LISTA HOTARARI SEDINTA 12.02.2024

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 12.02.2024,  au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

37 12.02.2024 Hotarare privind    aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei lunare  de intretinere a persoanelor varstnice institutionalizate in  Caminul  pentru Persoane Varstnice Bacau, pentru anul 2024.
38 12.02.2024 Hotarare privind     aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii  pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau  si a prognozei pe urmatorii trei ani
39 12.02.2024 Hotarare privind    aprobarea dreptului de uz si servitute către  DELGAZ GRID SA  asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str.9 Mai – Bdul Unirii
40 12.02.2024 Hotarare privind    demararea procedurilor legale în vederea aplicării ORDINULUI nr.3040/114/670/2024 pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din unitățile de învățământ special de stat, și a celui din creșele publice arondate unităților de învățământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autoritățile administrației publice locale
41 12.02.2024 Hotarare  pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 326/2023 privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău.
42 12.02.2024 Hotarare privind   asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor  de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău
43 12.02.2024 Hotarare pentru modificarea și completarea organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, aprobată prin H.C.L. nr.212/2021, cu modificările și completările ulterioare
44 12.02.2024 Hotarare privind   achiziționarea bunurilor de preluare, aferente activității de administrare a parcărilor publice, proprietatea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA ca urmare a încetării contractului de concesiune, în condițiile legii

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content