LISTA HOTARARI din 28.11.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 28.11.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

467 28.11.2023 Hotărâre    privind     acordarea post-mortem a Titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” pentru Pavel și Ana  Cristea.

 

468 28.11.2023 Hotărâre    privind    recompensarea elevilor și a coordonatorului acestora, doamna  Mirela Păduraru pentru performanțele deosebite obținute la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală ,,Horus 7” Dubai, ce s-a desfășurat în anul 2023

 

469 28.11.2023 Hotărâre    privind   punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălii de spectacole de la Teatrul Municipal Bacovia, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în scopul organizării unui eveniment social

 

470 28.11.2023 Hotărâre      privind   asocierea între Municipiul Bacău și Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în scopul organizării în comun a evenimentului ”Gala Voluntarului Băcăuan”, ediția a XV- a

 

471 28.11.2023 Hotărâre      privind   asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național ,,Ferdinand I” din Bacău în vederea organizării în comun a proiectului ,,ReGala Ferdinand” Ediția a VIII a
472 28.11.2023 Hotărâre    privind      asocierea Municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape în scopul organizării in comun a etapei naționale de Campionat Mondial de Enduro 2024 GP, etapă ce se va desfășura in perioada 10-12 Mai 2024.

 

473 28.11.2023 Hotărâre      privind    implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru care Municipiul Bacău are calitatea de acționar unic/asociat

 

474 28.11.2023 Hotărâre      pentru  modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin H.C.L nr. 54/2023

 

475 28.11.2023 Hotărâre       privind preluarea de către  Spitalul  de Pneumoftiziologie Bacău a tuturor atribuțiilor și competențelor în ceea ce privește asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ, precum și activitatea financiar-contabilă.

 

476 28.11.2023 Hotărâre    privind     aprobarea modificării HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani

 

477 28.11.2023 Hotărâre      privind    completarea HCL nr. 441/2010 prin care s-a aprobat înființarea ,,Club Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

478 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea Studiului de trafic pentru Trenul Metropolitan Bacău.
479 28.11.2023 Hotărâre      privind    completarea HCL nr. 356/28.10.2021 prin care s-a aprobat

,, Regulamentul pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar  de stat de pe raza municipiului Bacău”

 

480 28.11.2023 Hotărâre   pentru modificarea HCL nr. 356/28.10.2021 privind aprobarea                         Regulamentului pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar  de stat de pe raza municipiului Bacău”

 

481 28.11.2023 Hotărâre    privind   mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 7.500.000 lei

 

482 28.11.2023 Hotărâre      privind   stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr.71/2002-Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din municipiul Bacău

 

483 28.11.2023 Hotărâre       privind  aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.3, către doamna Oanea Cristina, în calitate de titular de contract de închiriere

 

484 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.3, către doamna Pavel Mihaela, în calitate de titular de contract de închiriere

 

485 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.11, către domnul Drelea Igor, în calitate de titular de contract de închiriere

 

486 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.13, către domnule Pînzaru Igor , în calitate de titular de contract de închiriere

 

487 28.11.2023 Hotărâre      privind   aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.2, către domnul Spătaru Sebastian, în calitate de titular de contract de închiriere

 

488 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.8, către domnul PASCU NECULAI, în calitate de titular de contract de închiriere

 

489 28.11.2023 Hotărâre       pentru modificarea și completarea  HCL nr. 343 din 31.08.2023 privind   aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, sc.A,  ap.21, către doamna Stoian Nicoleta, în calitate de titular de contract de închiriere

 

490 28.11.2023 Hotărâre        pentru modificarea și completarea  HCL nr.342/2023 privind   aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.22, către doamna Veria Alina Cecilia, în calitate de titular de contract de închiriere

 

491 28.11.2023 Hotărâre        pentru modificarea  și completarea HCL nr. 344 /2023 privind   aprobarea vânzării cu plata integrala și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.26, către doamna Crăciun Maria, în calitate de titular de contract de închiriere

 

492 28.11.2023 Hotărâre    pentru modificarea HCL nr. 391 din 28.09.2023 privind   aprobarea vânzării cu plata in rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.7, către doamna Lepadatu Paula Gabriela, în calitate de titular de contract de închiriere

 

493 28.11.2023 Hotărâre      pentru modificarea HCL nr. 392 din 28.09.2023 privind   aprobarea vânzării cu plata in rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.31, către domnul Nicolae Marian, în calitate de titular de contract de închiriere.

 

494 28.11.2023 Hotărâre      privind   pentru   modificarea HCL nr. 303 din 31.07.2023 privind   aprobarea vânzării cu plata in rate  a prețului de vânzare si a incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta ANL, situată la adresa din Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.19, către doamna Rotila Iulia Ramona, în calitate de titular de contract de închiriere.

 

495 28.11.2023 Hotărâre      privind   acordarea ”Diplomei de Onoare”  și  plata  unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit  50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 02.10.2023.

 

496 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în anul 2024, care îndeplinesc  în totalitate criteriile de acces la o locuință, prevăzute în HCL 117/31.03.2023

 

497 28.11.2023 Hotărâre    privind    stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială  destinate persoanelor adulte, respectiv Cantina de Ajutor Social la maxim 35 lei/zi/persoană

 

 

498 28.11.2023 Hotărâre        privind  plata contribuției de membru a Municipiului Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău, pe anul 2023.

 

499 28.11.2023 Hotărâre      privind   aprobarea plății cotizației pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, aferentă Municipiului Bacău.

 

500 28.11.2023 Hotărâre       privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare nr.100154 din 30.04.2009 de la d-na Drența Elena la dl. Drența Costel.

 

501 28.11.2023 Hotărâre      privind    stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

 

502 28.11.2023 Hotărâre      privind    stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

503 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea modificării Anexei nr. 3 la HCL nr. 61 din 19.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în clasă a personalului contractual.

 

504 28.11.2023 Hotărâre      privind    modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 prin care s-au   aprobat statul  de funcții  și  organigrama   aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

 

505 28.11.2023 Hotărâre      privind    modificarea H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din municipiului Bacău,  în valoare de 150 lei semestrial.

 

506 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea  dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 82192, înscris în C.F. nr.82192 a Municipiului Bacău, situat în strada Făgăraș nr.25,  în 2 loturi.

 

507 28.11.2023 Hotărâre      privind    declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și  introducerea acestora în domeniul public al  Municipiului Bacău

 

508 28.11.2023 Hotărâre       privind aprobarea dreptului de uz si servitute către  S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău , str. Tazlăului.

 

509 28.11.2023 Hotărâre      privind    actualizarea H.C.L. nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău

 

510 28.11.2023 Hotărâre      pentru modificarea și completarea HCL nr.455 din 10.11.2023 privind asocierea Municipiului Bacău  cu Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, în  vederea realizării in comun  a unei manifestări pentru promovarea produselor alimentare și nealimentare tradiționale, în intervalul 1-31 Decembrie 2023, denumite ” Târg al produselor naturale băcăuane”.

 

511 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea  organizării evenimentului ”Spectacol de Artificii la trecerea dintre ani în perioada 31 decembrie 2023-01 ianuarie 2024.

 

512 28.11.2023 Hotărâre      privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a Zonei Metropolitane 2021-2027(SIDU), a Procedurii pentru prioritizarea operațiunilor rezultate ca urmare a elaborării SIDU și abrogarea H.C.L. nr. 169/29.04.2022

 

513 28.11.2023 Hotărâre      privind    aprobarea premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale, sesiunea 2023 și la olimpiade-fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora

 

514 28.11.2023 Hotărâre      privind    modificarea și completarea H.C.L. nr. 161/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău

 

515 28.11.2023 Hotărâre      privind    asocierea între Municipiul Bacău și Colegiul Național de Artă ”George Apostu” din  Bacău în scopul organizării în comun a evenimentului ”Magia Crăciunului”

 

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content