Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ 2021

Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive