În susținerea solicitării anexez următoarele documente:

 • Cerere tip Aviz Comisie de Circulație
 • Copie Certificat de Urbanism nr. _______ din ______________ și planul de situație / ortofotoplan anexă la CU;
 • Copie Extras de Carte Funciară pentru informare;
 • Fotografii amplasament;
 • Memoriu de prezentare – trebuie să conțină minim următoarele date:•
  • date de identificare a lucrării, a imobilului și categoria drumului;
  • descrierea construcțiilor existente și/sau propuse și a activităților ce urmează a se desfășura în incintă precum și implicațiile asupra traficului rutier;
  • descrierea amenajării accesului la drumul public și modul de amplasare a semnalizării rutiere propuse;
  • modul de rezolvare a necesarului de parcări conform PUG 2012.
 • Plan de situație – trebuie să conțină minim următoarele date:
  • sectorul de drum la care se va amenaja accesul obiectivului și traseul existent;
  • figurarea marcajelor și indicatoarelor rutiere;
  • modul de amenajare a accesului la drumul public, elementele tehnice precum și modul de separare a fluxurilor de circulație (intrarea/ieșirea din obiectiv);
  • amplasarea construcțiilor existente și/sau propuse cu marcarea distanțelor față de vecinătăți și față de drumul public;
  • amplasarea locurilor de parcare și modul de organizare a aleilor carosabile în incinta obiectivului;
  • modul de asigurare a continuității troturarelor și a pistelor de bicicletă, după caz.

DATE DE CONTACT

Telefon: 0234.581.849
Telefon: 0234.208.900
Fax: 0234.588757
Email: comisiadecirculatie@primariabacau.ro