Raport de activitate conducere

Fișiere

Raportul primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, privind activitatea pe anul 2018
Regăsiți alăturat RAPORTUL în sinteză al activității primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, pe anul 2018. Facem precizarea că Raportul va fi însoțit de mai multe anexe, publicate pe site-ul Municipiului Bacău, constând în prezentarea activității desfăşurate de principalele compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de celelalte entități din cadrul Municipalității Bacău. Din rațiuni ce țin de organizarea eficientă a informațiilor şi de uşurința lecturii, am optat pentru o prezentare a activității într-un format accesibil şi direct.
Raportul primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, privind activitatea pe anii 2016-2017
Raportul privind situația economico-socială și de mediu a Municipiului Bacău a fost finalizat la data de 05.04.2017. La finele lui iunie, primarul în exercițiu a finalizat primul an de mandat, intenția dlui. Cosmin Necula fiind aceea de a reliefa, în raportul său, atât activitatea Municipiului Bacău pe 2016, cât și perioada primului an de mandat (respectiv, iunie 2016 - iunie 2017). De asemenea, la sfârșitul lui iulie 2017 a fost finalizat Raportul de audit al Camerei de Conturi - Jud. Bacău, raport ce a vizat activitatea anterioară, precum și cea a mandatului actualului primar, concluzii necesar a fi prezentate Consiliului Local Bacău. Tot în luna iulie, a fost finalizat raportul de „follow-up” elaborat de Camera de Conturi - Jud. Bacău, privind modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse prin raportul de audit și decizia emise în urma controlului efectuat la UAT Mun. Bacău în octombrie 2016. Concluziile „follow-up-ului” se impun a fi prezentate, de asemenea, Consiliului Local Bacău.
1 2
Sari la conținut