PREZENTARE GENERALĂ

Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau este institutie de asistenta sociala, care se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Caminul pentru Persoane Varstnice se organizeaza si functioneaza ca structura publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau este centru rezidential si asigura, in regim institutionalizat, conditii de gazduire si hrana, ingrijire personala si medicala, recuperare si readaptare, activitati de asistenta sociala si psihologica, pe perioada determinata/nedeterminata, in functie de nevoile individuale ale persoanelor varstnice si de capacitatea proprie (210 locuri).
Sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau este in municipiul Bacau, str. Aleea Ghioceilor nr.2

Serviciile de cazare sunt delimitate pe 2 sectii:

 • Sectia persoane independente, organizat pe 4 paliere ale cladirii (parter – etaj III) – 164 locuri.
 • Sectia persoane dependente/semidependente (Etaj IV) – 46 locuri.

Repartizarea beneficiarilor pe cele doua secții se face in momentul internarii, pe baza fisei de evaluare socio-medicala.

SERVICII OFERITE

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău oferă beneficiarilor urmatoarele servicii:

 • Cazare pe perioada determinată/nedeterminată, în funcţie de specificul fiecărui caz, în limita locurilor disponibile.
 • Prepararea şi servirea mesei,
 • Igienizarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit şi a spaţiilor comune.
 • Asistenţă şi suport pentru asigurarea activităţilor de bază (asigurarea igienei corporale, transfer si mobilizare, deplasare în interior /exterior, comunicare, etc).
 • Suport pentru realizarea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice (activitati de menaj, de gestionare a bunurilor, de petrecere a timpului liber,etc).
 • Consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată, sau în institutii medicale de profil;
 • Kinetoterapie si gimnastică recuperatorie.
 • Activitati individuale şi de grup, participarea la programe cultural-educative, artistice, religioase.
 • Asistenta socială şi psihologică, informare, activităţi de ergoterapie şi petrecere a timpului liber.

DOCUMENTE NECESARE

 • Solicitare de internare(cerere).
 • Ancheta sociala.
 • Grila de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice si Fisa de evaluare Socio-medicala.
 • Documente din care sa reiasa starea de sanatate recenta a solicitantului, emise de medici specialisti: radiologie (film pulmonar); VDRL; exemen dermatologic; recomandare medicala + fisa medicala de la medicul de familie (copie xerox); examen psihiatric emis de Serviciul Judetean de Medicina Legala/certificat psihiatric sau alte documente din care sa reiasa capacitatea mentala a persoanei.
 • Acte privind starea civilă, componenta familiei şi situaţia materială a persoanei ce urmeaza a beneficia de serviciile Caminului, respectiv a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot fi obligaţi la plata contributiei de intretinere:

a) copii de pe actele de identitate,certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei ce urmeaza a fi   îngrijite în cămin, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau sotiei, după caz, hotarari de divort, certificate de deces,etc; copii de pe actele care atesta ca sustinatorii legali/familia au in ingrijire alte persoane;
b) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
c) acte doveditoare privind veniturile, adeverinta de salariu, cupon de pensie, adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere ca nu are venituri;
d) copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitiva, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei varstnice ingrijite în cămin, dacă este cazul;
e) copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitiva, prin care cei care datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi fata de alte persoane;
f) certificat de atestare fiscala eliberat de Municipiul Bacau – DITL;
g) declaratie notariala din partea apartinatorilor/reprezentantilor legali/membrilor familiei in forma autentica referitoare la reintegrarea in familie in cazul in care beneficiarul nu se adapteaza conditiilor din camin.

ADRESĂ

Str.Aleea Ghioceilor nr.2, cod postal 600157

DATE DE CONTACT:

Director: DIMOFTE MAGDA

Telefon fix: 0234/ 544.444

Mobil 0729/292581

Fax : 0234/562.157

Email: cpvbacau@primariabacau.ro