Programul „Rabla local”

COMUNICAT DE PRESĂ 28.07.2023

Suntem la prima etapă a programului „Rabla local”, lansat de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor – AFM. 🚙

După încheierea tuturor contractelor cu primăriile din țară, AFM va deschide sesiunea de înscriere pentru persoane fizice: înscrierile se vor depune direct în aplicația informatică dezvoltată de AFM. La finalul sesiunii de înscriere, AFM va comunica către Primăria municipiului Bacău lista solicitanților.

Așteptăm cu toții publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere.

💶 În cadrul acestui program, în schimbul casării unui autovehicul mai vechi de 15 ani, 1000 de persoane fizice vor primi un stimulent în valoare de 3.000 lei.

➡️ Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului
judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul
uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat
pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare

🔸 În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

🔸 În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

❗Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat:

– este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;
– la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată
de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se
consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
– are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

Vă vom anunța când încep înscrierile și vom reveni cu detalii despre următoarele etape