„Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu‶

„Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu‶
Municipiul Bacau prin împuternicit SC Thermoenergy Group SA Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, strada Chimiei nr.6, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu‶, amplasat în municipiul Bacău, strada Letea nr. 28. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău din str.Oituz nr.23, în zilele lucrătoare între orele: 8-16 si vinerea între orele: 8-14 , pe site-ul APM Bacău la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro/reglementări/documentații EIA și SEA, precum și la sediul titularului. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, pana la data de 03.09.2023.”

Skip to content