Modalități de plată

Direcția Impozite și Taxe Locale (DITL) pune la dispoziția contribuabililor o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care trebuie să-l acorde în vederea achitării taxelor și impozitelor locale datorate bugetului local.

Informațiile cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obține de la caseriile Direcției de Impozite și Taxe Locale sau online prin serviciul de vizualizare debite.

I. Plata cu numerar

Se poate efectua plata în numerar, apelând la un din casieriile noastre situate în Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău.

II. Plata cu ordin de plată

Se poate face prin banca unde contribuabilul are contul deschis. Persoanele juridice și persoanele fizice pot achita cu ordin de plată folosind următoarele informații:

 • Banca: Trezoreria Bacău
 • Beneficiar: Primăria Bacău
 • CUI: 4278337

Pentru codul de cont corespunzător plății dorite, vă rugăm să accesați:

III. Plata cu card

Se poate achita cu card (P.O.S.) la sediul din Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău. Se acceptă la plată următoarele tipuri de card indiferent dacă sunt carduri emise de bănci românești sau bănci străine:

 • Carduri ce poartă marca Visa
 • Carduri ce poartă marca Mastercard

IV. Plata prin Ghiseul.ro (Plata Online)

Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale locale datorate prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, după obținerea credențialului de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale.

Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă pentru accesare sistemul vă rugăm să trimiteți o copie după buletin/carte de identitate la taxe-impozite@primariabacau.ro.

V. Plata prin mandat postal

Contribuabilul se prezintă la oficiul poștal și achită suma ce reprezintă impozitul pe clădire, teren sau auto.. Mandatul poștal are două părți: mandatul poștal propriu-zis și cuponul.

 • Pe mandatul poștal se va trece la destinatar Direcția Impozite și Taxe Locale, adresa Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău, precum și suma în cifre și în litere.
 • Pe fața cuponului mandatului poștal se va trece: expeditorul cu adresa exactă/completă și suma în cifre.
 • Pe verso-ul cuponului se completează la rubrica loc pentru corespondență destinatarul:
  Direcția de Impozite și Taxe Locale
  Cont nr. (CONT IBAN) deschis la B.N. – S.M.B. Sucursala Trezorerie Bacău
  Localitatea: Bacău

Contribuabilul poate trimite mandatul poștal cu confirmare de primire.

yoast seo premium free
Inline
Inline