Achiziții Publice

Fișiere

Servicii FESTIVALUL COPIILOR
LOT 1 - Servicii de închiriere scenotehnică și prestări servicii sceno-tehnice pentru evenimentul „FESTIVALUL COPIILOR", LOT 2 - Servicii de prestație artistică pentru evenimentul „FESTIVALUL COPIILOR", LOT 3 - Servicii de jurizare (secțiunea dans, secțiunea muzică ușoară) pentru evenimentul „FESTIVALUL COPIILOR" / Publicat in data de: 19.05.2023, Data depunere oferte: 25.05.2023
Achizitie Directa
Servicii de proiectare-faza DTAC si Proiect Tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea Casuta Armonia, strada Livezilor, nr. 1B” Bacau.
REZULTATUL PROCEDURII- Procedura proprie, in baza prevederilor art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice privind incredintarea directa a unui contract de lucrari
,,Reabilitare zone parcare in urma eliberarii domeniului public prin demolare garaje”, in zonele Stefan cel Mare 25, Alunului, Logofat Tautu/ Prieteniei
Anunt Achizitie Directa
Servicii Postale
Anunt Achizitie Directa
Servicii de proiectare: Studiul Geotehnic și Topografic, expertiza tehnică, documentație avize și acorduri, documentație obținere avize și acorduri conform CU, SF, DTAC, DTOE, PTh, CS, DDE, Doc. As-Built, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări, precum și în perioada de implementare a proiectului, pentru obiectivul de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriței”
Anunt Achizitie Directa
9.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National Pedagogic “Stefan cel Mare”
Anunt Achizitie Directa
8.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale M. Sadoveanu”
Anunt Achizitie Directa
7.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale C. Platon”
Anunt Achizitie Directa
6.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale G.M. Cancicov”
Anunt Achizitie Directa
5.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale Al. cel Bun”
Anunt Achizitie Directa
4.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale Al. I. Cuza”
Anunt Achizitie Directa
3.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale George Bacovia si a Gradinitei”
Anunt Achizitie Directa
2.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Liceului cu Program Sportiv”
Anunt Achizitie Directa
1.Servicii de proiectare – faza S.F. pentru obiectivul de investitii “Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale Alecu Russo”
Anunt Achizitie Directa
Servicii de curatenie si igienizare
INVITATIE DE PARTICIPARE
Achizitie articole de birotica si papetarie
INVITATIE DE PARTICIPARE
Servicii tehnice de exploatare , intretinere si mentenanta - instalatii Bazin de Inot
Anunt Achizitie Directa
Sisteme climatizare - Piață
Anunt Achizitie Directa
”Achiziția de lucrari de eliminare a gardurilor și a diferitelor structuri și construcții metalice de pe spațiile verzi aferente domeniului public”
1 2 3 6
Sari la conținut