Proiectele de mobilitate urbană, gata de depunere

Studiile de fezabilitate aferente celor nouă cereri de finanțare, ce vor fi depuse în perioada următoare pe Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4, Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, sunt pregătite de depunere.

Cererilor de finanțare vor fi depuse pe POR, Axa 4, pentru  următoarele proiecte:

– „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta”;

– „Modernizarea staţiilor de transport public”;

– „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud- Centru – Aeroport”;

– „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial (CFR)”;

– „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului)”;

– „Traseu pentru biciclete – semicircular – Mioriţei”;

– „Reamenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”;

–  „Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești”;

– „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru – Insula de Agrement – Letea Veche (traseu de agrement)”.

Pentru realizarea documentațiilor aferente acestor proiecte au fost efectuate ridicări topografice pentru fiecare stradă și traseu, s-au verificat suprafețele măsurate cu cele din inventarul domeniului public al municipiului Bacău. Acolo unde suprafețele nu corespund inventarul trebuie modificat. De asemenea, există situații în care unele alei nu se regăsesc în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public, deși aceastea au în mod evident destinația de alei de acces, fiind circulate zilnic atât pietonal, cât și motorizat, fiind necesară înscrierea acestora în inventarul domeniului public.

În acest sens este supus aprobării Consiliului Local, în sedința ordinară din 31 ianuarie, ora 10.00, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Valoarea totală estimativă a celor 9 proiecte se ridică la suma de 40 de milioane de euro, finanțarea nerambusabilă fiind disponibilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4.

Proiectele ce urmează a fi depuse pentru obținerea de finanțare europeană nerambursabilă au rezultat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și, respectiv, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), documente strategice aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău în anul 2017.

TABEL PROIECTE AXA 4 – POR 2014-2020 Municipiul Bacău

 

DENUMIRE PROIECTVALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI/euro
Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta19,590,200.00
Modernizarea staţiilor de transport public2,940,000.00
Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport3,224,200.00
Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău, Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial (CFR)5,391,960.00
Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov,  Stadion, Bazin de Înot – Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului)2,533,300.00
Traseu pentru biciclete – semicircular – Mioriţei490,000.00
(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)490,000.00
Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru,  Șerbănești1,372,000.00
Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru, Insula de Agrement – Letea Veche (Traseu de agrement)3,466,260.00
VALOARE NERAMBURSABILĂ TOTALĂ 39,497,920.00
yoast seo premium free
Inline
Inline