În această secțiune puteți găsi lista concursurilor în derulare pentru posturile vacante în administrația locală.

Examen promovare personal contractual debutanti 2024

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau str.Pictor Th. Aman nr.94 C, organizeaza examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, pentru persoanele ce au finalizat perioada de debutant, in data de 14.05.2024 ora 10,00 la sediul Sectiei Auto si Utilaje.

Conditii de participare :

– persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, vor fi promovate, prin examen, la sfarsitul perioadei de debutant intr-o treapta profesionala imediat superioara, in baza unui referat de evaluare  intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul autoritati/institutiei publice;

Cererile de participare la examenul de promovare insotite de o copie a actului de identitate se depun in termen de 10 zile lucratoare de la afisare, la registratura institutiei  in perioada   08.04. – 19.04.2024 .  

Afisat  08.04.2024  ora 15,00

 

EXAMEN PROMOVARE FUNCTII PUBLICE 2023 - 2

Municipiului Bacau organizeza examen de promovare in grad profesional superior celui detinut  pentru functionarii publici de executie care indeplinesc conditiile legale de promovare.

Examenul se desfasoara la sediul institutiei, dupa cum urmeaza :

– proba scrisa – 14.12.2023 ora 10,00 proba scrisă,

– interviul   –   28.11.2022  ora 11,00

Pentru a participa la  examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1.  a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2.  b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3.  c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele pentru participare la  examen, se depun la secretariatul comisiei – Serv.Managementul Resurselor Umane si Formare Profesionala, camera nr.1, in termen de 20 de zile de la data prezentului anunt (16.11. – 05.12.2023) si va cuprinde:

– cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa;

– copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza  in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care nu a fost radiata, in conditiile legii;

– copii xerox ale rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani;

Bibliografia si tematica va fi afisate ulterior .

 

Primaria Municipiului Bacău organizează examen de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale la Compartiment Tehnic – Structura Intervenții, Auto și Utilaje – Directia Patrimoniu

Primaria Municipiului Bacău organizează examen de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale, în data de 12.10.2023 – proba practica, ora 09.00 la Compartiment Tehnic – Structura Intervenții, Auto și Utilaje – Directia Patrimoniu.

În conformitate cu prevederile HG. nr. 1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, condițiile de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, sunt:

– candidatul trebuie să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;

–  vechime de 3 ani în gradul profesional deţinut.

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, candidații vor depunde un dosar ce va conține în mod obligatoriu:

  1. a) cerere de înscriere;
  2. b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
  3. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Dosarele se depun de către candidați în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 21.09.2023- 04.10.2023.

Relaţii suplimentare la telefon 0234208900, tasta 8/1 sau de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, și Formare cam 25.


Primaria Municipiului Bacau organizeaza examen de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual de la Sectia Parcuri, Spatii Verzi din cadrul Serviciul Administrare Spatii de Agrement si Gradini Publice, Baze Sportive- Directia Patrimoniu

Primaria Municipiului Bacau organizeaza examen de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale, in data de 08.09.2023 – proba practica, la ora 09.00 la sediul Sectiei Parcuri, Spatii Verzi, Strada Constantin Ene 4, Bacău.

In conformitate cu prevederile HG. nr. 1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, conditiile de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, sunt:

– candidatul trebuie să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;

–  vechime de 3 ani în gradul profesional deţinut.

In vederea participarii la examenul de promovare in grade sau trepte imediat superioare, candidatii vor depunde un dosar ce va contine in mod obligatoriu:

  1. a) cerere de înscriere;
  2. b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
  3. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Dosarele se depun de catre candidati in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv in perioada 17.08.2023-30.08.2023.

Relaţii suplimentare la telefon 0234208900, tasta 8/1 sau de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, cam 25.


Primăria Municipiului Bacău organizează examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deținute

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau str.Marasesti  nr.6, organizeaza examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara  celei detinute, in data de 26.06.2023 ora 09,00 la Primaria Municipiului Bacau, sediul Sectiei Parcuri,Spatii Verzi din Parcul Cancicov, pentru floricultorii care indeplinesc conditiile legale de promovare.

Conditii de participare :

– obtinerea calificativului “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale de cel putin doua ori in ultimii trei  ani;

– vechime 3 ani in gradul profesional detinut;

– salariatii sa nu aiba sanctiuni disciplinare neradiate;

Cererile de participare la examenul de promovare insotite de o copie a actului de identitate se depun in termen de 10 zile lucratoare de la afisare, la registratura institutiei in perioada  31.05.2023 – 16.06.2023, la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Formare Profesionala.


Rezultat a selecției dosarelor depuse pentru susținerea examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut

In urma selectiei dosarelor depuse pentru sustinerea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut, Comisiile de examinare au stabilit urmatoarele:

Nr. Crt. Numar dosar Observatii
1 Nr. 145545 / 17.07.2023 admis
2 Nr. 147040 / 23.05.2023 admis
3 Nr.145444 / 17.05.2023 admis

Candidatii declarati “admis” pentru participarea la proba scrisa a examenului de promovare se vor prezenta, luni, 12.06.2023 la sediul Primariei Municipiului Bacau II ( din Piata Centrala), avand asupra lor cartea de identitate si un pix.


ANUNT examen de promovare

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau str.Marasesti nr.6, organizeaza examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, pentru persoanele ce au finalizat perioada de debutant in data de 27.04.2023 ora 15,00 la sediul Primariei Municipiului Bacau, str. Marasesti nr.6.
Conditii de participare :
– persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, vor fi promovate, prin examen, la sfarsitul perioadei de debutant intr-o treapta profesionala imediat superioara, in baza unui referat de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul autoritati/institutiei publice;
Cererile de participare la examenul de promovare insotite de o copie a actului de identitate se depun in termen de 10 zile lucratoare de la afisare, la registratura institutiei in perioada 07.04.2023 – 24.04.2023