Începând cu data de 08 iulie 2020 activitatea de relații cu publicul se va desfășura exclusiv în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni (C.I.C), situat în strada Nicolae Titulescu nr. 3 (fostul sediu al Serviciului Stare Civilă).

Programul de lucru al Centrului de Informare Cetățeni:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Beneficiarii, proiectanții și toți cetățenii interesați de domeniul autorizații în construcții și urbanism vor primi consiliere în acest domeniu, vor putea depune solicitări pentru certificate de urbanism, autorizații de construire/demolare și vor ridica actele/răspunsurile emise de către Primăria Municipiului Bacău de la biroul cu personal specializat pe aceste domenii.

Toate documentele vor fi scanate și înregistrate într-un sistem informatic, iar apoi se vor transmite electronic la personalul responsabil de soluționarea lor. Pe parcursul rezolvării cererii cetățenii vor putea putea urmări online stadiul acesteia, până la obținerea răspunsului.

Important:
!!! La depunerea cererii pentru emiterea autorizației de construire/desființare, pentru documentațiile de urbanism cât și pentru depunerea oricărei solicitări însoțită de planșe pe format mai mare de A3 se va prezenta un exemplar în original având actele, avizele/acordurile și proiectul pentru autorizare așezate în dosar conform fișelor de depunere, numerotate pe fiecare pagină începând de la cerere și până la ultima filă din dosar.

Acest dosar se va scana, urmând a se depune în format letric și electronic (utilizând un suport de memorie de tip stick-usb) la sediul C.I.C.

!!! Odată cu depunerea dosarului fizic și a documentelor scanate de pe stick se va completa o declarație pe propria răspundere prin care solicitantul iși asumă faptul că documentul electronic este identic cu cel fizic în toate aspectele!

Cu excepția solicitărilor pentru emiterea autorizației de construire/desființare, pentru documentațiile de urbanism, cât și cele însoțite de planșe pe format mai mare de A3 toate documentele, solicitările, cererile, sesizările sau petițiile pe domeniul autorizării în construcții și urbanism se pot depune și pe adresa de e-mail a instituției: contactprimarie@primariabacau.ro

Declarație de conformitate