Legea 52/2003

PERSOANA DE CONTACT

  • Diana Ilie, inspector de specialitate
  • Telefon: 0234.588535
  • Email: diana.ilie@primariabacau.ro

Fișiere

MINUTA
încheiată astăzi 21.08.2018 cu ocazia dezbaterii publice pe tema proiectelor de acte normative privind: 1. aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 2. aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău; 3. stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.
PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
PROIECT DE HOTĂRÂRE
de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău
PROIECT DE HOTARARE
de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice și sportului, cu modificarile și completarile ulterioare
MINUTĂ Încheiată astăzi, 22.12.2016 cu ocazia dezbaterii publice pe tema proiectelor de acte normative privind:
1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău, 2. Aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău, 3. Aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
MINUTĂ Încheiată astăzi, 22.12.2016 cu ocazia dezbaterii publice pe tema proiectelor de acte normative privind:
1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău, 2. Aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău, 3. Aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
1 2 3
yoast seo premium free
Inline
Inline