Achiziții publice

Fișiere

Anunț achiziție directă - Lucrări de reparații la Instalația de captare biogaz – Depozitul Ecologic.
Lucrări de reparații la Instalația de captare biogaz – Depozitul Ecologic.
Anunț de participare - Modernizare și reabilitare Colegiul ,,Grigore Antipa”
Servicii de proiectare: Expertiza tehnica, Studiu topo, Studiu geotehnic, Audit Energetic, DALI și Servicii de consultanță pentru întocmirea Cererii de finanțare în vederea depunerii unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile pentru obiectivul de investiții Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa
Anunț achiziție directă
Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației necesare în vederea demarării procedurii de delegare a gestiunii unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
Invitație de participare
Reabilitare strada Aeroportului - Lucrări de deviere a rețelelor electrice de joasă și medie tensiune și reamplasarea branșamentelor electrice
Anunț achiziție directă
Produse de balastieră: nisip spălat sort 0-4 mm - 300 tone, sort 8-16 mm - 300 tone, amestec sort 8-32 mm - 200 tone
Anunț de participare
pentru consultanță în realizarea strategiei de tineret a municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2023
Anunț achiziție directă
Servicii de consultanță pentru întocmirea Cererii de finanțare în vederea depunerii proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru obiectivele de investiții: Modernizare și reabilitare Creșa nr.3 și Modernizare și reabilitare Creșa nr.9 - faza DALI
Anunț achiziție directă
Lucrări de reparații la gardul de împrejmuire al depozitului de deșeuri și al stației de epurare, precum și reparații la platforma de depozitare a materialelor periculoase, folosite la funcționarea stației de epurare
Anunț achiziție directă
Servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiei necesare în vederea demarării procedurii de delegare a gestiunii unor activităţi din cadrul Serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Anunț achiziție directă
Materiale consumabile auto
Anunț achiziție directă
Material antiderapant concasat
Anunț achiziție directă
Inhibitor de coroziune
Achiziție directă
Aspiratoare stradale
Achiziție directă
Lucrări pentru refacerea structurii metalice la Bazinul de omogenizare levigat-Depozitul de deșeuri Bacău
Achiziție directă
Corpuri de iluminat cu led 50W
Achiziție directă
Achiziție materiale electrice
Achiziție directă
Achiziție materiale sanitare pentru cișmele și grupurile sanitare
Achiziție directă
Achiziții materiale sanitare pentru irigații
1 2 3 4
yoast seo premium free