Articole recente

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 20.06.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 20.06.2022 a  fost adoptată următoarea hotărâre :   253 20.06.2022 Hotărâre     privind    aprobarea  modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2022 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei […]

Informare

În perioada 22 iunie – 5 iulie 2022, în zona liniilor CF de pe raza orașului, va începe procedura de erbicidare a vegetației. Este interzis pășunatul și stupăritul!

ANUNȚ licitaţie a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.43, în suprafață utilă de 151,56 mp, aflat în domeniul public al municipiului Bacău

  Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, C.U.I. : 4278337, municipiul Bacău, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău,  telefon:0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: roxana.bancila@primariabacau.ro, Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să […]

ANUNȚ licitaţie privind achiziția unor servicii de evaluare a 82 (optzecișidouă) bunuri imobile (terenuri) pe care sunt ridicate construcții, aflate în proprietatea privată a UAT Bacău, în vederea stabilirii valorii de piață

  Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, municipiul Bacău, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău,  telefon:0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: mihaela.malinescu@primariabacau.ro Informaţii generale privind obiectul achiziției, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie achiziționat: servicii […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 06.06.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 06.06.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:   249 06.06.2022 Hotărâre     privind     aprobarea BUGETULUI de VENITURI și CHELTUIELI  al fondului forestier pentru anul 2022, proprietate publică a municipiului Bacău 250 06.06.2022 Hotărâre     privind    mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 27.05.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 27.05.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual: 225 27.05.2022 Hotărâre     privind   acordarea Titlului de  ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” domnului profesor Ștefan Antohe 226 27.05.2022 Hotărâre     privind  acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 […]

Program 1-5 iunie 2022 – Piața Tricolorului

Activități pe scenă 10:45 DESCHIDEREA EVENIMENTULUI – Palatul Copiilor Bacău 11:00 Cercul de Muzică Uşoară 11:25 Cercul de Dans Modern – Chinese Story 11:30 Cercul de Cultură și Civilizație Engleză – Summer…at the Children’s Palace 11:45 Cercul de Muzică Uşoară 12:15 Cercul de Teatru – sceneta „Capra cu 3 iezi” 12:30 Cercul de Muzică Populară […]

Sari la conținut