Buget

 In temeiul prevederilor art .8 si art.39 alin.(3) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , se aduce la cunostinta publica ca la nivelul Municipiului Bacau se afla in procedura de elaborare proiectul Bugetului Local al Municipiului Bacau pe anul 2023, initiat de Primarul Municipiului Bacau in temeiul art.136 alin.(l) din 0.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificata si completata.
       Persoanele interesate sa studieze proiectul de hotarare si intreaga documentatie, pot accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, in meniul principal Primaria, Documente și informații financiare, subsectiunea Obligaţii privind procedurile de publicare a bugetelor locale sau la sediul Primariei Municipiului Bacau. in legatura cu acestea, locuitorii si asociatiile legal constituite vor putea trimite in scris , la Primaria Municipiului Bacau, propuneri, sugestii sau opinii, care au valoare de recomandare d-nei Caltaru Sorina, pe adresa sorina.caltaru@primariabacau.ro, pana la data de 19.01.2023.

Bugetul Municipiului Bacău

O lista cu toate documentele emise pentru buget

Indicatori cu privire la execuția bugetului Municipiului Bacău pe trimestrul IV 2020

Programul de investiții