LISTA HOTARARI SEDINTA 31.01.2024

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 31.01.2024 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

10. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Căsuța Armonia, str. Livezilor nr.1B”

 

11. 31.01.2024 Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 515/12.12.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de partener al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. la programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare existent pe raza UAT” depus în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență “Componenta 1 Managementul Apei Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente”

 

 12. 31.01.2024 Hotarare pentru modificarea HCL nr.459/10.11.2023 privind aprobarea  modalității de gestiune  și a atribuirii contractului de delegare a  gestiunii serviciului public de  alimentare cu energie termică în sistem centralizat din  municipiul Bacău.

 

13. 31.01.2024 Hotarare  privind includerea în domeniul privat al  Municipiului Bacău  a unor bunuri imobile terenuri.
 14. 31.01.2024 Hotarare  privind asocierea între Municipiului  Bacău  și Școala Gimnazială ” Alexandru Ioan Cuza” din Bacău în scopul  organizării   evenimentului ”Forumul Merito”.

 

15. 31.01.2024 Hotarare  privind asocierea între Municipiului  Bacău  și Colegiul “Mihai Eminescu” din Bacău in vederea organizării in comun a unui eveniment cultural.

 

16. 31.01.2024 Hotarare  privind asocierea Municipiului  Bacău  cu Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români in vederea organizării in comun a evenimentului” Ziua Internațională a Tineretului Ortodox”.

 

17. 31.01.2024 Hotarare  privind transmiterea dreptului de  concesiune  prevăzut în unele contracte de concesionare.

 

18. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea Diagnozei sociale a municipiului Bacău și a Planului Prioritizat de servicii sociale necesare la nivelul municipiului Bacău pentru perioada următorilor 3-5 ani.

 

 19. 31.01.2024 Hotarare  privind  aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, pentru anul 2024

 

20. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.10, către doamna Odobișteanu Elena Violeta, în calitate de titular de contract de închiriere

 

 21. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.8, către doamna Corladi Camelia, în calitate de titular de contract de închiriere

 

22. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. A, ap.7, către doamna Leonte Elena, în calitate de titular de contract de închiriere

 

22. 31.01.2024 Hotarare  privind modalitatea de reglementare a organizării si desfășurării de activități permanente și/sau  temporare in spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuintă, din imobilele cu risc seismic I.

 

23. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea Raportului anual pentru anul 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023”

 

24. 31.01.2024 Hotarare  privind efectuarea serviciului public de transport local prin curse regulate dedicate elevilor pe raza municipiului Bacău.

 

25. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.8, către doamna Corladi Camelia, în calitate de titular de contract de închiriere

 

26. 31.01.2024 Hotarare privind   aprobarea STUDIULUI DE DELIMITARE ZONĂ OPERAȚIUNI DE REGENERARE URBANĂ PENTRU PROIECTUL: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ANSAMBLULUI „HOTEL CENTRAL ȘI TEATRUL BACOVIA”

 

27. 31.01.2024 Hotarare   pentru modificarea HCL nr. 385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024

 

28. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea  valorilor reevaluate ale bunurilor care aparțin    inventarului   domeniului privat  al Municipiului Bacău.

 

29. 31.01.2024 Hotarare  privind actualizarea inventarului   domeniului privat  al Municipiului Bacău însușit  prin H.C.L. nr.157/2018.

 

30. 31.01.2024 Hotarare  privind modificarea datelor de identificare și majorarea valorilor de inventar a unor bunuri existente în domeniul public al Municipiului Bacău.

 

31. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea dreptului de uz si servitute către  DELGAZ GRID S.A.  asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Calea Republicii.

 

32. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea dreptului de uz si servitute către  DELGAZ GRID S.A.  asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.

 

33. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea  dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 86320, înscris în C.F. nr. 86320 a Municipiului Bacău, situat în strada Războieni nr.8,  în 2 loturi.

 

34. 31.01.2024 Hotarare  privind aprobarea  dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 75841, înscris în C.F. nr. 75841 a Municipiului Bacău, situat în strada Miron Costin nr.36,  în 2 loturi.

 

35. 31.01.2024 Hotarare  privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol  al Municipiului Bacău .

 

36. 31.01.2024 Hotarare  privind alegerea ʺPreședintelui de ședințăʺ al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile Februarie, Martie, Aprilie 2024.

 

 

 

 

Skip to content