LISTA HOTARARI SEDINTA 12.04.2024

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 12.04.2024,  au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

120 12.04.2024 Hotarare  privind   asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul National de Artă “George Apostu” Bacău în vederea organizării în comun a  unor evenimente.

 

121 12.04.2024 Hotarare privind   asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea organizării ”Campionatului Național Universitar de Înot – ediţia 2024”, în data de  27 aprilie 2024

 

 

122 12.04.2024 Hotarare privind   asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în vederea organizării evenimentelor:  ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XIII-a, în perioada  13-14 aprilie 2024 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XV-a, în perioada  02-03 noiembrie 2024.

 

123 12.04.2024 Hotarare privind      aprobarea dreptului de uz si servitute legală către  DELGAZ GRID S.A.  asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare

 

124 12.04.2024 Hotarare privind      dezlipirea imobilului situat în  Municipiul Bacău, strada Letea nr. 24,  în suprafață de 10.533 mp identificat cu nr.cadastral 76524

 

125 12.04.2024 Hotarare privind     trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau, după caz, casării acestora în condițiile legii

 

126 12.04.2024 Hotarare privind       stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și  ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.04.2024.

 

127 12.04.2024 Hotarare   pentru modificarea HCL nr. 512/ 28.11.2023 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a Zonei Metropolitane 2021-2027 (SIDU), a Procedurii pentru prioritizarea operațiunilor rezultate ca urmare a elaborării SIDU și abrogarea H.C.L nr. 169/29.04.2022.

 

128 12.04.2024 Hotarare privind     aprobarea Listei de proiecte prioritare din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a Zonei Metropolitane 2021-2027 (SIDU) și abrogarea HCL nr. 533/ 22.12.2023.

 

129 12.04.2024 Hotarare   pentru îndreptarea unei  erori materiale strecurată în H.C.L. nr.90/2024.

 

 

Acestea pot fi consultate accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative, cât și pe serverul instituției.

Skip to content