Anul 2021 litera h. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică; -proiecte de hotărâre și dispoziția de convocare

Fișiere

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru introducerea în intravilanul Municipiului Bacău a suprafeței de 238.251,00 m.p. teren (reprezentând loturile cu numerele cadastrale 63197, 63200, 63207, 63211, 63217, 63228, 67194, 67895, 70713, 70770, 70771, 70810, 72689, 79230, 82594, 83085, 83086, 83611, 85099, 85162, 85165, 86380, 85176, 85178, 82595 – terenuri aflate în extravilan) și completarea funcțiunii pentru REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, SERVICII, AGREMENT ȘI SPORT, ANEXE, LAC AGREMENT, CONSTRUIRE DIG DE PROTECȚIE ÎN VEDEREA SCOATERII TERENURILOR DIN ZONA INUNDABILĂ, DRUMURI ȘI PLATFORME, LUCRĂRI HIDRO-TEHNICO-EDILITARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, CONSTRUIRE FERMĂ AGRICOLĂ generat de imobilul – teren proprietate privată în suprafața de 814.708,00 m.p. situat pe Calea Romanului nr. 237 (numere cadastrale 63197, 63200, 63207, 63211, 63217, 63228, 67194, 67895, 70713, 70770, 70771, 70810, 72689, 79230, 79264, 80701, 82594, 82694, 83085, 83086, 83611, 84064, 84065, 85099, 85162, 85165, 86380, 84642, 85176, 82887, 85178, 85316, 82595, 84782) din Municipiul Bacău, proprietate privată S.C. DEDEMAN S.R.L., Rati Luminița și Rati Ioan-Viorel, Olaru Octavian-Vasile și Olaru Valentina-Antoaneta, Paval Dragoș și Paval Daniela-Denise și S.C. PIAZZETTA S.R.L. BENEFICIARI: S.C. DEDEMAN S.R.L., Rati Luminița și Rati Ioan-Viorel, Olaru Octavian-Vasile și Olaru Valentina-Antoaneta, Paval Dragoș și Paval Daniela-Denise și S.C. PIAZZETTA S.R.L.
1 2 3 9
yoast seo premium free
Sari la conținut