Taxe și impozite 2018

Termenele de plată a taxelor și impozitelor locale

Termen 1: 31 martie 2018
Termen 2: 30 septembrie 2018

Plata integrală a debitului anual, înainte de 31 martie 2018, în cazul persoanelor fizice, beneficiază de 10% reducere.

Alte informații legate de plata taxelor

În cazul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

  • în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică;
  • în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă si prublicitate;

termenele de plată sunt: 31 martie 2018 (termen 1) și 30 septembrie 2018 (termen 2).

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați legile aferente.

Taxa pe clădiri/teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați legile aferente.

yoast seo premium free
Inline
Inline