Achiziții publice

Fișiere

Anunț
Servicii specializate de asistenta medicala veterinara, acțiuni sanitar-veterinare, identificare și înregistrare, întocmire și vizare evidențe sanitar-veterinare
Anunț
Achiziție echipament individual de protecție și lucru
Invitatie - Servicii de reparat FAUN BC 20 PBC
Servicii de reparat FAUN BC 20 PBC
Anunț publicitar - Achiziție Publică
privind achiziționarea de servicii financiare la cumpărarea, vânzarea și/sau transferul de instrumente financiare, analize financiare fundamentale necesare accesului la lichiditate pentru proiectele de investiții ale Municipiului Bacău
Anunț privind anularea procedurii inițiată prin Anunțul Publicitar nr. ADV 1066066/11.03.2019
privind achiziționarea de servicii financiare cu privire la cumpărarea, vânzarea și/sau transferul de instrumente financiare, analize financiare fundamentale necesare accesului la lichiditate pentru proiectele de investiții ale Municipiului Bacău
Anunț publicitar nr. ADV 1066066/11.03.2019 - Achiziție publică
privind achiziționarea de servicii financiare cu privire la cumpărarea, vânzarea și/sau transferul de instrumente financiare, analize financiare fundamentale necesare accesului la lichiditate pentru proiectele de investiții ale Municipiului Bacău
Achiziție directă
Achiziție de materiale necesare amenajărilor spațiilor verzi, inclusiv transport
Achiziție directă
Servicii de analiză a proceselor de lucru și documentare cerințe funcționale pentru servicii electronice - Proiect ”Implementare Platformă informatică, Servicii pentru cetățenii Municipiului Bacău”
Anunț de participare
Servicii de preluare probe, analiza fizico-chimica si microbiologica precum si emiterea buletinelor de analiza pentru apa de îmbăiere
Anunț participare
Achiziție substanțe pentru tratarea apei de piscină
Anunț achiziție directă
Lucrări de instalare, configurare și punere în funcțiune a unui Sistem de Supraveghere Video
Anunț achiziție directă
Lucrari de reparatii la instalatia de captare biogaz – Depozitul Ecologic
Anunț: Invitatie de participare
Referitor: ,,Achizitie publica de servicii: ,,Servicii specialializate de asistență medicală veterinară, acțiuni sanitar-veterinare, identificare și înregistrare, întocmire și vizare evidențe sanitar-veterinare. Cod CPV 85200000-1- Servicii veterinare
Anuț - Invitatie de participare
Referitor: Achizitie publica de servicii: ,,Servicii de acces Internet și Webhosting"
Anunț achiziție directă
Servicii de consultanță auxiliare achiziției necesare derulării achizițiilor publice inițiate la nivelul UAT municipiul Bacău
Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Bacău
Caiet de sarcini, Invitație de participare, Formular de ofertă, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău - 2018
Achiziție directă
Unelte manuale și electrice pentru lucrări executate în regie proprie
Anunț achiziție directă - Lucrări de reparații la Instalația de captare biogaz – Depozitul Ecologic.
Lucrări de reparații la Instalația de captare biogaz – Depozitul Ecologic.
Anunț de participare - Modernizare și reabilitare Colegiul ,,Grigore Antipa”
Servicii de proiectare: Expertiza tehnica, Studiu topo, Studiu geotehnic, Audit Energetic, DALI și Servicii de consultanță pentru întocmirea Cererii de finanțare în vederea depunerii unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile pentru obiectivul de investiții Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa
1 2 3
yoast seo premium free
Inline
Inline