Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual 2023

Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual 2020

Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual 2022

Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual 2021