Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite

ANEXA 3 NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022 de aplicare a Legii nr. 522003 privind transparenţa decizională în administraţia publică