LISTA HOTARARI 01.07.2024

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 01.07.2024,  a fost adoptată următoarea hotarare:

188 01.07.2024 Hotărâre      pentru  modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 privind aprobarea Statului de Funcții  și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau ca urmare a promovării

 

Aceaste pot fi consultată accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative, cât și pe serverul instituției.

Skip to content