Finanțări nerambursabile

Această secțiune cuprinde informații cu privire la modul de acordare a finanțărilor nerambursabile de către Consiliul Local Bacău, în baza LEGII nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Fișiere

Hotărârea nr. 259 din 10.07.2017
privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2017.
Anunț
Vă rugăm ca toate materialele de promovare să fie trimise spre verificare și aprobare la adresa de email: secretariatprimar@primariabacau.ro
1 2
yoast seo premium free
Inline
Inline