HCL NR. DATA DESCRIERE DOCUMENTE
LISTE HOTARARI 2024 13/06/2024 LISTE HOTARARI 2024 Vizualizare
196 04/07/2024 Hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 38 din 12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe următorii trei ani Vizualizare
188 01/07/2024 Hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 privind aprobarea Statului de Funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau ca urmare a promovării Vizualizare
187 14/06/2024 Hotarare privind emiterea avizului consultativ, în vederea schimbării titulaturii Colegiului ” Mihai Eminescu” Bacău în Colegiul Național ” Mihai Eminescu” Bacău. Vizualizare
186 14/06/2024 Hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 38 din 12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe următorii trei ani Vizualizare
185 29/05/2024 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău Vizualizare
184 29/05/2024 Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.79/15.03.2024 privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Constanței Vizualizare
183 29/05/2024 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în titlul HCL nr. 166/2024 Vizualizare
182 29/05/2024 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 251/ 2022 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general. Vizualizare
181 29/05/2024 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.919/110/2024. Vizualizare
180 29/05/2024 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare Vizualizare
179 29/05/2024 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69196/05.06.2019 de la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. la S.C. CONSAL TRADE S.R.L. Vizualizare
178 29/05/2024 Hotărâre privind emiterea acordului de vecinătate al Municipiului Bacău, solicitat de către BOGEA ANGELA din municipiul Bacău Vizualizare
177 29/05/2024 Hotărâre privind aprobarea participarii Municipiului Bacau la Programul Termoficare si a esalonării multianuale a proiectului „REALIZAREA DE NOI SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR RACORDATI LA 6 CT EXISTENTE IN MUNICIPIUL BACAU - RACORDAREA CT GRUP SCOLAR ANGHEL SALIGNY, CT1 PARC, CT PREFECTURA LA SACET BACAU" - LOT 2 Vizualizare
176 29/05/2024 Hotărâre privind aprobarea participarii Municipiului Bacau la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a proiectului:„DEZVOLTAREA PIETEI DE ENERGIE TERMICA – RACORDAREA LA S.A.C.E.T. A INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEANA BACAU SI A POLITIEI MUNICIPIULUI BACAU” Vizualizare
175 29/05/2024 Hotărâre pentru modificarea HCL nr.75/2024 privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul anului 2024 Vizualizare
174 29/05/2024 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Scoala Gimnazială ” Nicolae Iorga” Bacău în vederea realizării în comun a unui eveniment la Teatrul Municipal Bacovia Vizualizare
173 29/05/2024 Hotărâre privind emiterea avizului in vederea schimbării denumirii Ansamblului Folcloric ” Busuiocul” Bacău, la solicitarea Consiliului Județean Bacău Vizualizare
172 29/05/2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice, faza PTh, Revizia 1 si a indicatorilor tehnico- economici, faza PTh, Revizia 1, pentru obiectivul de investiții:“Reabilitare si modernizare locuri de joaca existente – Gradinita nr. 30, str. Alecu Russo, nr. 23, Municipiul Bacau” Vizualizare
171 29/05/2024 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul Municipiului Bacău în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 95/ 2021 de aprobare a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții „Construire și extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială în Municipiul Bacău” Vizualizare
170 29/05/2024 Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară în sistem privat sau a indemnizației destinată creșterii nepotului/nepoților. Vizualizare
169 29/05/2024 Hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău" domnului jurnalist Ștefan Olteanu Vizualizare
168 13/05/2024 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din Romania - sucursala Bacău, în vederea organizării in comun a unui eveniment. Vizualizare
167 13/05/2024 Hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 80 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 11.04.2024. Vizualizare
166 13/05/2024 Hotărâre privind dezlipirea imobilului in suprafată de 31.227 mp , nr. cadastral 46593, C.F. nr.76593, situat in Municipiul Bacău, strada Condorilor nr.8, in trei loturi. Vizualizare
165 13/05/2024 Hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău, Palatul Copiilor Bacău, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) și Teatrul Municipal Bacovia, în vederea realizării în comun a evenimentului ce va marca 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului, denumit ”FESTIVALUL COPIILOR” desfășurat în Municipiul Bacău, în perioada 31 mai 2024 - 2 iunie 2024 Vizualizare
164 13/05/2024 Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 23.05.2024. Vizualizare
163 13/05/2024 Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres. Vizualizare
162 13/05/2024 Hotărâre privind eșalonarea datoriei Municipiului Bacău către Thermoenergy Group SA Bacău reprezentând subvenții neachitate pentru perioada aprilie 2023 - februarie 2024. Vizualizare
161 13/05/2024 Hotărâre privind încheierea unui protocol cu domnii Oprea Nicu și Oprea Angela in vederea amenajării unui acces auto . Vizualizare
160 13/05/2024 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, BIROURI SI LOCUINTE COLECTIVE; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata cu nr. cadastral 84681, str. Vadul Bistritei, nr. 2 din municipiul Bacau, jud. BACAU. BENEFICIAR: S.C. URBAN CONSTRUCT S.R.L. Vizualizare
159 25/04/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ″Busuiocul″ Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente, în anul 2024, la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău Vizualizare
158 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău în baza OG nr.82/2001. Vizualizare
157 25/04/2024 Hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.472/2023. Vizualizare
156 25/04/2024 Hotarare privind alegerea ʺPreședintelui de ședințăʺ al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile Mai, Iunie, Iulie 2024. Vizualizare
155 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. Vizualizare
154 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. Vizualizare
153 25/04/2024 Hotarare privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local. Vizualizare
152 25/04/2024 Hotarare privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2024. Vizualizare
151 25/04/2024 Hotarare pentru completarea Anexei nr.16 la Hotararea Consiliului Local Bacău nr.539 din 27.12.2023 privind aprobarea pentru anul 2024 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată. Vizualizare
150 25/04/2024 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unui bun- mijloc fix, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestuia, în condițiile legii. Vizualizare
149 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea alipirii imobilului în suprafață de 3.220 mp, nr.cadastral 91003, C.F. nr.91003, cu imobilul în suprafață de 28.960, nr.cad.81312, C.F. 81312, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bacău, într-un singur corp de proprietate în suprafață totală de 32.180 mp. Vizualizare
148 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr.cadastral 75841, înscris în C.F. nr.75841 a municipiului Bacău, situat în strada Miron Costin nr.36, în 2 loturi. Vizualizare
147 25/04/2024 Hotarare privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău Vizualizare
146 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare Vizualizare
145 25/04/2024 Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Vizualizare
144 25/04/2024 Hotarare pentru modificarea HCL nr. 152/28.07.2020 privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente. Vizualizare
143 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău Vizualizare
142 25/04/2024 Hotarare privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2023 și a repartizării profitului obținut în anul 2023. Vizualizare
141 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2024, al Municipiului Bacău. Vizualizare
140 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2023, al Municipiului Bacău. Vizualizare
139 25/04/2024 Hotarare privind emiterea acordului de proprietar și de vecinătate al Municipiului Bacău, solicitat de către SC COFETĂRIA PASAJ SRL din Municipiul Bacău. Vizualizare
138 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării locuinței situată în municipiul Bacau, str. Milcov, nr.83, sc.B, ap.3, către doamna Breahnă Georgeta, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 7535/15.12.2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 645/13.10.2016 emisă de Tribunalul Bacău, în data de 05.12.2022 și a Sentinței Civile nr.341/21.01.2022, rămasă definitiva prin Decizia Civilă nr.705/28.10.2022, emisă de Tribunalul Bacău, în data de 17.01.2023. Vizualizare
137 25/04/2024 Hotarare privind repartizarea doamnei Ciocan Maria în locuința de necesitate situată la adresa din Bacău, str. Henri Coandă, nr. 9, sc.A, ap.5 Vizualizare
136 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat din municipiul Bacău Vizualizare
135 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii în anul 2024. Vizualizare
134 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea schimbului de locuințe sociale destinate închirierii, între domnul Michici Dănuț Lucian și doamna Spătaru Ramona Raluca și încheierea de contracte de închiriere Vizualizare
133 25/04/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”101164664 - ED Bacău”, perioada contractuală ianuarie-decembrie 2024. Vizualizare
132 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea infiintarii de activitati finantate integral din venituri proprii pentru domeniul de activitate invatamant Vizualizare
131 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea documentației: Studiu de Delimitare a Zonei pentru Operațiuni de Regenerare Urbană a Centrului Bacăului. Vizualizare
130 25/04/2024 Hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.38 din 12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
129 12/04/2024 Hotarare pentru îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.90/2024. Vizualizare
128 12/04/2024 Hotarare privind aprobarea Listei de proiecte prioritare din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a Zonei Metropolitane 2021-2027 (SIDU) și abrogarea HCL nr. 533/ 22.12.2023. Vizualizare
127 12/04/2024 Hotarare pentru modificarea HCL nr. 512/ 28.11.2023 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a Zonei Metropolitane 2021-2027 (SIDU), a Procedurii pentru prioritizarea operațiunilor rezultate ca urmare a elaborării SIDU și abrogarea H.C.L nr. 169/29.04.2022. Vizualizare
126 12/04/2024 Hotarare privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.04.2024. Vizualizare
125 12/04/2024 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau, după caz, casării acestora în condițiile legii Vizualizare
124 12/04/2024 Hotarare privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Bacău, strada Letea nr. 24, în suprafață de 10.533 mp identificat cu nr.cadastral 76524 Vizualizare
123 12/04/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare Vizualizare
122 12/04/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în vederea organizării evenimentelor: ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XIII-a, în perioada 13-14 aprilie 2024 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XV-a, în perioada 02-03 noiembrie 2024. Vizualizare
121 12/04/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea organizării ”Campionatului Național Universitar de Înot – ediţia 2024”, în data de 27 aprilie 2024 Vizualizare
120 12/04/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul National de Artă “George Apostu” Bacău în vederea organizării în comun a unor evenimente. Vizualizare
119 28/03/2024 Hotarare privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit și caracter temporar, a sălii de spectacole a Teatrului de Vară ”Radu Beligan” către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru organizarea sesiunii de formare ”Generație fără bariere – Suntem altfel”. Vizualizare
118 28/03/2024 Hotarare privind majorarea valorii de inventar a unui bun existent în domeniul public al Municipiului Bacău și introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unui bun nou Vizualizare
117 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Oituz. Vizualizare
117 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Oituz. Vizualizare
116 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare. Vizualizare
115 28/03/2024 Hotarare privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unui bun imobil teren extravilan în suprafață de 22.196 mp. Vizualizare
114 28/03/2024 Hotarare pentru modificarea H.C.L nr.384/2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui teren in suprafață de 11,25 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, str. Aprodu Purice, nr.9, în vederea amplasării unui modul (construcție provizorie) pentru desfășurare activitate comercială. Vizualizare
113 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui număr de 25 parcele de teren situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95 , în vederea desfășurării activității de comercializare produse industriale. Vizualizare
112 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unor amplasamente pentru comercializare flori și ornamente florale, produse industriale/ alimentare preambalate/ produse de farmacie veterinară, situate pe Terasa de flori a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieții nr.1 Vizualizare
111 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui număr de 9 mese comerciale situate pe terasa de flori a Pieței Centrale din Bacău, str.Pieții nr.1 din Municipiul Bacău, în vederea desfășurării activității de comercializare flori și ornamente florale. Vizualizare
110 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui număr de 4 spații comerciale situate în incinta halei de lactate a Pieței Centrale din Bacău, str.Pieții nr.1 din Municipiul Bacău Vizualizare
109 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui număr de 27 module comerciale din cadrul Complexului de module comerciale, situate în str.Pieții nr.1 din Municipiul Bacău Vizualizare
108 28/03/2024 Hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Vizualizare
107 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea programului unitar de acțiune pentru combaterea vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău. Vizualizare
106 28/03/2024 Hotarare privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România, pentru anul 2023 și anul 2024. Vizualizare
105 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea contribuției pentru anul 2024 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău Vizualizare
104 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare Vizualizare
103 28/03/2024 Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 26908 din 23.08.1999 de la DL. CURCǍ IOAN-TRAIAN, la DL. CURCǍ MIHAI-MARIUS Vizualizare
102 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. A, ap.16, către domnul Tisescu Giani Laurențiu, în calitate de titular de contract de închiriere. Vizualizare
101 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. B, ap.1, către doamna Burghelea Mariana Daniela, în calitate de titular de contract de închiriere Vizualizare
100 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.12, către domnul Nicuta Vitalie, în calitate de titular de contract de închiriere. Vizualizare
99 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.16, către doamna Baciu Ileana, în calitate de titular de contract de închiriere Vizualizare
98 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.14, către domnul Dediu Costel, în calitate de titular de contract de închiriere Vizualizare
97 28/03/2024 Hotarare privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024. Vizualizare
96 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECO SUD S.A. Vizualizare
95 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de Colectare și Transport nr. 1211/4003/06.05.2021 încheiat cu S.C. SOMA S.R.L. Vizualizare
94 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2024 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia. Vizualizare
93 28/03/2024 Hotarare privind darea in folosință gratuită, către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale, a unor echipamente medicale de radiologie. Vizualizare
92 28/03/2024 Hotarare privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit si caracter temporar, către Fundatia Teatrală “Neghinita” din Bacău, a salii de spectacole a Teatrului de Vară ”Radu Beligan”, în perioada de 17-19 mai 2024, precum și a sălii de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia în perioada, 17-18 mai și 21-22 iunie 2024. Vizualizare
91 28/03/2024 Hotarare privind asocierea între Municipiul Bacău și Fundația ”Sfantul Ioan Bosco” Bacău în vederea desfășurării unui eveniment cultural. Vizualizare
90 28/03/2024 Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. nr.9/2022 cu modificările si completările ulterioare precum și actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Scenariului I faza S.F. pentru obiectivul de investiții ” Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Bacău, municipiul Bacău, Ansamblul Bucegi IIIC, str. Teiului nr.13, etapa I, specialiști din sănătate” Vizualizare
89 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Bacau la Programul Termoficare si a esalonarii multianuale a proiectului: „DEZVOLTAREA PIETEI DE ENERGIE TERMICA – RACORDAREA LA S.A.C.E.T. A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU” Vizualizare
88 28/03/2024 Hotarare privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local. Vizualizare
87 28/03/2024 Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică, a lotului S2-teren aferent Centrului de Pregătire Protecție Civilă aparţinând domeniului public al Municipiului Bacău, județul Bacău, în suprafaţă totală de 2.455,00 mp. Vizualizare
86 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2024. Vizualizare
85 28/03/2024 Hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiului Bacău, în valoare de 150 lei semestrial. Vizualizare
84 28/03/2024 Hotarare privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 80 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 17.01.2024. Vizualizare
83 28/03/2024 Hotarare privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Șova Costache, care a împlinit vârsta de 100 de ani . Vizualizare
82 15/03/2024 Hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru INFIINTARE CENTRU DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI “SFANTUL PANTELIMON” generat de imobilul teren proprietate publica a Judetului Bacau cu nr. cadastral 68231, Aleea Ghioceilor, nr. 4 din municipiul Bacau BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI Vizualizare
81 15/03/2024 Hotarare privind aprobarea alipirii imobilului cu nr. cadastral 90730, în suprafață de 99mp, cu imobilul cu nr. cadastral 85257, în suprafață de 57.363mp, situate în Municipiul Bacău, Calea Mărășești, într-un singur corp de proprietate, în suprafață totală de 57.462mp cu nr. cadastral 90962. Vizualizare
80 15/03/2024 Hotarare privind asocierea între Municipiul Bacău, Asociația Betania Bacău și Asociația “Alianța Părinților” București în vederea desfășurării unui eveniment de cultura cinematografica Vizualizare
79 15/03/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Constanței Vizualizare
78 15/03/2024 Hotarare pentru modificarea HCL nr. 460/10.11.2022 privind mandatarea Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, în calitate de autoritate contractantă, pentru organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de instalare a conductei de gaze de medie presiune ce va alimenta sursele de producere a energiei termice aflate în exploatare pe platforma din strada Chimiei nr. 6 Bacău Vizualizare
77 29/02/2024 Hotarare privind asocierea între Municipiul Bacău și Ansamblul Folcloric “Busuiocul” pentru desfășurarea unor repetiții și prezentarea spectacolului dedicat Zilei Internaționale a Femeii- Concert de Mărțișor Vizualizare
76 29/02/2024 Hotarare pentru modificarea art.2. din HCL nr.300/2023 privind aprobarea participării Spitalului de Pneumoftiziologie în cadrul Planului Național de Redresare Și Reziliență - Componenta C7 – Transformare digitală - Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală a unităților sanitare publice și depunerii proiectului „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău” Vizualizare
75 29/02/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul anului 2024. Vizualizare
74 29/02/2024 Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 68524/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 69354/25.07.2019, nr. 140506/10.06.2021, nr. 189850/21.12.2021, nr. 207848/09.12.2022 si nr. 211732/29.12.2023 de la C.M.I. DR. COSTIN LUCIA la S.C. DO-MED CARE S.R.L. Vizualizare
73 29/02/2024 Hotarare pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 539 din 27.12.2023 privind aprobarea pentru anul 2024 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată Vizualizare
72 29/02/2024 Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în Dosarul nr.18009/3/2023 Vizualizare
71 29/02/2024 Hotarare privind închirierea prin licitatie publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.10, din municipiul Bacău, str. Milcov nr.128E. Vizualizare
70 29/02/2024 Hotarare privind închirierea prin licitatie publică a unui spațiu în suprafață de 266 mp, situat în incinta P.T. nr.37, din municipiul Bacău, str. Victor Babeș (adresă nouă str. Narciselor nr.5) Vizualizare
69 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea alipirii imobilului cu nr. cadastral 85893, în suprafață de 42 mp, cu imobilul cu nr. 87159, în suprafață de 5 mp, situate în municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr.45, într-un singur corp de proprietate, în suprafață totală de 47 mp Vizualizare
68 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea dezlipirii, în două loturi, a imobilului în suprafață de 18.436 mp, nr. cadastral 81311, C.F. nr. 81311, situat în municipiul Bacău, strada Timpului. Vizualizare
67 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 68182, înscris în C.F. nr. 68182 a Municipiului Bacău, situat în strada Mioriței, în 2 loturi. Vizualizare
66 29/02/2024 Hotarare pentru modificarea HCL nr.445/2023 privind achiziția unor servicii de evaluare a 53 (cincizeci și trei) de bunuri imobile-terenuri pe care sunt ridicate construcții, situate in intravilanul Municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău Vizualizare
65 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2024. Vizualizare
64 29/02/2024 Hotarare pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în Consiliul Local Bacău în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Ion Creangă” Bacău, pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
64 29/02/2024 Hotarare pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în Consiliul Local Bacău în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Ion Creangă” Bacău, pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
63 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în municipiul Bacău, str. Calea Romanului. Vizualizare
62 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Gării și Trecătoarea Gherăiești Vizualizare
61 29/02/2024 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii Vizualizare
60 29/02/2024 Hotarare privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri imobile - terenuri. Vizualizare
59 29/02/2024 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018. Vizualizare
58 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2024 . Vizualizare
57 29/02/2024 Hotarare privind transmiterea fara plata catre Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a unor mijloce fixe amortizabile si obiecte de inventar Vizualizare
56 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.10, către doamna Ciobanu Petronela Gabriela, în calitate de titular de contract de închiriere Vizualizare
55 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare. Vizualizare
53 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 3822 din 15.02.1999, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 68616/21.02.2012 si nr. 68714/10.03.2016, incheiat intre municipiul Bacau si E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Vizualizare
52 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68640/16.02.2016, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.68716/10.03.2016, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. DR. DANIELA CORBAN S.R.L., reprezentată legal de d-na Daniela Corban, pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent. Vizualizare
51 29/02/2024 Hotarare privind asocierea între Municipiului Bacău și Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” pentru desfășurarea unui spectacol artistic. Vizualizare
50 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI CU SHOWROOM SI MAGAZIE LA PARTER; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 88139, Str. Letea, nr. 17 - 22 B din municipiul Bacau BENEFICIAR: S.C. TELESYSTEM S.R.L. Vizualizare
49 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2024, întocmit de către Ocolul Silvic Traian. Vizualizare
48 29/02/2024 Hotarare privind diminuarea subvenției unitare acordată de la bugetului local al Municipiului Bacău pentru energia termică furnizată în sistem centralizat consumatorilor casnici, conform Planului pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației aprobat prin HCL nr.407/06.10.2023. Vizualizare
47 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „ Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale nr.10” din municipiul Bacău. Vizualizare
46 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „ Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Grădiniței nr.24” din municipiul Bacău. Vizualizare
45 29/02/2024 Hotarare privind conferirea Titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Bacău” domnului Ronald Gavril. Vizualizare
44 12/02/2024 Hotarare privind achiziționarea bunurilor de preluare, aferente activității de administrare a parcărilor publice, proprietatea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA ca urmare a încetării contractului de concesiune, în condițiile legii Vizualizare
43 12/02/2024 Hotarare pentru modificarea și completarea organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, aprobată prin H.C.L. nr.212/2021, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
42 12/02/2024 Hotarare privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău Vizualizare
41 12/02/2024 Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 326/2023 privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău. Vizualizare
40 12/02/2024 Hotarare privind demararea procedurilor legale în vederea aplicării ORDINULUI nr.3040/114/670/2024 pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din unitățile de învățământ special de stat, și a celui din creșele publice arondate unităților de învățământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autoritățile administrației publice locale Vizualizare
39 12/02/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str.9 Mai - Bdul Unirii Vizualizare
38 12/02/2024 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani Vizualizare
37 12/02/2024 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice institutionalizate in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau, pentru anul 2024. Vizualizare
36 31/01/2024 Hotarare privind alegerea ʺPreședintelui de ședințăʺ al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile Februarie, Martie, Aprilie 2024. Vizualizare
35 31/01/2024 Hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol al Municipiului Bacău . Vizualizare
34 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 75841, înscris în C.F. nr. 75841 a Municipiului Bacău, situat în strada Miron Costin nr.36, în 2 loturi. Vizualizare
33 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 86320, înscris în C.F. nr. 86320 a Municipiului Bacău, situat în strada Războieni nr.8, în 2 loturi. Vizualizare
32 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. Vizualizare
31 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Calea Republicii. Vizualizare
30 31/01/2024 Hotarare privind modificarea datelor de identificare și majorarea valorilor de inventar a unor bunuri existente în domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
29 31/01/2024 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018. Vizualizare
28 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor care aparțin inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău. Vizualizare
27 31/01/2024 Hotarare pentru modificarea HCL nr. 385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
26 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE DELIMITARE ZONĂ OPERAȚIUNI DE REGENERARE URBANĂ PENTRU PROIECTUL: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ANSAMBLULUI „HOTEL CENTRAL ȘI TEATRUL BACOVIA” Vizualizare
25 31/01/2024 Hotarare privind efectuarea serviciului public de transport local prin curse regulate dedicate elevilor pe raza municipiului Bacău. Vizualizare
24 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea Raportului anual pentru anul 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023” Vizualizare
23 31/01/2024 Hotarare privind modalitatea de reglementare a organizării si desfășurării de activități permanente și/sau temporare in spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuintă, din imobilele cu risc seismic I. Vizualizare
22 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. A, ap.7, către doamna Leonte Elena, în calitate de titular de contract de închiriere Vizualizare
21 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.8, către doamna Corladi Camelia, în calitate de titular de contract de închiriere Vizualizare
20 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.10, către doamna Odobișteanu Elena Violeta, în calitate de titular de contract de închiriere Vizualizare
19 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, pentru anul 2024 Vizualizare
18 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea Diagnozei sociale a municipiului Bacău și a Planului Prioritizat de servicii sociale necesare la nivelul municipiului Bacău pentru perioada următorilor 3-5 ani. Vizualizare
17 31/01/2024 Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Vizualizare
16 31/01/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români in vederea organizării in comun a evenimentului” Ziua Internațională a Tineretului Ortodox”. Vizualizare
15 31/01/2024 Hotarare privind asocierea între Municipiului Bacău și Colegiul “Mihai Eminescu” din Bacău in vederea organizării in comun a unui eveniment cultural. Vizualizare
14 31/01/2024 Hotarare privind asocierea între Municipiului Bacău și Școala Gimnazială ” Alexandru Ioan Cuza” din Bacău în scopul organizării evenimentului ”Forumul Merito”. Vizualizare
13 31/01/2024 Hotarare privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri imobile terenuri. Vizualizare
12 31/01/2024 Hotarare pentru modificarea HCL nr.459/10.11.2023 privind aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău. Vizualizare
11 31/01/2024 Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 515/12.12.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de partener al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. la programul "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare existent pe raza UAT" depus în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență "Componenta 1 Managementul Apei Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente” Vizualizare
10 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Căsuța Armonia, str. Livezilor nr.1B” Vizualizare
9 19/01/2024 Hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.542/27.12.2023. Vizualizare
8 19/01/2024 Hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ″Busuiocul″ Bacău în vederea realizării în comun a unui eveniment la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău Vizualizare
7 19/01/2024 Hotarare privind aprobarea proiectului retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat si privat din muncipiul Bacău pentru anul scolar 2024-2025 Vizualizare
6 19/01/2024 Hotarare privind achiziția publică de servicii de transport persoane în Municipiul Bacău pe perioada de tranziție reprezentată de organizarea procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, încheierea contractului și perioada de mobilitate a viitorului operator. Vizualizare
5 19/01/2024 Hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Inițiativei Localitate Prietenă a Copiilor, la nivelul municipiului Bacău. Vizualizare
4 19/01/2024 Hotărâre privind completarea HCL nr.3/2024 precum și stabilirea modului de impunere a persoanelor juridice din municipiul BACĂU, conform art.3 alin.(2) din HCL nr.3/2024 Vizualizare
3 10/01/2024 Hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în UAT Municipiul Bacău, Judetul Bacău. Vizualizare
2 08/01/2024 Hotarare privind respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. SOMA S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău, de către UAT Municipiul Bacău, membru parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 1211/4006/06.05.2021 Vizualizare
1 08/01/2024 Hotarare privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău din 11.01.2024 Vizualizare