Achiziții publice

Fișiere

Anunț achiziție directă
Lucrări de reparații a fântânii arteziene din Parcul Catedralei
Anunț achiziție directă
Materiale pentru confecții metalice
Anunț achiziție publică
Servicii de informare și publicitate pentru proiectul: “Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”
Anunț achiziție directă
Echipamente IT pentru proiectul “REFORMA - Investiţii pentru creşterea capacităţii instituţionale şi eficienţa serviciilor administraţiei publice locale”, SIPOCA/SMIS 833/136322
Anunt privind anularea achizitiei directe initiata prin anuntul publicitar nr. ADV 1153281 din 17.06.2020
privind achizitia - Lucrari de reparatii a platformelor si punctelor de precolectare deseuri
Anunț achiziție directă
Servicii cu auditul financiar al proiectului “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului)”, COD SMIS 128421
Anunț achiziție directă
Servicii de consultanta privind managementul proiectului la obiectivul de investitii: „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”, COD SMIS 126795
Anunț achiziție directă
Lucrări de reparații a platformelor și punctelor de precolectare deșeuri
Anunț - anulare achiziție directă inițiată prin anunțul publicitar nr. ADV 1150383 din 02.06.2020
privind achiziția - Lucrări de reparații a platformelor și punctelor de precolectare deseuri
Anunț achiziție directă
Servicii de verificare a documentaţiilor, fazele DTAC, doc. avize conform CU, PTh, DE, aferente lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiţii „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”
Anunț achiziție directă
Lucrări de reparație a platformelor și punctelor de recoltare deșeuri
Anunț achiziție directă
Furnizare substanțe pentru tratarea apei din piscine, reactivi chimici
Anunț achiziție directă
Servicii de informare - publicitate şi promovare a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului si Sportului)”, COD SMIS 128421
Anunț achiziție directă
Furnizare plante anuale, inclusiv transport
Anunț achiziție directă
Servicii pentru auditul financiar al proiectului: „Modernizare si Reabilitare Cresa nr. 9, Bacau”
Anunț achiziție directă
Lucrari de revizie si finalizare montaj ascensoare necesare darii in exploatare a etajelor 4 si 5 din cladirea obiectivului de investitii CONSTRUIRE SPITAL MUNCIPAL BACAU
Anunt 2 cu data decalata de depunere oferte pentru licitatii - BERD
SLFW Proiect de eficiență energetică urbană Bacău
Anunt cu data decalata de depunere oferte pentru licitatii - BERD
SLFW Proiect de eficienta energetica urbana Bacau
Anunt
Servicii de cazare, masa si carantinare a persoanelor asimptomatice, care sosesc din localitatile aflate in carantina, cu efectul infectarii cu virusul COVID - 19 (coronavirus)
Anunț achiziție directă
Lucrari aferente obiectivului: Modernizarea echipamentului de epurare a levigatului de la Municipiul Bacau, cu treapta suplimentara de tratare permeat, pentru incadrarea in limitele legale de deversare - Depozitul de deseuri menajere
Anunț achiziție directă
Servicii specializate de asistenta medicala veterinara, actiuni sanitar - veterinare, identificare si inregistrare, intocmire si vizare evidente sanitar - veterinare
Anunț achiziţie directă
Servicii de audit financiar al proiectului: Modernizare și reabilitare Creșa 3 Bacău
1 2 3 5
yoast seo premium free
Skip to content