Legea 52/2003

PERSOANA DE CONTACT

  • Diana Ilie, inspector de specialitate
  • Telefon: 0234.588535
  • Email: diana.ilie@primariabacau.ro

Fișiere

Proiect de hotarare - noiembrie 2013
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2014, în municipiul Bacău, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.886/2 din 26.11.2013. În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 09.12.2013
Proiect de hotarare - august 2013
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. Bacău nr. 175 /29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate, modificata si completata, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.6273/2 din 21.08.2013. În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 02.09.2013.
Revenire la Anuntul publicat in data 11 ianuarie 2013
Revenim la Anuntul publicat in data 11 ianuarie 2013, prin care a fost anuntata organizarea unei intalniri publice in data de 17 ianuarie 2013 ora 14 la Centrul de Afaceri si Expoziţii Bacau pentru dezbaterea proiectului de hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacau, in sensul ca se amana organizarea acestei intalniri pentru o data ce va fi stabilita ulterior, motivat de intarzierea aparitiei Legii Bugetului de stat pe anul 2013. PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU ROMEO STAVARACHE
Proiect de hotarare - Noiembrie 2012
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilorlegal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.8138/2 din 22.11.2012. În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 10.12.2012.
Proiect de hotarare - Octombrie 2012
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.Bacau nr.119/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activitatii de publicitate stradala pe raza teritorial administrativa a municipiului Bacau, modificata si completata prin HCL nr.350/29.10.2009. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.7389/2 din 24.10.2012. În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 05.11.2012.
Proiect de hotărâre - Octombrie 2012
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau si de interventie in caz de avarie la retelele edilitare, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.7130/2 din 12.10.2012. În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 26.10.2012.
Proiect de hotarare - Aprilie 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privindaprobareaRegulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism in Municipiul Bacau.
Legea 52 din 21 ianuarie 2003 transparenta decizionala in administratia publica
Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.Pentru textul integral Apasati aici .Persoana de contact:Florin Caleap, consilier juridictel 581849 int 141e-mail:aparatdelucru.clb@primariabacau.ro
Proiect de hotarare Mai 2011
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind unele condiţii de execuţie a lucrărilor pe domeniului public şi privat al municipiului Bacău la reţelele tehnico-edilitare, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.4303/3 din 16.06.2011. În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 27.06.2011.Pentru textul integral al proiectului Apasati aici
Proiect de hotarare Noiembrie 2010
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2011, în municipiul Bacău, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.11759/3 din 30.11.2010.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 17.12.2010Persoanele interesate să studieze proiectul si intreaga documentatie, pot accesa site-ul www.primariabacau.ro, sectiunea Legea nr.52/2003Pentru textul integral al proiectului Apasati aici
Proiect de hotarare Octombrie 2010
In baza prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, Consiliul Local al Municipiului Bacau organizeaza o dezbatere publica avand ca tema:- Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;- Indicatorii de performanta ai serviciului de apa-canal, impreuna cu studiul de specialitate;- Caietul de sarcini al serviciului;- Regulamentul serviciului.Aceste materiale sunt disponibile la sediul Primariei Municipiului Bacau si la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, din Bacau, str. Marasesti nr.2, camera 30.Publicul interesat poate trimite comentarii si sugestii la sediul Primariei, precum si la sediul A.D.I.B. pana la data de 30.10.2010. Proiect de hotarare Studiu de oportunitate Indicatori de performanta Caietul de sarcini al serviciului Anexe caiet sarcini Regulamentul serviciului Metodologie privind stabilirea tarifelor Anexa 2a Anexa 2b Anexa 2c Raspunderi, Sanctiuni
Proiect de hotarare Septembrie 2010
ILIE BIRZU, consilier local in cadrul CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, propun locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind completarea H.C.L. Bacău nr. 175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.65719/3 din 28.09.2010.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, până la data de 11.10.2010 pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro Apasati aici
Proiect de hotarare Septembrie 2010
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii la sistemul individual de facturare/incasare a contravalorii energiei termice furnizata populatiei din Municipiul Bacau in sistem centralizat, acordarea unor facilitati Asociatiilor de proprietari/locatari la plata datoriilor catre S.C. CET SA Bacau si aprobarea Regulamentului de repartizare a consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele tip condominiu din Municipiul Bacau racordate la SC CET SA Bacau, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.9552/3 din 27.09.2010.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, până la data de 11.10.2010 pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro Apasati aici Anexa 1 Anexa 2
Proiect de hotarare Iulie 2010
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind protejarea spatiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.6504/3 din 02.07.2010.Proiectul de hotarare afisat prin Procesul Verbal nr.5390/01.06.2010 la sediul si pe site-ul institutiei, va fi inlocuit cu prezentul proiect ca urmare a modificarilor intervenite.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, până la data de 12.07.2010 pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro. Apasati aici
Proiect de hotarare Iunie 2010
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind protejarea spatiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.5390/3 din 01.06.2010.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, până la data de 14.06.2010 pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro. Apasati aici
Proiect de hotarare Martie 2010
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind aprobarea ,,Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău”, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.2790/3 din 16.03.2010.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, până la data de 26.03.2010 pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro.Pentru textul integral Apasati aici Planul Integrat de dezvoltare urbana al Municipiului Bacau
Proiect de hotarare Martie 2010
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 laHotărârea nr. 27/28.02.2008 a Consiliului Local al municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.2483/3 din 05.03.2010.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, până la data de 16.03.2010 pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro. Apasati aici
Proiect de hotarare Februarie 2010
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare pentru aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor practicate de S.C.Compania de Apa Bacău SA, pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare - epurare ni, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat.În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, până la data de 25.02.2010 pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro. Apasati aici
Proiect de hotarare Februarie 2010
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, propunerile Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani, spre studiu şi analiză. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde se află afişat. În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii până la data de 18.02.2010, la Primăria Municipiului Bacău, domnului cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro.Pentru textul integral Apasati aici ANEXA 1A ANEXA 2 ANEXA 3A
1 2 3
yoast seo premium free
Inline
Inline