Legea 544/2001

Această secțiune facilitează obținerea de informații publice referitoare la activitatea Primăriei Municipiului Bacău, în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cererea tip (model) conform Anexei 1 la Normele Metodologice nr.2002 de aplicare a Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațile de interes public se poate găsi în fișierele atașate acestei pagini.

Conform Legii 544, art. 17, programul zilnic al compartimentelor de informare și relații publice va fi cel al autorităților sau instituțiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, incluzând într-o zi pe săptămână și ore după programul de funcționare.

Conform Legii 544, art. 18 (1), accesul la informațiile de interes public este gratuit.