Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 20.10.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 20.10.2021 a  fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ sau individual: 354 20.10.2021 Hotărâre  privind   asocierea dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții  privind : Amenajare  în regim de urgență a parterului obiectivului de investiții Spitalul […]

ANUNT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

MUNICIPIUL BACĂU, titular al proiectului „Amenajare parcare în locul bateriilor de garaje etapa I – strada Mioriței, strada Bradului- strada Tipografilor”, propus a se realiza în municipiul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare […]

ANUNT

MUNICIPIUL BACĂU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare parcare în locul bateriilor de garaje etapa I – strada Mioriței – strada Bradului – Strada Tipografilor”, propus a se realiza în municipiul Bacău, judetul Bacău”. Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 12.10.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 12.10.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual: 350 12.10.2021 Hotărâre  privind    aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor eligibile care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 30.09.2021

           Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 30.09.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual: 325 30.09.2021 Hotărâre  privind    alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa ordinară din 30.09.2021 326 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care […]

Informare

În perioada 29.09.2021 – 1.10.2021, municipiul Bacău va efectua tratamentul III pentru combaterea țânțarilor, căpușelor și a insectelor de discomfort. Substanțele folosite sunt insecticide – biocide și sunt avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. Menționăm ca tratamentul avio se va desfășura între orele 5.30 – 10.30, în condițiile în care nu sunt prognozate […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 20.09.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 20.09.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:   308 20.09.2021 Hotărâre  privind    aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului […]

Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 30.08.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 30.08.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:   274 30.08.2021 Hotărâre  privind    acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei doamnei Munteanu Eugenia, care a împlinit vârsta de 100 de ani 275 30.08.2021 Hotărâre  privind    cotizaţia pentru anul 2021 la […]

Anunț – licitație pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață utilă de 111 mp, situat în incinta P.T nr. 62, Bacău, str. Călugăreni nr. 3 bis, aflat în domeniul public al municipiului Bacău

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, municipiul Bacău, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău,  telefon:0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: cristina.bardasu@primariabacau.ro, 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  […]

1 2 3 63
yoast seo premium free
Sari la conținut