Anunț licitație publică

Primăria Municipiului Bacău organizează licitație publică deschisă pentru închirierea suprafeței de 1 mp. situată în incinta Bazinului de Înot din Bacău, în vederea amplasării unui automat de cafea și băuturi calde.

Anunț – Lucrări de verificare și întreținere a sirenelor electrice

Compartimentul de Protecție Civilă din cadrul Municipiului Bacău are în dotare și mijloacele de alarmare – sirenele electrice – ce se folosesc în scopul alarmării populației privind pericolul iminent al atacurilor din aer, al contaminării cu substanțe radioactive, chimice și biologice precum și la dezastre. Sirenele electrice în număr de 34, sunt proprietatea Consiliului Local […]

Anunț mediu

Constantinescu Dumitru anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Refuncționare, consolidare, mansardare și extindere clădiri în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni”

Calendar înscrieri în învățământul antepreșcolar (creşă) 2019-2020

Pentru anul şcolar 2019-2020 înscrierile în învățământul antepreșcolar (creşă) se fac la secretariatul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică (conform tabelului de mai jos) în perioada 20.05.2019-07.06.2019.

Anunț procedură atribuire autorizație TAXI

Primăria municipiului Bacău anunță deschiderea procedurii de atribuire a unui număr de 67 autorizații taxi.

Scrisoare de așteptări

privind administrarea și conducerea S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. pentru perioada 2019-2023

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

Exerciţiul lunar de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

În data de 03.04.2019, între orele 10:00-11:00, se va desfăşura, exerciţiul lunar de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă. Scopul acestui exerciţiu îl constituie obţinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate şi gradul de acoperire acustică, precum şi pentru antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale şi pregătirea populaţiei, prin cunoaşterea […]

Anunț

Privind rezultatul procedurii de selecție partener Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/471/2/1 (CP12/2018)

1 2 3 4 5 6 50
yoast seo premium free
Inline
Inline