ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Reabilitare și modernizare parc Cancicov din municipiul Bacău”, „Reabilitare și modernizare parc Gherăiești din municipiul Bacău”, propus a se realiza în municipiul Bacău, județul Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, […]

ANUNȚ – Licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, amplasamente (spaţii/construcții ) situate pe Insula de Agrement Bacău, din domeniul public al Municipiului Bacău

  Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  MUNICIPIUL BACĂU, cod fiscal: 4278337, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, loc. Bacău, județul Bacău,  telefon:0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: neculai.enache@primariabacau.ro, Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie […]

ANUNT

“UAT Bacau, in calitate de titular de proiect, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele: –    “Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in Municipiul Bacau – […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 16.09.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 16.09.2022 a  fost adoptată următoarea hotărâre:   384 16.09.2022 Hotărâre     privind   transmiterea în administrare și exploatare către S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A a bunurilor aferente obiectivului de investiții ,,Rezerva de Apă a Municipiului Bacău”   Aceasta poate fi consultată la sediul instituției la […]

ANUNȚ

Licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani,  a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.30, în suprafață utilă de 108,38 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  MUNICIPIUL BACĂU, cod […]

ANUNȚ

Licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani,  a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.18, în suprafață utilă de 64,22 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  MUNICIPIUL BACĂU, cod […]

ANUNȚ

Licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani,  a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.17, în suprafață utilă de 89 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău   Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  MUNICIPIUL BACĂU, […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 14.09.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 14.09.2022 a  fost adoptată următoarea hotărâre:   383 14.09.2022 Hotărâre     privind   aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor Investiția 11. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 06.09.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 06.09.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:   379 06.09.2022 Hotărâre     privind      predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip- […]

1 2 3 75
Sari la conținut