Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.
Activitatea de protecție civilă este de interes național, are caracter permanent și se bazează pe îndeplinirea obligațiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autorităților administrației publice centrale și locale, celorlalte persoane juridice de drept public și privat române, precum și persoanelor fizice.
Această secțiune va cuprinde articole din activitatea de Protecție Civilă și PSI de pe raza Municipiului Bacău și nu numai.
  • Persoana de contact care reprezintă Compartimentul de Protecție Civilă și PSI din cadrul Primăriei Municipiului Bacău este:
    Șef birou: Mocondoi Sorin – 0723683158
  • Sediul compartimentului este situat pe Str. Dr. Alexandru Șafran nr. 145, Bacău, Tel/fax 0234-510.170.
  • Adresa de e-mail: sorin.mocondoi@primariabacau.ro

Situaţia de urgenţă eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante.

Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate.

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi.

Organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate

DOCUMENTE – SITUAȚII de URGENȚĂ și PROTECȚIE CIVILĂ 2022

DOCUMENTE – SITUAȚII de URGENȚĂ și PROTECȚIE CIVILĂ 2021