Articole recente

ANUNȚ licitaţie privind achiziția unor servicii de evaluare a 82 (optzecișidouă) bunuri imobile (terenuri) pe care sunt ridicate construcții, aflate în proprietatea privată a UAT Bacău, în vederea stabilirii valorii de piață

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, municipiul Bacău, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău, telefon:0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: mihaela.malinescu@primariabacau.ro 2. Informaţii generale privind obiectul achiziției, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie achiziționat: […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 12.05.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 12.05.2022 a  fost adoptată următoarea hotărâre :   207 12.05.2022 Hotărâre     privind    aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fondul Local, Investiția I.1.1.- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a depunerii proiectului ,,Modernizarea […]

Consiliul Local al Copiilor din Municipiul Bacău – înscrieri

Lumea în care trăim ne influențează indiferent de vârsta la care suntem, iar dreptul la libera exprimare este fundamental dezvoltării noastre pentru că ajungem să ne cunoaștem cu adevărat, să ne știm nevoile și interesele. UNICEF încurajează libera exprimare a copiilor și tinerilor, precum și participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Dacă ei […]

ANUNT LICITATIE SPATII HALA PIATA CENTRALA

ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a unui număr de 5 spații comerciale inclusiv suprafețe de expunere comercială, situate în incinta halei de lactate a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieții nr.1, jud. Bacău, aflată în domeniul public al municipiului Bacău 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinară din data de 29.04.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 29.04.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual: 160 29.04.2022 Hotărâre privind completarea HCL 443/23.12.2021 privind   aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul  de investiții ” Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de […]

Anunț

Expropriere  imobil afectat de coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții Proiect integrat -Amenajare parcări în locul bateriilor de garaje etapa I – str.Martir Horia-Ardealului – Mioritei Procesul verbal nr.2 a comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Proiect […]

COMUNICAT DE PRESĂ la finalizarea proiectului „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”

Municipiul Bacău a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău ”, cod SIPOCA 571/MySMIS 126161. Proiectul s-a desfășurat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Administrație […]

yoast seo premium free
Sari la conținut