Liste cu hotarari ale Consiliului Local – 2009

SEDINTA DIN 30.11.2009 HCL DE LA 415-384

 • Hotărâre nr.384 din 30.11.2009 – privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara a S. C. “Compania de Apa Bacau” SA în vederea aprobarii unor măsuri în sedinţa din data de 04.12.2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.385 din 30.11.2009 – privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. CAB S.A. în sensul adaugarii unui obiect secundar de activitate, respectiv “activitatea de producere, transport, distribuţie şi comercializare a energiei electrice” (codurile CAEN 3511, 3512, 3513 şi 3514). Apasati aici
 • Hotărâre nr.386 din 30.11.2009 – privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA pentru aprobarea urmatoarelor:
  a. Rectificarea Planului de Investitii pe 2009 cu finantare din surse proprii
  b. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatii de trezorerie si a împrumuturilor garantate de stat, pe anul 2009
  c. Suplimentarea planului de reparatii curente si capitale pe anul 2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.387 din 30.11.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe – date în concesiune către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora, în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărâre nr.388 din 30.11.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.389 din 30.11.2009 – privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), doamnei Năstasă Maria, din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Apasati aici
 • Hotărâre nr.390 din 30.11.2009 – privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2008-2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.391 din 30.11.2009 – privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău şi desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel şi Drăgănuţă Constantin, de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societăţile comerciale. Apasati aici
 • Hotărâre nr.392 din 30.11.2009 – privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.393 din 30.11.2009 – privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.394 din 30.11.2009 – privind aprobarea pentru luna decembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărâre nr.395 din 30.11.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Săvescu Marinela cu domiciliul în Bacău, str. Proiectantului, bl.8, Sc. D, ap.10. Apasati aici
 • Hotărâre nr.396 din 30.11.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Buga Maria cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl.36, sc.B, ap.17. Apasati aici
 • Hotărâre nr.397 din 30.11.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Joacă Lesne Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl.28, sc. C, ap.9. Apasati aici
 • Hotărâre nr.398 din 30.11.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr.162 C. Apasati aici
 • Hotărâre nr.399 din 30.11.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în “Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară “Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului” din Str. Constanţei, nr.7A, (Cartierul C.F.R.) Bacău, numitului Biciuşcă Vasile din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război. Apasati aici
 • Hotărâre nr.400 din 30.11.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza SF la obiectivul „Parcare str. Cornişa Bistriţei” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.401 din 30.11.2009 – privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului, nr.9B, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărâre nr.402 din 30.11.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 2 spaţii din municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt. Apasati aici
 • Hotărâre nr.403 din 30.11.2009 – privind aprobarea închirierii suprafeţei de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Pieţei, nr. 1, aferent spaţiului comercial situat la demisolul Pieţei Centrale, proprietar SC AICBAC SA Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.404 din 30.11.2009 – privind atribuirea in folosinţă gratuită către Fundaţia `VITA PRO VITA” a spaţiului cu o suprafaţă de 137,36 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.1 din Bacău, str.Pictor Aman. Apasati aici
 • Hotărâre nr.405 din 30.11.2009 – privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, a unui bun imobil – teren în suprafaţă de 94 m.p. situat în B-dul Unirii din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.406 din 30.11.2009 – privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău a bunului imobil – teren în suprafaţă de 689 m.p., aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru şi Paul”. Apasati aici
 • Hotărâre nr.407 din 30.11.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii unui membru din Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip P.U.D. şi P.U.Z. şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.408 din 30.11.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA P + 1 – INTRARE IN LEGALITATE -, STR. ION ROATA, NR. 26, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: OJOG NICU, OJOG ANA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărâre nr.409 din 30.11.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + DM SI RACORDURI UTILITATI, STR. NORDULUI, NR. 95, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: PODOLEANU VASILE SI PODOLEANU MARIA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărâre nr.410 din 30.11.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, GARAJ SI RACORDURI UTILITATI, STR. CONSTANTIN PLATON, NR. 16, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: SMANTANA LACRAMIOARA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărâre nr.411 din 30.11.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. DORULUI, NR. 46 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: FRASINESCU COSMIN-VALI, din Mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud. Apasati aici
 • Hotărâre nr.412 din 30.11.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI RACORDURI UTILITATI, STR. VICTOR NADOLSCHI, NR. 9, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: ILIE COSTICA SI ILIE ELENA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărâre nr.413 din 30.11.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR.17 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: GHIORGHITA CRINEL SI GHIORGHITA MARICICA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărâre nr.414 din 30.11.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90763/19.10.2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.415 din 30.11.2009 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2009 – ianuarie 2010. Apasati aici

SEDINTA DIN 10.11.2009 HCL DE LA 382-383

 • Hotărârea nr. 381 din 10.11.2009 – pentru aprobarea cofinanţării din bugetul local al municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană“ finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 3. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 382 din 10.11.2009 – privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacău a măsurilor investiţionale cuprinse în Cap.10 al Master Plan-ului Aplicaţiei “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană“, nefinanţate prin POS Mediu. Apasati aici

SEDINTA DIN 23.10.2009 HCL DE LA 345-342

 • HOTĂRÂREA nr.342 din 23.10.2009 privind aprobarea depunerii aplicatiei pentru finantare cu titlul „Cresterea vizibilitatii catre cetateni a activitatii Primariei municipiului Bacau si imbunatatirea serviciilor catre acestia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online”. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.343 din 23.10.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza DALI, pentru obiectivele „Reabilitare acoperisuri tip sarpanta la blocuri str. Aviatorilor nr.19 sc. A-B, nr.21 sc. A-B, nr.25 sc. A-B, nr.27 sc. A-B, din Municipiul Bacau”. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.344 din 23.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentare cu caldura urbana” finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu-Axa Prioritara 3.
   Pagina 1-100
   Pagina 101-200
   Pagina 201-300
   Pagina 301-400
   Pagina 401-500
   Pagina 501-600
   Pagina 601-700
   Pagina 701-800
   Pagina 801-900
   Pagina 901-1000
  Pagina 1001-1101
 • HOTĂRÂREA nr.345 din 23.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Implementare a Proiectului „Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Bacău şi în zonele învecinate” din cadrul Serviciului Implementare Programe. Apasati aici

SEDINTA DIN 07.09.2009 HCL DE LA 304-299

 • HOTĂRÂRE NR.299/07.09.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE NR.300/07.09.2009 – privind aprobarea Planului revizuit de Implementare a Proiectului„ Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Bacău şi zonele limitrofe”, cod ISPA 2004/ RO/ 16 /P /PE/ 007. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE NR.301/07.09.2009 – privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei făcută de către Vârlan Bogdan-Lucian şi Vârlan Aurelia, a terenului arabil în suprafaţă de 44,88 mp., situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Costache Radu nr. 34. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE NR.302/07.09.2009 – privind nominalizarea persoanei care ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Bacău, precum şi numirea înlocuitorului acesteia. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE NR.303/07.09.2009 – privind atribuirea unor contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local pe anul 2009, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE NR.304/07.09.2009 – privind demararea procedurilor de aplicare a Programului „CASA VERDE” care va fi cofinanţat de către Agenţia Fondului de Mediu, cu fonduri nerambursabile pentru implementarea soluţiilor de producere a energiei termice cu surse regenerabile (energie solară, geotermală şi eoliană) ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, la obiective publice din patrimoniul municipiului Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 30.07.2009 HCL DE LA 270-217

 • HOTĂRÂREA NR.217 din 30.07.2009 privind eliberarea d-lui Necula Cosmin din Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău şi alegerea unui alt consilier local. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.218 din 30.07.2009 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.219 din 30.07.2009 privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacău a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2008, a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 precum şi a execuţiei pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri şi cheltuieli. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.220 din 30.07.2009 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, respectiv nr.117/2009 şi nr.121/2009, în sensul înlocuirii preşedintelui din componenţa unor comisii. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.221 din 30.07.2009 privind aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul individual de facturare/ încasare a contravalorii energiei termice furnizată populaţiei din Municipiul Bacău în sistem centralizat şi abrogarea Hotărârii nr.323/2008 a consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.222 din 30.07.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.332/2008 prin care a fost aprobată reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU SA şi a Hotărârii Consiliului Local nr.359/2008 de modificare şi completare a acesteia. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.223 din 30.07.2009 privind aprobarea fuziunii dintre S.C.Compania de Apă S.A. Bacău şi S.C.APA SERV S.A. Bacău şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea fuziunii cu S.C. APA SERV S.A. Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.224 din 30.07.2009 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău în vederea înfiinţării S.C.,,Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău’’S.A. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.225 din 30.07.2009 privind modificarea Anexei la
 • HOTĂRÂREA Consiliului Local Bacău nr.191/2008, punct 9 lit. `u` prin care au fost aprobate taxele la bazele de agrement din municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.226 din 30.07.2009 privind aprobarea preluarii de la A.N.L. Bucureşti, a documentaţiei şi amplasamentului aferent obiectivului de investiţii –Bloc nr.5, din strada Făgăraş nr.25, din municipiul Bacău, pentru tinerii specialişti angajaţi la Spitalul Municipal Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.227 din 30.07.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unui imobil cu destinaţie de locuinţă. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.228 din 30.07.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit în incinta Cimitirului Nou Sărata I Bacău, Parohiei Ortodoxe ,,Sfăntul Dumitru” Narcisa-Bacău, pentru a fi folosit ca cimitir al bisericii, se face pe toată durata existenţei cimitirului iar suprafaţa totală a terenului creşte de la 4.000 m.p. la 4.592 m.p., cu 592m.p. găsiţi în plus la măsurătoarea cadastrală. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.229 din 30.07.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit Parohiei Ortodoxe ,,Izvoarele” pentru cimitirul bisericii, se face pe toată durata existenţei cimitirului iar suprafaţa totală a terenului creşte de la 5.247 m.p. la 5.270 m.p.,cu 23m.p. găsiţi în plus la măsurătoarea cadastrală. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.230 din 30.07.2009 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe „Lazaret”, din municipiul Bacău, terenul în suprafaţă de 6.154 mp. situat în Bacău, str. Digul Bârnat nr. 19, pe care s-a construit lăcaşul de cult precum şi abrogarea H.C.L. Bacău nr. 154/27.06.2002. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.231 din 30.07.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Colegiului Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen” Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificării acestora în condiţiile legii. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.232 din 30.07.2009 privind aprobarea modificării şi completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.233 din 30.07.2009 privind aprobarea ,,Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe propietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.234 din 30.07.2009 privind aprobarea cererii domnului Borbea Iulian, chiriaş pe jumătate din locuinţa cu două camere, situată în Bacău, str.Neptun, bl.12,sc.A, ap.2, de a se extinde şi pe cealaltă jumătate, rămasă liberă după decesul titularului de contract, unchiul acestuia. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.235 din 30.07.2009 privind aprobarea Programului Local pe anul 2010, pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.236 din 30.07.2009 privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei, doamnei ISVORAN ANICA din Bacău, str.Violetelor nr.4, sc.C, ap.11, care la data de 3 iulie 2009 a implinit 100 de ani de viaţă. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.237 din 30.07.2009 privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2008-2009. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.238 din 30.07.2009 privind atribuirea unor contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.239 din 30.07.2009 privind cooperarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Universitatea din Bacău, pentru cofinanţarea celei de a VII-a Conferinţă Naţională de Energetică Industrială, cu participare internaţională, care se va organiza la Bacău, în perioada 5 – 7 noiembrie 2009. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.240 din 30.07.2009 privind aprobarea modificării şi completării Convenţiei nr.31177/2930/2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. Transport Public S.A. conform H.C.L. nr. 474/29.12.2008 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 prin Actul Adiţional nr. 1. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.241 din 30.07.2009 privind aprobarea pentru luna august 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.242 din 30.07.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Floareş Octavian din Bacău, un loc de veci în Cimitirul din Cartierul CFR Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.243 din 30.07.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, doamnei Ocnianovici Elena din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice precum şi celor deportate. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.244 din 30.07.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, doamnei Cucu Lidia din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, precum şi abrogarea H.C.L. nr. 169/2006. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.245 din 30.07.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Mincu Dumitru din Bacău, un loc de veci concesionat de acesta, în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.246 din 30.07.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Ardeleanu I.Gheorghe din Bacău, a unui loc de veci în Cimitirul Central din municipiul Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.247 din 30.07.2009 privind modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre S.C. CRI PLUS S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Stefan cel Mare, nr. 21, conform contractului de concesionare nr. 4610/08.02.2005. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.248 din 30.07.2009 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 12,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Aviatorilor, nr. 7, sc. B, ap. 7. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.249 din 30.07.2009 prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.250 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, STR. AEROPORTULUI, NR. 25, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BOTEZATU OVIDIU-CONSTANTIN SI BOTEZATU LUMINITA, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.251 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE – AMENAJARE CIMITIR SARATA II, STR. POLIGONULUI, TARLAUA 52, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publica a Municipiului BacauBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.252 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 R 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: FRUNZA GHEORGHE SI MARIA, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.253 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. POET CARLOVA, NR. 30, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: GOGAN TUIST SI GOGAN CECILIA, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.254 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA BARLADULUI, NR. 131, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIARI: ISPIR GHEORGHE SI ISPIR GEANINA, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.255 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI RACORDURI UTILITATI, STR. ELECTRICIENILOR, NR.3 BIS, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: RATOI COSTEL, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.256 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. SIRETULUI, NR.70 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: ROMAN DUMITRU, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.257 din 30.07.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. COSTACHE RADU, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: VARLAN BOGDAN-LUCIAN SI VARLAN AURELIA, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.258 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Sapica Mihaela cu domiciliul în Bacău, str. Bucegi, bl. 117, sc. A, ap. 2. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.259 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Iorga Mihai cu domiciliul în Bacău, str. Th. Neculuţă, nr.8. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.260 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Marolicaru Codrina cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 129. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.261 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-nei Galan Cristina-Manuela cu domiciliul în Bacău, str.Cornişa Bistriţa, bl.13, sc.B, ap.2. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.262 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-nei Galan Carmen-Daniela cu domiciliul în Bacău, str. Cornişa Bistriţa, bl.13, sc.B, ap.2. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.263 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-nei Gheorghe Doina cu domiciliul în Bacău, str. Cornişa Bistriţei, nr.28, sc. B, ap. 8 pentru fiul acesteia Gheorghe Florin. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.264 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Bodolică Maria cu domiciliul în Bacău, str. Mircea Eliade nr. 7, sc. A, ap. 18. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.265 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Matei Ana cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl. 3, sc. A, ap. 17. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.266 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Paraschiv Cătălin cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, nr.71, sc. B, ap. 1 şi reşedinţa în Bacău, str. Henri Coandă, bl. 13, cam. 2 pentru fiul acestuia Paraschiv Andrei-Cătălin. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.267 din 30.07.2009 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Gurlen Marilena – Irina cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl.9, sc. B, ap. 1 pentru fiica acesteia Gurlen Sumeyra. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.268 din 30.07.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 36321/10.06.2009 înaintată de Botomei Vasile cu domiciliul în Bacău str.Republicii nr.27/A/3. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.269 din 30.07.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 38755/06.07.2009 înaintată de Inspectoratul ªcolar al Judeţului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA NR.270 din 30.07.2009 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distrubuirea de apa potabilă în zilele de atenţionare “Cod galben”, de către Administraţia Naţională de Meteorologie. Apasati aici

SEDINTA DIN 25.06.2009 HCL DE LA 213-210

 • Hotărâre nr.210 din 25.06.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotărâre nr.211 din 25.06.2009 – privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării împrumutului obligatar aprobat prin HCL 200/2006 pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pe anul 2009. Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotărâre nr.212 din 25.06.2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 56,65 mp, situat în imobilul clădire – Grădiniţa nr.23 din Bacău str. Mircea Eliade nr.6. Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotărâre nr.213 din 25.06.2009 – privind aprobarea cererii Spitalului de Pneumoftiziologie, în vederea construirii unui beci alimentar, pe terenul din incinta acestei unităţi sanitare, teren care se găseşte în domeniul public al municipiului Bacău şi dat spre administrare acestui spital. Pentru textul integral Apasati aici

SEDINTA DIN 10.06.2009 HCL DE LA 184-175

 • Hotărârea nr. 175 din 10.06.2009 – privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA (fosta RAGC Bacau) a situatiilor financiare auditate aferente exercitiului financiar 2008, a repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii cu finantare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizarii cu rata inflatiei aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestari servicii catre terti. Apasati aici
 • Hotărârea nr.176 din 10.06.2009 – privind aprobarea participării municipiului Bacău, judeţul Bacău,în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 177 din 10.06.2009 – privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecţii a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 178 din 10.06.2009 – privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 179 din 10.06.2009 – privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecţiei copilului şi tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda – România – Betania din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 180 din 10.06.2009 – privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 181 din 10.06.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa I-a, pentru 228 scari de bloc. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 182 din 10.06.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investitii ”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”, etapa II-a, pentru 2784 scari de bloc. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 183 din 10.06.2009 – privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 184 din 10.06.2009 – privind aprobarea înfiinţării SC `Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum şi aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăţi comerciale. Apasati aici

SEDINTA DIN 12.05.2009 HCL DE LA 141-139

 • Hotărârea nr.139 din 12.05.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termica a unor blocuri de locuinţe din municipiul Bacău”, cuprins în Programul local pe anul 2009, aprobat prin HCL nr.102/15.04.2009, conform OUG 18/2009. Iniţiator – Primarul Municipiului Bacău.
   ANEXELE_A1-A5
   ANEXELE_A6-A10
   ANEXELE_A11-13
   ANEXELE_A14-A20
   ANEXELE_A21-25
   ANEXELE_A26-A30
   ANEXELE_A31-A32
  ANEXELE_A33-A34
 • Hotărârea nr.140 din 12.05.2009 – privind transmiterea în folosinţă gratuită, a unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, teren situat în Bacău str. Teiului f.n. în vederea construirii unor locuinţe sociale. Iniţiator – Primarul Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 141 din 12.05.2009 – privind aprobarea modalitatii de plata a sumelor necesare acoperirii integrale a diferentei dintre pretul de producere,transport,distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei din Municipiul Bacau si pretul local de referinta,către S.C. CET SA Bacau – operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica. Iniţiator – Primarul Municipiului Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 28.04.2009 HCL 106

 • Hotararea nr.106 din 28.04.2009 privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Bacau, Preasfintitului Ioan Mares, prin calugarie Ioachim -Episcop al Husilor. Apasati aici

SEDINTA DIN 31.03.2009 HCL DE LA 99-53

 • Hotărârea nr. 53 din 31.03.2009 – privind încetarea calităţii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului: d-lui Bălan Claudiu, d-lui Pocovnicu Constantin-Dorian şi d-lui Necula Cosmin. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 54 din 31.03.2009 – privind plata sumei de 53.023 RON către Asociaţia Municipiilor din România, reprezentând contribuţia Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 55 din 31.03.2009 – privind completarea punctului 9 litera “u” din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 56 din 31.03.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 57 din 31.03.2009 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor locale 2008-2009, elevilor din şcolile şi liceele din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 58 din 31.03.2009 – privind aprobarea parteneriatului dintre Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc Bucureşti şi Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, un eveniment de promovare a producţiei de film autohtone, sub titulatura “Caravana Filmelor”. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 59 din 31.03.2009- privind aprobarea pentru luna aprilie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 60 din 31.03.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată şi completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 şi H.C.L. nr.372 din 31.10.2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 61 din 31.03.2009 – privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 62 din 31.03.2009 – privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 63 din 31.03.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a Clădirii Punctului Termic nr. 117 (parţial) situat în str. Slănicului din Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 64 din 31.03.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 5 spaţii din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 65 din 31.03.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 2 spaţii pentru depozitarea produselor agroalimentare situate în Piaţa de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 66 din 31.03.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 8 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr.1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 67 din 31.03.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a 18 amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în sezonul estival 2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 68 din 31.03.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor – mijloace fixe – instalaţii tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeş Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcţiune, valorificarea prin licitaţie publică ori casare, organizate în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 69 din 31.03.2009 – privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr.130/2008 şi a Anexei nr.1 din H.C.L. nr.162/2008, în sensul corelării datelor bunurilor – mijloace fixe aprobate a fi casate şi demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru terenul în suprafaţă de 19.010 m.p. din strada Constanţei, f.n. din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 70 din 31.03.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porţiuni din mijlocul fix – Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistriţa” montat la Podul ªerbăneşti, aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia, casarea şi valorificarea în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 71 din 31.03.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun – mijloc fix – “Magazie”, aflată în administrarea ªcolii cu cls.I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificării acesteia în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 72 din 31.03.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun – mijloc fix – denumit “Pivniţă”, situată în incinta Colegiului “Vasile Alecsandri” Bacău, spre folosinţa şi administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare şi valorificare prin casare. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 73 din 31.03.2009 privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeţei reale a clădirii şi a terenului aferent „Centrul Pistruiatul” unitate de asistenţă socială, situată în Bacău, strada Oituz nr.74 şi modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.111/2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 74 din 31.03.2009 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în suprafaţă de 1123 m.p., din Bacău, strada Henri Coandă nr.9, în sensul revocării articolului 5 din această hotărâre. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 75 din 31.03.2009 – privind modificarea Hotărârii nr.513/28.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici de la faza S.F. la faza P.th. aferenţi obiectivului de investiţii «Contorizare Energie Termică Pentru Unităţi ªcolare din Municipiul Bacău». Apasati aici
 • Hotărârea nr. 76 din 31.03.2009 – privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA cu sediul social in Bacau, str. Mihai Viteazu, nr.1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 77 din 31.03.2009 – privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L., beneficiarul investitiei “spatiu pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii” – realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Pietii, nr. 1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 78 din 31.03.2009 – privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L., beneficiarul investitiei “spatiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comert” – realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Milcov, nr. 106. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 79 din 31.03.2009 – privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L. cu sediul social in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 175. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 80 din 31.03.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 81 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINTE P + M, STR. GRIGORE TABACARU, NR. 33 A, NR. 33 B, NR. 33 C si NR. 33 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BOTEZ MIHAI si BOTEZ IRINA-NICOLETA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 82 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, CALEA REPUBLICII, NR.240 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: BUDAU LEON, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 83 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE P + 4 E, STR. AVRAM IANCU, NR.13 – 15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: S.C. ELISA S.R.L., S.C. NEGOBAC S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 84 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1E + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 I, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: FILIP VASILICA SI ALINA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 85 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL S + P + 3 E, STR. MARASESTI, NR.94 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: PRAVAT GEORGIANA-NARCISA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 86 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI HALA PRESTARI SERVICII TIPOGRAFICE, STR. ORIZONTULUI, NR. 43, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR :.S.C.TIPOGRAFIA COLUMNA S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 87 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE «CLUB CARTIER S + P + 1», STR. CALEA MOLDOVEI, NR.238 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: VASILE IULIAN si VASILE ELENA-FELICIA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 88 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU BIROURI S+P+M+5 E (PARTIAL RETRAS), STR. BANCA NATIONALA, NR.6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. W.I.S.E. INVEST S.R.L., din Bucuresti. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 89 din 31.03.2009-privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.VERONICA MICLE, NR. 55, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: ARAPU MARIUS-DANIEL SI ARAPU LAURA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 90 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 55, 57, 59 SI 61, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: LAZAR LUCIAN-CATALIN, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr.91 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU P + 1, STR. NORDULUI, NR. 21, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. METALBRAND S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 92 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 T, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: PETREA ERIDENTA SI PETREA MARINICA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 93 din 31.03.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CARTIER LOCUINTE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E., STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. SAN GIOVANNI S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 94 din 31.03.2009 – privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr.95 din 31.03.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui Chircu Mircea cu domiciliul în Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 110, sc. D, ap.13. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 96 din 31.03.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, sc. B, ap. 9. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 97 din 31.03.2009 – privind validarea d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 98 din 31.03.2009 – privind validarea d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 99 din 31.03.2009 – privind validarea d-lui Dunava Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, existând confirmarea partidului. Apasati aici

SEDINTA DIN 18.03.2009 HCL DE LA 49-48

 • Hotărârea nr. 48 din 18.03.2009 privind completarea HCL nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicaţiei pentru finanţare cu titlu «Creşterea vizibilităţii către cetăţeni a activităţii Primăriei Municipiului Bacău şi îmbunătăţirea serviciilor către aceştia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online». Apasati aici
 • Hotărârea nr. 49 din 18.03.2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” – “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”. Apasati aici

SEDINTA DIN 13.02.2009 HCL DE LA 21-19

 • Hotărâre nr. 19/13.02.2009 – privind acceptarea unor unitati administrativ-teritoriale din Judetul Bacau in calitate de membri ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB. Apasati aici
 • Hotărâre nr. 20/13.02.2009- privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB. Apasati aici
 • Hotărâre nr. 21/13.02.2009- privind aprobarea Master Plan-ului pentru Instalatii Mari de Ardere (IMA) si Sistem de Termoficare in Municipiul Bacau. Apasati aici

SEDINTA DIN 23.12.2009 HCL DE LA 441-416

 • Hotărâre nr.416 din 23.12.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.417 din 23.12.2009 – privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.418 din 23.12.2009 – privind aprobarea alocării de către Consiliului Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani, în vederea organizării „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfăşura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.419 din 23.12.2009 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.420 din 23.12.2009 – privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 – privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Apasati aici
 • Hotărâre nr.421 din 23.12.2009 – prin care se ia act de încetarea contractului de muncă a unui salariat din “Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacău”. Apasati aici
 • Hotărâre nr.422 din 23.12.2009 – privind modificarea organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.442/22.12.2008, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.423 din 23.12.2009 – privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2008- 2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.424 din 23.12.2009 – privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2009, de către Primarul şi viceprimarul municipiului Bacău, în anul 2010. Apasati aici
 • Hotărâre nr.425 din 23.12.2009 – privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), domnului DUÞĂ I. VASILE din Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, care a împlinit vârsta de 104 de ani. Apasati aici
 • Hotărâre nr.426 din 23.12.2009 – privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, şi care au depus cerere până la data de 18.12.2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.427 din 23.12.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei ªaran Clara, cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, bl.154, sc.C, ap.16, pentru nepoata acesteia Petruşcă Amalia. Apasati aici
 • Hotărâre nr.428 din 23.12.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Zailic Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Gheorghe Donici, nr.53. Apasati aici
 • Hotărâre nr.429 din 23.12.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui Maxim Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Electricienilor, bl.2, sc.C, ap.12. Apasati aici
 • Hotărâre nr.430 din 23.12.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.431 din 23.12.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu comercial aflat în Piaţa Centrală din municipiul Bacău, str. Pieţii nr.1. Apasati aici
 • Hotărâre nr.432 din 23.12.2009 – privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, a unui bun imobil – teren arabil- în suprafaţă de 4.097 m.p. care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Triumfului nr.18B, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinţii Voievozi” ªerbăneşti din municipiul Bacău, cu sediul în calea Romanului nr.37. Apasati aici
 • Hotărâre nr.433 din 23.12.2009 – privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României a bunurilor – imobile situate în municipiul Bacău, strada Milcov nr.46, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.434 din 23.12.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a imobilului teren în suprafaţă de 1589 m.p., situat în Bacău B-dul Unirii nr.3, (Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3), în vederea retrocedării. Apasati aici
 • Hotărâre nr.435 din 23.12.2009 – privind modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform contractului de concesionare nr. 25579/16.08.1999. Apasati aici
 • Hotărâre nr.436 din 23.12.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTh la obiectivul „Supralărgire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins între intersecţiile cu străzile Bicaz şi Bucegi” din municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.437 din 23.12.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţie „L.T.E. Sala de Educaţie fizică ªcoala Generală nr.6, str. Vasile Pârvan, nr.22” din municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărâre nr.438 din 23.12.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. Apasati aici
 • Hotărâre nr.439 din 23.12.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII DE DEPOZITARE (MATERIALE DE CONSTRUCTII, TEHNICO-SANITARE, TEXTILE), IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 27 C, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: POPA IULIAN-ADRIAN SI POPA CRISTINA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărâre nr.440 din 23.12.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.50451/50769/2009. Apasati aici
 • Hotărâre nr.441 din 23.12.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.51724/30.11.2009. Apasati aici

SEDINTA DIN 19.11.2009 HCL 383

 • Hotărârea nr. 383 din 19.11.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare Insula de Agrement” din municipiul Bacău, şi aprobarea cofinanţării din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului. Apasati aici

SEDINTA DIN 29.10.2009 HCL DE LA 380-346

 • Hotărârea nr. 346 din 29.10.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 347 din 29.10.2009 – privind acordarea `Diplomei de Onoare` şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, şi care au depus cerere după data de 31.12.2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 348 din 29.10.2009 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 349 din 29.10.2009 – privind modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei Administraţiei Pieţelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 350 din 29.10.2009 – privind completarea HCL nr.119/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activităţii de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 351 din 29.10.2009 – pentru aprobarea `Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de proprietari`. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 352 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 353 din 29.10.2009 – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafată de 12.631 m.p. situat în Bacău, str.Cireşoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 şi P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notarul public sub nr.2409/09.07.2002. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 354 din 29.10.2009 – privind aprobarea formularului Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) pentru lucrări la sol şi subterane executate la reţelele tehnico-edilitare, pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum şi abrogarea Hotărârii nr.313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 355 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiţii `AMENAJARE CIMITIR SARATA II` din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 356 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza PTh la obiectivul de investiţie CLIMATIZARE HALA FLORI PIATA CENTRALA, Str.Pieţei, nr.1, Municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 357 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF, pentru obiectivul de investiţii `Dezvoltarea pieţei de energie termică-racordarea la SACET a instituţiilor publice şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţă în Municipiul Bacău- 39 obiective`  Pagina 1-100/ Pagina 101-200/  Pagina 201-329
 • Hotărârea nr. 358 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTH la obiectivul `RK. Strada V.Parvan – modificare solutie` din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 359 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind darea în folosinţă gratuită pe durata exisenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe `Sfinţii Voievozi` ªerbăneşti Bacău, terenul în suprafaţă de 4.097 m.p., situat în intravilanul municipiului Bacău, str.Triumfului nr.18 B, în scopul extinderii modului de folosinţă. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 360 din 29.10.2009 – privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, Parohiei Ortodoxe `Sfântul Nicolae` din Bacău, a bunului imobil-teren în suprafată de 94 m.p., situat în Bacău, Bdul. Unirii f.n. aflat în domeniul privat al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 361 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate `Criteriile` pentru stabilirea ordinei de prioritate şi a `Listei` cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale din fondul locativ de stat. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 362 din 29.10.2009 – privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 363 din 29.10.2009 – privind aprobarea pentru luna noiembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 364 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Carolea Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Tazlăului, bl.3, sc. B, ap. 4 şi reşedinţa în Bacău, str. Izvoare, nr.30. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 365 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 5 000 lei d-lui Cojocariu Radu-Dumitru cu domiciliul în Bacău, str. Ana Ipătescu, bl.4, sc. A, ap. 4 pentru soţia acestuia Cojocariu Anca-Ramona-Valentina. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 366 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Drăgan Maria cu domiciliul în Bacău, str. Radu Negru, bl.2, sc. B, ap. 27. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 367 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent maternal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl.10, sc. B, ap. 9, pentru minorul Badarică Gabriel aflat în plasament la aceasta. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 368 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui Lupescu Lucian cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, sc.F, ap. 32. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 369 din 29.10.2009 – privind privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Pleşuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. ªerbăneşti, nr.15. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 370 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Þâru Anişoara cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl.110, sc. E, ap. 13. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 371 din 29.10.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusă de Arhitectul ªef al Municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 372 din 29.10.2009 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.335/29.09.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru `Construire – Extindere şi Supraetajare Spaţiu Comercial şi Birouri` în str.Pictor Aman,nr. 90 A din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Beneficiar: Grădinaru Gheorghe, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 373 din 29.10.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. VADU BISTRITEI, NR. 14, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. ILIANI S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 374 din 29.10.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU S+P+2+M, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. NEAGOE VODA, NR. 55, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 375 din 29.10.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P, STR.CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 32 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: FERARU VILI, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 376 din 29.10.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, GARAJ, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. NORDULUI, NR.50, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: COCU IULIAN SI COCU LAURA-NICOLETA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 377 din 29.10.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1, GARAJ, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORDURI UTILITATI, STR. COSTACHE RADU, NR. 18 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: PANAINTE GHEORGHITA-TUDOR, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 378 din 29.10.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINTA DE SERVICIU SI RACORDURI UTILITATI, STR. CALEA ONESTI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. FAIR PLAY S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 379 din 29.10.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE P + 1E, STR. TECUCIULUI, NR. 3, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. DUNICEC COM S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 380 din 29.10.2009 – privind privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A) de la S.C.Compania de Apă Bacău SA pentru aprobarea completării obiectului de activitate al societăţii cu activitatea de montare şi reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609- ,,Alte activităţii de servicii”. Apasati aici

SEDINTA DIN 29.09.2009 HCL DE LA 341-305

 • Hotărârea nr. 305 din 29.09.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 306 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiţii pe anul 2009 cu finanţare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 307 din 29.09.2009 – privind aprobarea modificării anexei 5 la H.C.L. nr.192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 308 din 29.09.2009 – privind participarea Municipiului Bacău la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaţionale şi îmbunătăţirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău şi serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenţie 2.1 şi aprobarea cofinanţăriii Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 309 din 29.09.2009 – privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2 – 4 octombrie 2009, cu finanţare de la bugetul local şi din sponsorizări, organizatorii acţiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituţii, asociaţii şi organizaţii locale. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 310 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 311 din 29.09.2009 – privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 312 din 29.09.2009 – privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanţie pentru buna execuţie a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum şi a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 313 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prinHotărârea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificată prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 314 din 29.09.2009 – privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 315 din 29.09.2009 – privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 316 din 29.09.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc.A, ap.1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 317 din 29.09.2009 – privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 ani. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 318 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mărăşeşti nr.161 Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.189/2000, privind persoanele persecutate şi cele deportate din motive politice. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 319 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovenţa Constantin din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Central din Calea Mărăşeşti Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 320 din 29.09.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe – situate în Cazarma 2592 din str. Constanţei nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcţiune, casarea, demolarea şi valorificarea, în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 321 din 29.09.2009 – privind schimbarea denumirii strazii „Calea Onesti” din municipiul BACAU in „Calea Dr.Alexandru ªafran”. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 322 din 29.09.2009 – privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 323 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza PTH pentru obiectivele de investiţii „Reţea de apă – strada Lupeni” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 324 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza SF, pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”. Pagina 1-100
   Pagina 101-200
   Pagina 201-300
   Pagina 301-400
   Pagina 401-500
  Pagina 501-592
 • Hotărârea nr. 325 din 29.09.2009 – privind aprobarea proiectului «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare. Pagina 1-100
  Pagina 101-165
 • Hotărârea nr. 326 din 29.09.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 3 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 327 din 29.09.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii a unui spaţiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situat în Piaţa de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 328 din 29.09.2009 – privind rectificarea H.C.L. Bacău nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conţinutul acesteia. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 329 din 29.09.2009 – privind abrogarea sau constatarea încetării de drept a efectelor unor hotarari ale Consiliului Local Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 330 din 29.09.2009 – privind completarea Hotararii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire «Cladire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale – Utilitati si Anexe, Spatii Cazare, Realizare Lucrari Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 331 din 29.09.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul ªef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 332 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE- EXTINDERE LOCUINTA P + 1 + M, STR. LICURICI, NR.4 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: ANDREI AUGUSTIN-IONEL si ANDREI ADRIANA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 333 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR.41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate. particularaBENEFICIAR: S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 334 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE GARAJ, STR. VIITORULUI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
  BENEFICIARI: BERZA GABRIELA si BERZA ION, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 335 din 29.09.2009 – privind privind aprobarea P.U.Z.pentru CONSTRUIRE – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. PICTOR AMAN, NR. 90 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: GRADINARU GHEORGHE, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 336 din 29.09.2009 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie-noiembrie 2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 337 din 29.09.2009 – privind aprobarea Listei finale a celei de a II-a sesiuni de selecţie din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 338 din 29.09.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren din municipiul Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 339 din 29.09.2009 – privind atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 340 din 29.09.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90646/04.09.2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 341 din 29.09.2009 – prin care se ia act de transferul atribuţiilor şi competenţelor ce vizează asistenţa medicală şi medicina dentară acordată în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum şi preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea Administraţiei Publice Locale a municipiului Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 20.08.2009 HCL DE LA 298-271

 • Hotărârea nr. 271 din 20.08.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 272 din 20.08.2009 – privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor(A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 273 din 20.08.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 274 din 20.08.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populaţiei din municipiul Bacău în sistem centralizat şi abrogarea H.C.L. nr.323/2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 275 din 20.08.2009 – privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău şi abrogarea HCL nr.363/2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 276 din 20.08.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza actualizare S.F. a obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea reţelelor termice secundare din Municipiul Bacău”. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 277 din 20.08.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PTh, pentru obiectivul `Modernizare construcţii cu destinaţia de parc auto şi desfiinţare construcţii` str.Constanţei nr.2, din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 278 din 20.08.2009 – privind preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti a obiectivului de investiţii-Bloc nr.5, regim de înălţime P+8E din Str. Făgăraş, nr.25 din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 279 din 20.08.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a imobilului `clădirea` fostului P.T. 96 din Bacău, str.George Bacovia. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 280 din 20.08.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe –clădiri –în vederea scoaterii din funcţiune, casarea şi demolarea lor, aflate în administrarea şi folosirea Colegiului `Mihai Eminescu` Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 281 din 20.08.2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata de 2 ani, Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău a bunurilor mobile-2(două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta ,,Centrului municipal de pregătire pentru Protecţie Civilă” din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 282 din 20.08.2009 – privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul 2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 283 din 20.08.2009 – privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul `Formarea de reţele transnaţionale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă şi pentru creşterea coeziunii sociale` finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3, Domeniul major de Intervenţie 3.3 şi aprobarea contribuţiei Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 284 din 20.08.2009 – privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul `Însuşirea de către personalul specializat, de tehnici şi metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale şi ocupării` finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.4. şi aprobarea contribuţiei Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 285 din 20.08.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci în Cimitirul Bisericii Militare ,,Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului din Bacău, cartier CFR, d-lui NICULESCU AUREL din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi renunţarea la locul concesionat în anul 2002, în Cimitirul Nou Sărata I Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 286 din 20.08.2009 – privind atribuirea la cerere fără plată, domnului Hăisan Constantin din Bacău, locul de veci cesionat de acesta în Cimitirul Central din Bacău, beneficiar al Legii nr.341/2004, în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie1989. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 287 din 20.08.2009 – privind aprobarea pentru luna septembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 288 din 20.08.2009 – privind completarea Hotărârii nr.425/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire ,,Spaţiu Comercial şi Birouri P+3-4 în strada Mioriţei, nr.7 C din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 289 din 20.08.2009 – privind completarea Hotărârii nr.192/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire ,,Zona Rezidenţială şi Comercială” în str.Pictor Th. Aman din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 290 din 20.08.2009 – privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.25238 din 16.08.1999,încheiat între Municipiul Bacău şi CENTRUL SANITAR ,,CARITAS” IASI-FILIALA BACAU, beneficiarul construcţiei-extindere farmacie-realizată pe terenul concesionat în Municipiul Bacău, str.Florilor, nr.1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 291 din 20.08.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul ªef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 292 din 20.08.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1, STR.IAªILOR, NR.23 B,din Municipiul Bacău,obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR-GOREN-CONSTANTIN SABINA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 293 din 20.08.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITAÞI, STR.LUPENI, SOLA 18, PARCELELE 311/45 SI 311/46, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR-MUNTEANU CEZAR-PAVEL, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 294 din 20.08.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construire EXTINDERE LOCUINTĂ, STR.BANATULUI, NR.10, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: URSACHI GELU SI URSACHI DANIELA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 295 din 20.08.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENNY MARKET ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.IZVOARE, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realize pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. REWE PROJECTENWICKLUNG ROMANIA S.R.L. din Bucuresti. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 296 din 20.08.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 pentru soţul acesteia Maftei Mihai. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 297 din 20.08.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui Damian Săndel-Ciprian cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, bl. 4, sc.B, ap. 19. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 298 din 20.08.2009 – privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) aferentă sumelor pentru cofinanţarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 – „Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Bacău şi zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr.35928/2006. Apasati aici

SEDINTA DIN 17.07.2009 HCL DE LA 216-214

 • Hotararea nr.214 din 17 iulie 2009 prin care se constată că unele active de natura mijloacelor fixe aparţin domeniului public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotararea nr.215 din 17 iulie 2009 privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.) de la S.C. CET S.A. Bacău, pentru aprobarea reducerii capitalului social al societăţii, precum şi completarea H.C.L. nr.1/23.01.2009. Apasati aici
 • Hotararea nr.216 din 17 iulie 2009 privind modificarea si completarea H.C.L. Bacau nr.186/19.06.2009, prin care s-a aprobat Regulamentul de deconectare/debransare de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul Bacau. Apasati aici

SEDINTA DIN 19.06.2009 HCL DE LA 209-185

 • Hotãrâre nr.185 din 19.06.2009 – privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bacãu, înainte de termen a domnului Drãgãnuţã Constantin, ca urmare a demisiei sale din aceastã funcţie.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.186 din 19.06.2009 – privind aprobarea Regulamentului de deconectare-debranşare de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã din Municipiul Bacãu.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.187 din 19.06.2009 – privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacãu, aferent fostului P.T.nr.11 din Bacãu, str.Carpaţi, prin licitaţie publicã deschisã, organizatã în condiţiile legii.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.188 din 19.06.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publicã deschisa, organizatã în condiţiile legii a unui spaţiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situate în Piaţa de Gros din Bacãu,str.Calea Moldovei nr 76.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.189 din 19.06.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publicã deschisa, organizatã în condiţiile legii a unui numãr de 3 spaţii comerciale, aflate în Piaţa Centralã din Municipiul Bacãu, strada Pieţei, Nr.1.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.190 din 19.06.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Aleea Moldovitei” din Municipiul Bacãu. Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.191 din 19.06.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF a obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea pieţei de energie termicã-racordarea la SACET a instituţiilor publice în Municipiul Bacãu”.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.192 din 19.06.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTH pentru obiectivele de investiţii ,,Construire strada Vasile Lupu- Retea alimentare cu apã şi canalizare” şi ,,Construire strada Muscatelor-Reţea alimentare cu apã şi canalizare “din Municipiul Bacãu.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.193 din 19.06.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare strada Florilor nr.32-38 din Municipiul Bacãu.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.194 din 19.06.2009 – privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.81/31.03.2009 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINÞE P +M , STR.GRIGORE TABACARU , NR.33 A, 33 B, NR.33 C şi NR 33 D,din municipiul Bacãu, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularã.BENEFICIARI:BOTEZ MIHAI ªI BOTEZ IRINA -NICOLETA, din BacãuPentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.195 din 19.06.2009 – privind alegerea ,,Preşedintelui de ªedinţã” al Consiliului Local al Municipiului Bacãu pentru şedinţele din lunile iulie-august 2009.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.196 din 19.06.2009 – pentru modificarea şi completarea Hotãrârii nr.184/10.06.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacãu, privind aprobarea înfiinţãrii S.C.,,FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACÃU” S.A.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.197 din 19.06.2009 – privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacãu, a bunurilor -mijloace fixe- de natura terenurilor care fac obiectul Protocolului de predare-primire, ” situatia anexa nr. 26” încheiat la data 25.04.2002, aprobat prin H.C.L. nr.81 din 29.04.2002 si date spre administrare la SC CET SA Bacau, la infiintarea acesteia.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.198 din 19.06.2009 – privind modificarea HCL nr.228/2008 privind participarea Municipiului Bacãu la Proiectul ,,Reţeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunitãţi Sãnãtoase “ (Urbs Health network for ,,Building Healthy Communities “) şi aprobarea cofinanţãrii naţionale.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.199 din 19.06.2009 – privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei (RON), în vederea desfãşurãrii celei de a X-a ediţii a Festivalului Naţional de Folclor ,, Ion Drãgoi”, organizat de municipiul Bacãu, în colaborare cu Ansamblul Folcloric ,,Busuiocul “ din Bacãu, care va avea loc în perioada 23-24 iunie 2009, la Bacãu.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.200 din 19.06.2009 – privind aprobarea organizãrii celei de a IV-a ediţii a premiilor muzicale româneşti ,,Romanian Top Hits”ce se vor desfãşura la Bacãu, în perioada 31 iulie 2009-01 august 2009.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.201 din 19.06.2009 – – privind aprobarea pe luna iulie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din Municipiul Bacãu care beneficiazã de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.202 din 19.06.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 1000 lei d-nei Stângã Jana cu domiciliul în Bacãu, str.Aleea Ghioceilor nr.2. Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.203 din 19.06.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 500 lei d-nei Iorga Lucica cu domiciliul în Bacãu, str.ªerbãneşti nr.35.Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.204 din 19.06.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 1000 lei d-nei Brãileanu Lidia cu domiciliul în Bacãu, str.Republicii, bl.44,sc.A, ap.6. Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.205 din 19.06.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 500 lei d-lui Mihaşcã Bogdan cu domiciliul în Bacãu, str.ªtefan cel Mare, bl.23, sc.A, ap.11 Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.206 din 19.06.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 1000 lei d-lui Frunzã Ionuţ cu domiciliul în Bacãu, str.Izvoare, nr.39 şi reşedinţa în Bacãu, str.Stadionului, bl.5,sc.A,ap.95 pentru fiul acestuia Blaga Ionuţ PetrişorPentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.207 din 19.06.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 500 lei d-lui Ardelianu Marian-Ioan cu domiciliul în Bacãu, str.Cremenea, bl.2, sc.C,ap.2 Pentru textul integral Apasati aici .
 • Hotãrâre nr.208 din 19.06.2009 – privind modificarea si completarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/2008 Pentru textul integral Apasati aici
 • Hotãrâre nr.209 din 19.06.2009 – privind soluţionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacãu, a plângerii prealabile înregistratã cu nr.34778 /22.05.2009.Pentru textul integral Apasati aici

SEDINTA DIN 29.05.2009 HCL DE LA 174-142

 • Hotărârea nr. 142 din 29.05.2009 – privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 143 din 29.05.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 144 din 29.05.2009 – privind completarea H.C.L. nr.332/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C COMPANIA DE APA BACAU SA., modificată şi completată prin H.C.L. nr.359/2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 145 din 29.05.2009 – privind modificarea Statului de funcţii pentru Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Bacău, aprobat prinHotărârea Consiliului Local nr.442/30.11.2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 146 din 29.05.2009 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de functii la Centrul Bugetar Creşe Bacău, începând cu data de 01.01.2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 147 din 29.05.2009 – privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ – Dosarul nr. 2342/110/2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 148 din 29.05.2009 – privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei (Ron), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, înainte de 31.12.2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 149 din 29.05.2009 – privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 150 din 29.05.2009 – privind repartizarea locuinţelor destinate închirierii din Blocul nr. 2 Bis str. Narciselor din municipiul Bacău, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, persoanelor şi familiilor tinere, care au îndeplinit criteriile prevăzute de lege. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 151 din 29.05.2009 – privind îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. ,,a” şi ,,b” al H.C.L. nr. 4/23.01.2009 şi H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea pentru luna februarie şi martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 152 din 29.05.2009 – privind aprobarea pentru luna iunie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 153 din 29.05.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl.7, sc. E, ap. 8. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 154 din 29.05.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Opoşinschi Cristina cu domiciliul în Bacău, str. Banca Naţională, bl. 42, sc. E, ap. 67. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 155 din 29.05.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a 3 locuri de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, unor beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 156 din 29.05.2009 – privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la Clubul Sportiv „ªtiinţa” Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2008-2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 157 din 29.05.2009 – privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediţia a XIV-a, ce se va desfăşura la Bacău, în perioada 30-31 mai 2009 şi a „Hramului Bacăului”, acţiune care se organizează în mod tradiţional în perioada 26-29 iunie, de „Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 158 din 29.05.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe – părţi componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 159 din 29.05.2009 – privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României. Apasati aici
 • Hotărârea nr.160 din 29.05.2009 – pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafeţele de teren aferente Bazei Sportive „Lucreţiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 161 din 29.05.2009 – privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei imobilului în suprafaţă de 2.246 mp. – teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău, Calea Republicii nr. 181 şi a investiţiei realizate – construcţie „Sens Giratoriu”. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 162 din 29.05.2009 – privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 163 din 29.05.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 164 din 29.05.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 S, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BARDAN CONSTANTIN SI BARDAN NELA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 165 din 29.05.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINTA, STR. VERONICA MICLE, NR.16, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: DAVID MIHAI SI DAVID RODICA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 166 din 29.05.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E. (APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE), STR. NORDULUI, NR. 103, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: FILIP ALEXANDRU, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr.167 din 29.05.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, STR. GHEORGHE DONICI, NR.1, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: NITA ELENA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 168 din 29.05.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 33239/07.05.2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 169 din 29.05.2009 – privind modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat pri
 • Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 170 din 29.05.2009 – privind alocarea unui teren în suprafaţă de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, în str.Teiului f.n. din Bacău, în vederea construirii de locuinţe sociale. Apasati aici
 • Hotărârea nr.171 din 29.05.2009 – privind repartizarea unor locuinţe libere destinate închirierii, situate în blocul din str. Narciselor nr.2 Bis, proprietatea municipiului Bacău şi avizarea unor schimburi de locuinţe. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 172 din 29.05.2009 – privind reglementarea accesului şi folosirea bazelor sportive din curtea unităţilor de învăţământ preuniversitare din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 173 din 29.05.2009 – privind acceptarea preluării în folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 174 din 29.05.2009 – privind completarea HCL nr.55/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de Înot din municipiul Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 30.04.2009 HCL DE LA 138-107

 • Hotărârea nr. 107 din 30.04.2009 – privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, domnului Săndulescu Gheorghe din Bacău, str. Banca Naţională bl. 31, Sc. B, apartament15, pentru că a împlinit vârsta de 100 ani. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 108 din 30.04.2009 – privind aprobarea pentru luna mai 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 109 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată şi completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008, H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008 şi H.C.L. nr. 60 din 31.03.2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 110 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3000 lei d-nei Bliderişanu Nona Cornelia cu domiciliul în Bacău, str.Călugăreni, Bl.10, Sc.D, Ap.9, pentru fiul acesteia, Bliderişanu George ªtefan. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 111 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str.ªtefan cel Mare, Bl.25, Sc.E, Ap.23. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 112 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Mărcuş Rica cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, Bl.11, Sc.B, Ap.10. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 113 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Cozma Maria cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, Bl.40, Sc.A, Ap.7. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 114 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Solomon Mariana Viorica cu domiciliul în Bacău, str. Cornişa Bistriţei, Bl.8, Sc.B, Ap.30. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 115 din 30.04.2009 – privind acordarea la cerere, cu titilu gratuit, a unui loc de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, numitului Vasile Carol din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 116 din 30.04.2009 – privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit deţinut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str. Bucium nr. 8, sc.B, ap.6. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 117 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea art.7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare şi a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum şi returnarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu şi încetarea contractului de administrare. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 118 din 30.04.2009 – privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, judeţul Maramureş, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamităţile naturale din luna iulie 2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 119 din 30.04.2009 – privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activităţii de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 120 din 30.04.2009 – de aprobare a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 121 din 30.04.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor spaţii libere situate în imobilul din str. Henri Coandă nr.2 Bacău, aflate în domeniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 122 din 30.04.2009 – privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului nr.9C, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 123 din 30.04.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 3 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr.1. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 124 din 30.04.2009 – privind completarea Listei – ANEXĂ – laHotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuinţe ANL şi Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fi racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârşitul lunii septembrie 2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 125 din 30.04.2009 – pentru abrogarea Hotărârii nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării şi construirii Spitalului Judeţean de Urgenţă în municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 126 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.04.2007 modificată şi completată prin H.C.L. nr.34/2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr.127 din 30.04.2009 – privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 128 din 30.04.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 129 din 30.04.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU GARAJE (P + M + 1 PARTIAL) SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIEI, NR. 51 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BARNEA GEORGEL, BARNEA LENUTA, GOLOGAN MILUTA, GOLOGAN NELA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 130 din 30.04.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. CARPATI, NR.8 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. FLORITING S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr.131 din 30.04.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR.11 K, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: BALINT CRISTINEL-MARIUS, din Com. Horgesti, Jud. Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 132 din 30.04.2009 – privind aprobarea aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE BUSINESS CENTER 3 S + P + 16E, STR. I. S. STURZA, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 133 din 30.04.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SECTIE DE PRODUCTIE DE PANIFICATIE, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN, CALEA ONESTI, NR. 47, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. DINPAN S.R.L., din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 134 din 30.04.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/1/35, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: OJOG-VASILAS IULIAN-VASILE SI OJOG-VASILAS MIHAELA-ELENA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 135 din 30.04.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SEDIU SOCIAL, LOCUINTE DE SERVICIU SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI, NR.12 H, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: S.C. SERV TRADE S.R.L., SPRIANU IOAN, SPRIANU MARIA, VARLAN GEORGICA, DINU EUGEN, STRATULAT CRISTIAN, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 136 din 30.04.2009 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile mai-iunie 2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 137 din 30.04.2009 – privind atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 138 din 30.04.2009 – privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin H.C.L.200/2006 pe perioada 2006-2008 şi aprobarea finanţării din credit a obiectivelor de investiţii pe anul 2009. Apasati aici

SEDINTA DIN 15.04.2009 HCL DE LA 105-100

 • Hotărârea nr. 100 din 15.04.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 101 din 15.04.2009 – privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip “credit bancar cu funcţionare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mil Euro sau echivalentul în lei în vederea prefinanţării proiectelor europene şi TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum şi a unui împrumut intern/extern în valoare de maximum 15 mil Euro sau echivalentul în lei, pentru cofinanţarea proiectelor europene şi a unor obiective de investitii cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 102 din 15.04.2009 – prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuinţe (condominii) din municipiul Bacău, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acestea fiind prevăzute şi în Programul de acţiuni al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 103 din 15.04.2009 – privind modificarea si completarea Hotararii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte – condominii – din municipiul Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 104 din 15.04.2009 – privind abrogarea Hotararii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate – condominii) din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 105 din 15.04.2009 – privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău şi abrogarea HCL nr. 322/30.11.2006. Apasati aici

SEDINTA DIN 23.03.2009 HCL DE LA 52-50

 • Hotărârea nr. 50 din 23.03.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii 3 ani. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 51 din 23.03.2009 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non profit de interes general, precum şi abrogarea HCL nr. 6/2008 modificată şi completată prin HCL nr.373/2008 şi HCL nr.440/2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 52 din 23.03.2009 privind suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport şi asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 – 4 aprilie 2009. Apasati aici

SEDINTA DIN 27.02.2009 HCL DE LA 47-22

 • Hotărârea nr. 22 din 27.02.2009 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bacău, d-lui VLADIMIR LUCAVEÞCHI. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 23 din 27.02.2009 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii nr.239/2007, Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău, a unui bun imobil „Lăcaşul de Cult – Biserică” şi terenul de sub construcţie, situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărăşeşti nr.161 Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 24 din 27.02.2009 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe „Naşterea Maicii Domnului” din Bacău, a bunului – imobil teren în suprafaţă de 1.956 m.p., situat în Bacău, str. Bicaz nr.9, aflat în domeniul public al municipiului Bacău şi abrogarea H.C.L. nr.23/22.03.1996. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 25 din 27.02.2009 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Bisericii Creştine Evanghelice din Bacău a unui bun imobil – teren, situat în Bacău str.Nicolae Titulescu, nr.7. Apasati aici
 • Hotărârea nr.26 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.478/28.12.2007 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de licitaţie şi de casare a unor bunuri. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 27 din 27.02.2009 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ – Dosarul nr. 862/110/2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 28 din 27.02.2009 privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcţii al Direcţiei Administraţiei Pieţelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 29 din 27.02.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 30 din 27.02.2009 privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 31 din 27.02.2009 privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de finanţare nerambursabilă nr.10.042/2008,10.043/2008, 10.044/2008, 10.045/2008 şi 10.046/2008, încheiate între Consiliul Local al municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi un număr de 5 Asociaţii şi Fundaţii pentru activitatea de asistenţă socială pe anul 2008 în municipiul Bacău prin Actul Adiţional nr.2 la fiecare contract. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 32 din 27.02.2009 privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 şi 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actul adiţional nr.6 la fiecare contract. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 33 din 27.02.2009 privind acordarea cu titlu gratuit, a locului de veci, concesionat de VIPEL VICTOR din Bacău, cu actul de concesiune nr.215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata I” Bacău, beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990, modificat şi completat prin Legea nr.189/2000. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 34 din 27.02.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul Central Civil” din Calea Mărăşeşti nr.161, Bacău, d-lui Sultănel Gherasim, din municipiul Bacău, fiind veteran de război. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 35 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 36 din 27.02.2009 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, al terenului în suprafaţă de 1123 m.p., din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9, completarea H.C.L. 111/2007 şi revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 37 din 27.02.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., Proiect nr.79/2008, al obiectivului de investiţii public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere” în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 38 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent Planului de Urbanism General. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 39 din 27.02.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22531/27.01.2009, formulată de către S.C. CONEXTRUST S.A. BACĂU, cu sediul în Str. I.S.Sturza nr.78, Municipiul Bacău, Judeţul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 40 din 27.02.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22832/29.01.2009, formulată de către Benea Adrian-Dragoş şi Benea Ileana, ambii cu domiciliul în Bacău, Calea Moldovei nr.2. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 41 din 27.02.2009 privind alegerea „Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie-aprilie 2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr.42 din 27.02.2009 privind actualizarea şi completarea Hotărârii nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a solicitat Guvernului României să aprobe trecerea unui bun „Sală de Sport”, din domeniul public al statului – patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din administrarea Clubului Sportiv ªcolar Bacău, judeţul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin delegare către Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău, deoarece acest obiectiv a fost construit în anul 1968, în incinta acestui colegiu, fost Liceul de Fete „Vasile Alecsandri” Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 43 din 27.02.2009 privind solicitarea adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, de a aviza funcţionarea ªcolii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăieşti, în mod excepţional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul şcolar 2009-2010. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 44 din 27.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Secţiei Bazin de Înot din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 45 din 27.02.2009 privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 46 din 27.02.2009 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU CREDIT IPOTECAR, STR. FAGARAS, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a Municipiului Bacau, dat in folosinta gratuita, pe durata realizarii investitiei locuinte cu credit ipotecar, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, cf. HCL 222/15.05.2008. BENEFICIAR: AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 47 din 27.02.2009 privind aprobarea Metodologiei de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 23.01.2009 HCL DE LA 18-1

 • HOTĂRÂRE nr. 1 din 23.01.2009 – privind aprobarea numărului reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău şi a „Mandatului de Reprezentare” în baza căruia aceştia îşi vor desfăşura activitatea. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 2 din 23.01.2009 – privind modificarea Hotărârii nr.191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2009, în municipiul Bacău, numai cu privire la „impozitul asupra mijloacelor de transport” prevăzute la pct.4 lit.”b” şi „c” din anexa hotărârii. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 3 din 23.01.2009 – privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2009 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 4 din 23.01.2009 – privind aprobarea pentru luna februarie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 5 din 23.01.2009 – privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând un număr de 3 persoane din Municipiul Bacău, propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 6 din 23.01.2009 – privind aprobarea suplimentării numărului de posturi şi a Statului de funcţii pentru personalul nedidactic din unele unităţi de învăţămât preuniversitar de stat din municipiul Bacău, începând cu data de 01.01.2009. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 7 din 23.01.2009 – privind renunţarea de către Direcţia Judeţeană pentru Tineret Bacău, la spaţiul în suprafaţă de 134,9 m.p., primit în administrare, situat în imobilul din Bacău, str. Pictor Andreescu nr.5, restituirea acestuia în patrimoniul public al municipiului Bacău, precum şi abrogarea art.3 şi art.4 din HCL nr.159/17.04.2008. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 8 din 23.01.2009 – privind trecerea unei părţi din imobilul – Bloc 7/IV- respectiv „Tronsonul C” situat în municipiul Bacău, B-dul Unirii nr. 32, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău şi înscrierea acestuia în inventarul domeniului public, completându-se H.C.L. nr. 111/2007, prin care s-a însuşit inventarul domeniului public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 9 din 23.01.2009 – privind darea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, din patrimoniul public al Municipiului Bacău, a unei părţi din clădirea Punctului Termic nr.5, respectiv spaţiul în suprafaţă de 143,42 m.p., în care a funcţionat Centrala Termică, situat în Bacău, Aleea Ghioceilor, disponibilizat în urma lucrărilor de modernizare efectuate. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 10 din 23.01.2009 – privind analiza posibilităţilor şi demararea procedurilor legale în vederea achiziţionării de pe piaţă a unor imobile cu destinaţia de locuinţe pentru tineri. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 11 din 23.01.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 365 din 31.10.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, numai cu privire la preţul de pornire la licitaţie al chiriei pentru imobilul clădire şi teren, al P.T. 37, situat în Bacău, str. Victor Babeş. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr.12 din 23.01.2009 – privind vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinaţie de locuinţă, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 417/1958, situat în Bacău, str. Primăverii nr. 10, solicitat la cumpărare de către Avădănii Mitriţă, titularul contractului de închiriere nr.431341/2007, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 13 din 23.01.2009 – privind vânzarea cu plata integrală a unui imobil cu destinaţie de locuinţă, proprietate privată a municipiului Bacău, dobândit în baza Decretului nr. 111/1951, situat în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 27, solicitat la cumpărare de către Afrenţoaie Elena, titulara contractului de închiriere nr. 357789/2004, încheiat cu Primăria Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 14 din 23.01.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 15 din 23.01.2009 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA (MAGAZIE), STR. SIRETULUI, NR. 99, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: SOVA CRISTINEL-CLAUDIU si CARMEN-CRISTINA, din Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 16 din 23.01.2009 – privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2008-31.12.2008. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 17 din 23.01.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 433/16.11.2007, prin actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii „Amenajare piata pietonala Casa de Cultura Vasile Alecsandri – Piata Tricolorului’’ din municipiul Bacau. Apasati aici
 • HOTĂRÂRE nr. 18 din 23.01.2009 – privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008. Apasati aici