TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Scopul legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică, este acela de a:
- spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
- implica participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
- spori gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.