Amenajare parc fotovoltaic pentru consum propriu in locația depozit deșeuri inchis – Municipiul Bacău

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare parc fotovoltaic pentru consum propriu in locația depozit deșeuri inchis – Municipiul Bacău „ propus a fi amplasat în localitatea Bacău, nr. cadastral topografic 61137 (fost in comuna Nicolae Bălcescu), judetul Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot […]

Listă de hotărâri din data de 23.05.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 23.05.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual: 181 23.05.2023 Hotărâre    privind    mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor  Societății  Thermoenergy Group S.A. Bacău  în  vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2022 și a repartizării profitului obținut în anul […]

ANUNȚ

Municipiul Bacau, in calitate de titular de proiect, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare si reabilitare ansamblu cladiri (baza), strada Constantei nr.2- actualizare documentatie cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, SF/DALI, studiul […]

Programul „Rabla local”

Suntem la prima etapă a programului „Rabla local”, lansat de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor – AFM. 🚙 După încheierea tuturor contractelor cu primăriile din țară, AFM va deschide sesiunea de înscriere pentru persoane fizice: înscrierile se vor depune direct în aplicația informatică dezvoltată de AFM. La finalul sesiunii de înscriere, AFM va comunica către […]

Anunț – Tabelul cu imobilele proprietate privată afectate de coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiții  ”REABILITARE SI MODERNIZARE PARC CANCICOV DIN MUNICIPIUL BACAU; DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE”.

MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în Bacău, str.Mărășești nr.6, CUI 4278337, reprezentat prin LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, în calitate de PRIMAR, aduce la cunoștința persoanelor interesate că în data de 11.05.2023 va fi afișat la sediul instituției și pe pagina proprie de internet tabelul cu imobilele proprietate privată afectate de coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiții  ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE […]

Listă de hotărâri din data de 08.05.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 08.05.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual: 179 08.05.2023 Hotărâre       privind    aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și /sau externe și/sau în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până […]

Listă de hotărâri din data de 28.04.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 28.04.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual: 148 28.04.2023 Hotărâre   privind   actualizarea documentației D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ”AMENAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PARȚIALĂ LA CORPUL DE CLĂDIRE C2 CU DESTINAȚIE ATELIERE DE INSTRUIRE PRECTICĂ ȘI LABORATOR ALIMENTAȚIE LA COLEGIUL […]

Hotărârile comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real, pentru imobilele-teren proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică CL 2

Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție  a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ”Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” privind stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate. În conformitate cu : – Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind […]

Verificare anuală cu acţionare locală şi de la distanţă a mijloacelor de alarmare

  În perioada 08.05.2023 – 31.05.2023, personalul Biroului Situații de Urgență, P.S.I. și Protecție Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Bacău va efectua verificarea anuală cu acţionare locală şi de la distanţă a mijloacelor de alarmare (sirenele electrice) instalate pe clădirile de pe raza municipiului Bacău.

Comunicat de presa

„PNRR: Fonduri pentru România moderna si reformata!” ,,CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BACĂU“ UAT MUNICIPIUL BACAU anunta lansarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Bacău“ ,cofinantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR) – Pilonul 1- Tranziția verde, Componenta C3 –Managementul […]

1 2 3 75
Sari la conținut