RPL 2021 – RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR ÎN JUDEŢUL BACĂU recensământ de probă – martie 2021

Potrivit OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și
locuințelor din România și a calendarului reactualizat de către Comisia Centrală RPL 2021, în
perioada 01-31 martie 2021, se va desfășura un recensământ de probă la nivel naţional, la
care vor participa circa 50.000 de gospodării atât din mediul urban, cât și din mediul rural, în
scopul îmbunătățirii aspectelor tehnice și a modului de organizare și desfășurare a
recensământului propriu-zis care va avea loc în semestrul I al anului 2022.
Recensământul de probă se adresează tuturor persoanelor din gospodăriile selectate în eșantion,
care au reședința obișnuită pe teritoriul României, respectiv în județul Bacău.
În acest sens, dorim să aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele aspecte:
– în judeţul Bacău au fost selectate 28 sectoare de recensământ de probă ce conţin
fiecare, în medie, aproximativ 52 de gospodării;
– sectoarele de recensământ de probă s-au constituit în două UAT-uri: UAT Municipiul
Bacău (17 sectoare) şi UAT Letea Veche (11 sectoare), satul reşedinţă de comună Letea
Veche.
– informații privind sectoarele de recensământ selectate din fiecare localitate, pentru
recensământul de probă, vor fi disponibile pe site-ul Direcției Județene de Statistică Bacău
(https://bacau.insse.ro/), precum și pe site-ul Institutului Național de Statistică
(https://insse.ro/cms/);
Recensământul de probă se va desfășura în luna martie 2021, în 3 etape:
– Etapa I: 1-9 martie a.c. – pregătirea bazei de date cu variabilele de recensământ preluate
din surse administrative și precompletarea chestionarelor individuale;
– Etapa II: 10-16 martie a.c. – autorecenzarea (completarea chestionarelor on-line de către
persoanele din gospodăriile cuprinse în eșantion, după preînregistrare);
Fiecare persoană va avea posibilitatea de a se autorecenza, astfel:
Pasul 1 – se va completa formularul de preînregistrare, pentru membrii gospodăriei,
disponibil la adresa: https://rpl.insse.ro/ sau accesând codul QR din pliantul primit în cutia
poștală. Această etapă este necesară pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului
individual;

Pasul 2 – completarea chestionarului individual, accesându-și propriul chestionar prin
intermediul link-ului primit pe adresa de email indicată de fiecare, la preînregistrare.
Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tabletă,
laptop sau PC.
Având în vedere condițiile sanitare impuse de pandemia Sars-Cov2, este recomandată
autorecenzarea și asigurarea calității răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană
prin completarea chestionarului on-line.
– Etapa III: 22-31 martie a.c. – deplasarea recenzorilor în teren pentru realizarea
interviurilor față-în-față, în cazul persoanelor/gospodăriilor unde, din motive obiective,
nu s-a putut efectua auto-recenzarea.
Astfel, un recenzor RPL – probă, care se va legitima corespunzător și va pune la dispoziția
dumneavoastră documente care să îi ateste calitatea, va colecta datele la recensământul de
probă prin intermediul unui chestionar electronic încărcat pe tabletă.
Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor individuale vor fi prelucrate în conformitate
cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE
nr.679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem. Potrivit Legii 226/2009 privind
organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările
ulterioare, datele colectate la recensământul de probă nu vor fi făcute publice și nici diseminate.
De asemenea vă mai aducem la cunoștință că, potrivit aceleiași legi, datele individuale furnizate
de către persoanele fizice sunt confidențiale și nu pot fi divulgate niciunei persoane/instituții,
fiind utilizate doar în scopuri statistice.
Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete, fie prin metoda
autorecenzării, fie prin intermediul interviului față-în-față cu un recenzor, sunt obligatorii,
conform prevederilor OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului
Populației și Locuințelor din România runda 2021, modificată și aprobată prin Legea
nr.178/2020.

Recensamantul de proba din luna martie 2021 pentru Recenesamantul Populatiei si Locuintelor

yoast seo premium free
Sari la conținut