LISTA HOTARARI SEDINTA 28.03.2024

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 28.03.2024,  au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

83 28.03.2024 Hotarare  privind   acordarea unui premiu  în valoare de 5000 lei domnului Șova Costache, care a împlinit vârsta de 100 de ani .

 

84 28.03.2024 Hotarare privind      acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 80 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 17.01.2024.

 

85 28.03.2024 Hotarare privind       modificarea H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiului Bacău,  în valoare de 150 lei semestrial.

 

 

86 28.03.2024 Hotarare  privind  aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2024.

 

87 28.03.2024 Hotarare privind   concesionarea prin licitaţie publică, a lotului S2-teren aferent Centrului de Pregătire Protecție Civilă aparţinând domeniului public al Municipiului Bacău, județul Bacău, în suprafaţă totală de 2.455,00 mp.

 

88 28.03.2024 Hotarare privind   declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local.

 

89 28.03.2024 Hotarare privind   aprobarea participarii Municipiului Bacau la Programul Termoficare si a esalonarii multianuale a proiectului: „DEZVOLTAREA PIETEI DE ENERGIE TERMICA – RACORDAREA LA S.A.C.E.T. A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU”

 

90 28.03.2024 Hotarare privind   modificarea și completarea H.C.L. nr.9/2022 cu modificările si completările ulterioare precum și actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Scenariului I faza S.F. pentru obiectivul de investiții ” Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Bacău, municipiul Bacău, Ansamblul Bucegi IIIC, str. Teiului nr.13, etapa I, specialiști din sănătate”

 

91 28.03.2024 Hotarare privind    asocierea între Municipiul Bacău și Fundația ”Sfantul Ioan Bosco” Bacău în vederea desfășurării unui eveniment cultural.

 

92 28.03.2024 Hotarare privind    punerea la dispoziție cu titlu gratuit si caracter temporar, către Fundatia Teatrală “Neghinita” din Bacău,  a salii de spectacole a Teatrului de Vară ”Radu Beligan”, în perioada de 17-19 mai 2024, precum și a sălii de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia în perioada, 17-18 mai și 21-22 iunie 2024.

 

93 28.03.2024 Hotarare privind   darea in folosință gratuită, către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale, a unor echipamente medicale de radiologie.

 

94 28.03.2024 Hotarare privind      aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2024 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

 

95 28.03.2024 Hotarare privind  aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de Colectare și Transport nr. 1211/4003/06.05.2021 încheiat cu S.C. SOMA S.R.L.

 

 

96 28.03.2024 Hotarare privind      aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECO SUD S.A.

 

97 28.03.2024 Hotarare privind   stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024.

 

98 28.03.2024 Hotarare privind      aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.14, către domnul Dediu Costel, în calitate de titular de contract de închiriere

 

99 28.03.2024 Hotarare privind  aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.16, către doamna Baciu Ileana, în calitate de titular de contract de închiriere

 

 

100 28.03.2024 Hotarare privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.12, către domnul Nicuta Vitalie, în calitate de titular de contract de închiriere.
101 28.03.2024 Hotarare privind     aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. B, ap.1, către doamna Burghelea Mariana Daniela, în calitate de titular de contract de închiriere

 

 102 28.03.2024 Hotarare privind   aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. A, ap.16, către domnul  Tisescu Giani Laurențiu, în calitate de titular de contract de închiriere.

 

103 28.03.2024 Hotarare privind     transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 26908 din 23.08.1999 de la DL. CURCǍ IOAN-TRAIAN, la DL. CURCǍ MIHAI-MARIUS

 

104 28.03.2024 Hotarare privind    aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare

 

 

105 28.03.2024 Hotarare privind      aprobarea contribuției pentru anul 2024 la Asociația de Dezvoltare       Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău

 

106 28.03.2024 Hotarare privind      plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România, pentru anul 2023 și anul 2024.

 

 

107 28.03.2024 Hotarare privind    aprobarea programului unitar de acțiune pentru combaterea vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău.

 

108 28.03.2024 Hotarare     pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 privind  aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

 

109 28.03.2024 Hotarare privind    aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui număr de 27 module comerciale din cadrul Complexului de module comerciale, situate în str.Pieții nr.1 din Municipiul Bacău

 

 

110 28.03.2024 Hotarare privind     aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui număr de 4 spații comerciale  situate în incinta halei de lactate a Pieței Centrale  din Bacău,  str.Pieții nr.1 din Municipiul Bacău

 

111 28.03.2024 Hotarare privind     aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui număr de 9 mese comerciale  situate pe terasa de flori a Pieței Centrale din Bacău, str.Pieții nr.1 din Municipiul Bacău, în vederea desfășurării activității de comercializare flori și ornamente florale.

 

 

112 28.03.2024 Hotarare privind       aprobarea inchirierii prin licitație publică a unor amplasamente pentru comercializare flori și ornamente florale,  produse industriale/ alimentare preambalate/ produse de farmacie veterinară,  situate pe Terasa de flori a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieții nr.1

 

 

113 28.03.2024 Hotarare privind     aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui număr de 25 parcele de teren situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95 , în vederea desfășurării activității de comercializare produse industriale.

 

114 28.03.2024 Hotarare       pentru modificarea H.C.L nr.384/2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui teren in suprafață de 11,25  mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, str. Aprodu Purice, nr.9, în vederea amplasării unui modul (construcție provizorie) pentru desfășurare activitate  comercială.

 

 

115 28.03.2024 Hotarare privind      includerea în  domeniul privat al Municipiului Bacău a unui bun imobil teren extravilan în suprafață de 22.196 mp.

 

 

116 28.03.2024 Hotarare privind      aprobarea dreptului de uz si servitute legală către  DELGAZ GRID S.A.  asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare.

 

117 28.03.2024 Hotarare privind       aprobarea dreptului de uz si servitute  către  DELGAZ GRID S.A.  asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Oituz.

 

118 28.03.2024 Hotarare privind     majorarea valorii de inventar a unui bun existent în domeniul public al Municipiului Bacău și introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unui  bun nou

 

119 28.03.2024 Hotarare privind    punerea la dispoziție cu titlu gratuit și caracter temporar, a sălii de spectacole a Teatrului de Vară ”Radu Beligan” către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru organizarea sesiunii de formare  ”Generație fără bariere – Suntem altfel”.

 

 

Acestea pot fi consultate accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative, cât și pe serverul instituției.

Skip to content