Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Hotărâri 2023

Hotărâri 2021

Privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2022
Privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021

Hotărâri 2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2020
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019

Hotărâri 2017

 • Hotărârea nr. 288 din 09.08.2017
  privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea nr. 356 din 06.10.2017
  privind completarea HCL nr. 288/ 09.08.2017 prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea nr. 289 din 09.08.2017
  privind stabilirea indemnizatiei maxime lunara de care beneficiaza consilierii locali si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău.
 • Hotărârea nr. 294 din 18.08.2017
  privind completarea HCL nr. 289/ 2017 prin care s-au stabilit indemnizația maximă lunară de care beneficiaza consilierii locali si salariile de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău.

Hotărâri 2022

Privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău, pentru anul 2023

Hotărâri 2018

 • HCL nr. 53 din 06.02.2018
  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău pentru anul 2018