Articole recente

ANUNȚ – licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de un an, a 17 (șaptesprezece) suprafețe de teren, domeniul public al municipiului Bacău

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, municipiul Bacău, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău,  CUI: 4278337, telefon: 0234/515774, 0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: cristina.bardasu@primariabacau.ro, bardasucristina@yahoo .com, cod fiscal 4278337. 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special […]

Informare

În perioada 30.07.2021- 08.08.2021, Municipiul Bacău va efectua tratamentul I pentru combaterea țânțarilor, căpușelor și a insectelor de disconfort. Substanțele folosite sunt insecticide – biocide și sunt avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. Menționăm că tratamentul avio se va desfășura între orele 5.30-10.30, în condițiile în care nu sunt prognozate precipitații sau intensificări […]

Anunț – Sistem gestionare deșeuri în Municipiul Bacău

Municipiul Bacău anunță cetățenii cu privire la încheierea cu SC SOMA SA a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Bacău şi 22 de comune limitrofe, începând cu data de 06.08.2021, la terminarea perioadei de mobilizare. În acest sens, vă informăm că sistemul de gestionare a deșeurilor […]

Comunicat de presă lansare proiect – Fazarea proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” cod SMIS 143353

  UAT MUNICIPIUL BACĂU anunță lansarea proiectului Fazarea proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” cod SMIS 143353, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa […]

Anunț public

Începând  cu data de 22.06.2021 cetățenii care doresc să depună declarații și documente pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Bacău a datelor  cu privire la gospodării sau soluționarea unor cereri referitoare la situații are decurg din registrul agricol, se vor adersa la Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești, nr. 6, cam.10.  

Anunț – hotărâri cu caracter normativ adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 28.05.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 28.05.2021 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ: 1.Hotărâre nr.141 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 2.Hotărâre nr.142 privind atribuirea prin procedură […]

Anunț – deschidere prcedură de atribuire a unui număr de 3 autorizații taxi

Primăria municipiului Bacău anunţă deschiderea procedurii de atribuire a unui număr de 3 autorizaţii taxi. Condiţii: Participanţii la procedură pot fi operatori economici (Persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale înfiinţate conform Odonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.44/2008 privind  desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, modificată şi completată, societăţi […]

yoast seo premium free
Sari la conținut