S-a lansat Programul ”PRIMA CONECTARE LA SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE” finanțat prin PNRR

Programul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie), pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.
Pot beneficia de sprijin, persoanele ce îndeplinesc următoarele criterii:
1. este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie (actual 2550 lei/lună cf. HG 1071/04.10.2021).
2. are domiciliul într-o gospodărie neracordată / nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a Municipiului Bacău;
3. își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă.
Solicitările se vor completa și depune la Centrul pentru Informare Cetățeni din str. Nicolae Titulescu nr.3 Bacău în perioada 07.11.2022 – 05.12.2022.
Actele necesare înscrierii trebuie să fie pe numele proprietarului gospodăriei pentru care se solicită sprijinul. Se vor prezenta:
1. Carte de Identitate (original + copie),
2. Act Proprietate/Contract Vânzare-Cumpărare al gospodăriei (copie),
3. Act Cadastral (dacă există) (copie).
Programul va fi derulat de către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. (CRAB).
Notă: Prin acest program, statul va deconta până la 1900 euro pentru racordarea fiecărei gospodării în parte iar banii vor ajunge direct la firmele care vor face lucrările (CRAB); solicitanții eligibili ce vor beneficia de sprijin nu vor primi nicio sumă de bani ci vor obține gratuit branșarea/racordarea gospodăriei în care locuiesc la rețelele de apă/canalizare.

Informațiile complete privind Condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 — Managementul apei, investiția 3. se regăsesc în „Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente” Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2605/2022 publicat în Monitorul Oficial din data de 13 octombrie 2022.

Sari la conținut