Achiziții publice

Fișiere

Anunt achizitie directa
Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul „Modernizare si reabilitare Cresa nr. 9, Bacau”
Anunt cumparare directa
Alimentare cu energie electrica a statiilor de pompare Gheraiesti si Front captare Margineni 2, pentru obiectivul de investitii „Rezerva de apa a municipiului Bacau”
Anunt cumparare directa
Servicii de publicitate si promovare pentru investitia: „Modernizare si Reabilitare Cresa 3 Bacau”
Anunt achizitie directa
„Servicii pentru vidanjare a apelor provenite din precipitatii si a apelor uzate din retelele de canalizare, camine de vizitare, gaigere, aferente drumurilor publice din Municipiul Bacau”
Anunt cumparare directa
Studiul topografic, doc. Avize si DALI „Amenajare grupuri sanitare gradinita nr. 25, Municipiul Bacau”
Anunt achizitie directa
Lucrari impermeabilizare Bazin Inot
Anunt achizitie directa
Lucrari igenizare si reparatii Bazin Inot
Achizitie directa
Servicii de supraveghere tehnica lucrari prin dirigentie de santier la obiectivele "Construire strada Corbului" si "Construire strada Poet Carlova"
Formulare pentru achizitie directa
Servicii de supraveghere tehnica lucrari prin dirigentie de santier la obiectivele "Construire strada Corbului" si "Construire strada Poet Carlova"
Formular de oferta corect pentru achizitie directa
Servicii de supraveghere tehnica lucrari prin dirigentie de santier la obiectivele "Construire strada Corbului" si "Construire strada Poet Carlova"
Anunt de cumparare directa
Lucrari de reparatii la „Statuia lui Stefan cel Mare”
Anunț participare
Expertiza tehnică și studiu geotehnic clădire - ”Centru pentru Tineret”, str. V. Alecsandri, nr. 10
Anunț participare
Lucrari de reparatii Bustul lui Costache Negri, Bustul lui Alecu Russo, Bustul lui Mihail Kogalniceanu, Bustul lui Mircea Cancicov, Statuia lui Alexandru cel Bun
Anunț de cumpărare directă
Servicii de proiectare: Studiu Geotehnic și Expertiză tehnică ”Amenajare grupuri sanitare la Grădinița nr.25 din municipiul Bacău
Anunț de cumpărare directă
Achiziție directă - Servicii pentru vidanjare
Achiziție directă
Servicii de verificare documentatie tehnica pentru realizarea obiectivului: ,,Inchidere Celula I din cadrul Depozitului de deseuri Bacau’’. Cod CPV : 71328000- 3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
Reabilitare și modernizare Baza de Practica – Colegiul Economic Ion Ghica
Elaborare documentație cadastrala, taxa OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, studiu geo, avize, acorduri, taxe
Invitație de participare
Achiziție directă - Servicii pentru vidanjare
Invitație participare
„Lucrari de hidroizolatie la terasa imobilului din str. Bucegi 138, bl. 138, sc. A, sc. B si reparatii interioare (tavan, zugraveli bucatarie si hol) bloc str. Bucegi 138, bl. 138, sc. B, ap. 145. II. Lucrari de refacere zidarie caramida exterioara la imobil ANL, situat in str. Bucegi 136A, sc. B, AP. 24”
Anunț
Servicii de reparații suprastructura marca FAUN la BC 21 PBC
Anunț
Reabilitare si modernizare Baza de Practica – Colegiul Economic Ion Ghica – elaborare doc. Cadastrala, taxa OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, studiu geo, avize, acorduri, taxe
Anunț
Servicii specializate de asistenta medicala veterinara, acțiuni sanitar-veterinare, identificare și înregistrare, întocmire și vizare evidențe sanitar-veterinare
Anunț
Achiziție echipament individual de protecție și lucru
Invitatie - Servicii de reparat FAUN BC 20 PBC
Servicii de reparat FAUN BC 20 PBC
Anunț publicitar - Achiziție Publică
privind achiziționarea de servicii financiare la cumpărarea, vânzarea și/sau transferul de instrumente financiare, analize financiare fundamentale necesare accesului la lichiditate pentru proiectele de investiții ale Municipiului Bacău
1 2 3 4
yoast seo premium free