VĂ RUGĂM SĂ SELECTAȚI ANUL

Dezbateri publice

Dezbatere publică - Sesiunea I
Prezentarea campaniei de informare, rezumarea principalelor acte normative care reglementează activitatea urbanistică, supunerea spre dezbatere a problemelor frecvent reclamate de către cetățeni și a conținutului chestionarului de satisfacție a cetățeanului