE HOTARARE
de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice și sportului, cu modificarile și completarile ulterioare
MINUTĂ Încheiată astăzi, 22.12.2016 cu ocazia dezbaterii publice pe tema proiectelor de acte normative privind:
1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău, 2. Aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău, 3. Aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
MINUTĂ Încheiată astăzi, 22.12.2016 cu ocazia dezbaterii publice pe tema proiectelor de acte normative privind:
1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău, 2. Aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău, 3. Aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
1 2 3
yoast seo premium free
Inline
Inline