LISTA HOTARARI sedinta 08.01.2024

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 08.01.2024,  au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

1 08.01.2024 Hotarare privind    stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău din 11.01.2024
2 08.01.2024 Hotarare privind  respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. SOMA S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău, de către UAT Municipiul Bacău, membru parte  în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 1211/4006/06.05.2021
Skip to content