Calendar înscrieri în învățământul antepreșcolar (creşă) 2019-2020

Pentru anul şcolar 2019-2020 înscrierile în învățământul antepreșcolar (creşă) se fac la secretariatul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică (conform tabelului de mai jos) în perioada 20.05.2019-07.06.2019.

Anunț procedură atribuire autorizație TAXI

Primăria municipiului Bacău anunță deschiderea procedurii de atribuire a unui număr de 67 autorizații taxi.

Scrisoare de așteptări

privind administrarea și conducerea S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. pentru perioada 2019-2023

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

Exerciţiul lunar de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

În data de 03.04.2019, între orele 10:00-11:00, se va desfăşura, exerciţiul lunar de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă. Scopul acestui exerciţiu îl constituie obţinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate şi gradul de acoperire acustică, precum şi pentru antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale şi pregătirea populaţiei, prin cunoaşterea […]

Anunț

Privind rezultatul procedurii de selecție partener Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/471/2/1 (CP12/2018)

Raportul primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, privind activitatea pe anul 2018

Regăsiți alăturat RAPORTUL în sinteză al activității primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, pe anul 2018.

ANUNȚ

Cetățenii Municipiului Bacău care vor să beneficieze de bonificația de 10% pentru anul 2019 mai pot face plata debitelor (atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice) doar până la 31 martie.

Anunț

Municipiul Bacău implementează și menține Sistemul de Management al Calității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015 prin Certificatul nr. 600-052

1 2 3 4 5 48
yoast seo premium free
Inline
Inline