LISTA HOTARARI SEDINTA 22.12.2023

 

433 22.12.2023 Hotarare privind  aprobarea Listei de proiecte prioritare din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a Zonei Metropolitane 2021-2027 (SIDU)

 

434 22.12.2023 Hotarare privind   aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”CENTURĂ URBANĂ STRADA DEPOULUI-GHERĂIEȘTI”
435 22.12.2023 Hotarare privind  aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău și Administraţia Naţională “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Coridor pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriţei”.

 

436 22.12.2023 Hotarare privind  completarea și îndreptarea erorilor  materiale strecurate în HCL nr.527/2023, HCL nr.524/2023, HCL nr.529/2023 și HCL 530/2023.

 

Skip to content