Listă de hotărâri din data de 31.08.2023

Listă de hotărâri din data de 31.08.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 31.08.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

329 31.08.2023 Hotărâre    privind    aprobarea documentatiei tehnico­economice, faza SF, pentru obiectivul de investitii: „Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 MWe din SACET Bacau, prin inlocuirea motorului de antrenare”

 

330 31.08.2023 Hotărâre    privind    aprobarea indicatorilor tehnico economici, a devizului general faza SF și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, necesară realizarii obiectivului de investiții “ Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Mihai Drăgan”

 

 

331 31.08.2023 Hotărâre    privind      aprobarea Bilanțului energetic, a pierderilor reale  și a pierderilor tehnologice aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din  municipiul Bacău.

 

332 31.08.2023 Hotărâre      pentru modificarea și completarea HCL nr.2/17.01.2023 privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ″Busuiocul″ Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău

 

333 31.08.2023 Hotărâre    privind    asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”CENTRUL DANIEL” din Bacău, în vederea organizării în comun a evenimentului cultural intitulat Festivalul STEA printre, Ediția a XI-a, în perioada 28-30 septembrie 2023.

 

334 31.08.2023 Hotărâre    privind   punerea la dispoziție cu titlu gratuit și caracter temporar, a sălii de spectacole a Teatrului de Vară ” Radu Beligan” din Bacău către Colegiul Național de Artă ” George Apostu” din Bacău,  în vederea organizării festivității de deschidere a anului școlar 2023-2024, in data de 11 septembrie 2023

 

 

335 31.08.2023 Hotărâre    privind    darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a spațiului  în suprafață de C1-120 mp situat în incinta PT nr.6 din Municipiul Bacău , str.Stadionului nr. 13 bis.

 

336 31.08.2023 Hotărâre    privind    darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a spațiului  în suprafață de C1-190 mp situat în incinta PT nr.35 din Municipiul Bacău , str. Aviatorului nr. 1.

 

337 31.08.2023 Hotărâre    privind   aprobarea Studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători  în Zona Metropolitană a Municipiului Bacău, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona Metropolitană Bacău

 

338 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE: ETAPA I – ARHIVA NOTARIALA + SPATII ANEXA; ETAPA II – SEDIU CAMERA NOTARILOR; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 75931; 63090 din Str. Vasile Alecsandrinr. 87 – 89,  obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata si abrogarea H.C.L. nr. 31/28.01.2021

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

 

339 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI CUPLATE; LUCRARI TEHNICO EDILITARE; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarilor cu nr. cadastral 87669 (str. Dorului), 84076 (str. Dorului, nr. 52), 84070 (str. Grigore Tabacaru) si 87878 (cartier Serbanesti) din municipiul Bacau

BENEFICIARI: CLIMOV ANDREI, CLIMOV ELLA-THEODORA, AVRAM RAZVAN, AVRAM OANA-MADALINA

 

340 31.08.2023 Hotărâre  privind   aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 40.000/338 din 06.11.1998, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. ABANERRA IMPEX S.R.L.

 

341 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68525/11.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69601/09.10.2019, nr. 168751/11.10.2021 si nr. 168233/09.08.2023,  încheiat între Municipiul Bacău si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA, pentru  spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent.

 

342 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.22, către doamna Veria Alina Cecilia, în calitate de titular de contract de închiriere

 

343 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, sc.A,  ap.21, către doamna Stoian Nicoleta, în calitate de titular de contract de închiriere.

 

344 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.26, către doamna Crăciun Maria, în calitate de titular de contract de închiriere

 

345 31.08.2023 Hotărâre  privind   aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.15, către domnul Diaconu Sebastian Costinel, în calitate de titular de contract de închiriere

 

346 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.4, către doamna Lăzărică Lorena, în calitate de titular de contract de închiriere

 

347 31.08.2023 Hotărâre  privind    pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L..284/30.08.2021 privind  aprobarea organigramei și  statului de funcții  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu.

 

348 31.08.2023 Hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 390/2022 privind  aprobarea organigramei și statului de funcții ale  Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău și completarea Anexei 1 a HCL nr. 581/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023.

 

349 31.08.2023 Hotărâre  privind    acordarea ” Diplomei de Onoare ” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei  celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 17.07.2023.

 

350 31.08.2023 Hotărâre  privind    acordarea unui  ajutor de urgență domnului Cojoc Aurel.

 

351 31.08.2023 Hotărâre  privind    acordarea unui  ajutor de urgență doamnei Trăistaru Roxana-Maria.

 

352 31.08.2023 Hotărâre    pentru completarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, constituită prin  H.C.L. nr.254/2023 .

 

353 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru perioada septembrie – decembrie 2023.

 

354 31.08.2023 Hotărâre  privind    trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău

 

355 31.08.2023 Hotărâre  privind    darea în administrare  către  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău a spațiului în suprafață de C1-182 mp situat în PT 33 (CT Neptun),   situat în   Bacău, str. Aviatorilor  nr. 23 B.

 

356 31.08.2023 Hotărâre  privind   aprobarea preluării din administrarea Serviciului Municipal de Utilităţi Publice Bacău a unor bunuri care nu mai corespund parametrilor tehnici.

 

357 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în  Bacău.

 

358 31.08.2023 Hotărâre     pentru  soluționarea plângerii prealabile formulată de către S.C. BAVARIA INVEST S.A. și S.C FORREST BAVARIA S.R.L, împotriva HCL nr. 244 din 26.06.2023 privind abrogarea H.C.L nr. 150/ 28.04.2023 și aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Gherăiești din municipiul Bacău; Desființare construcții existente”

 

359 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău în baza OG nr.82/2001.
360 31.08.2023 Hotărâre  privind    darea în administrare către „Serviciul Municipal de Utilitaţi Publice Bacău”a unor bunuri.

 

361 31.08.2023 Hotărâre  privind    aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF  pentru obiectivul de investitii: „Amenajare parc fotovoltaic pentru consum propriu în locația ”Depozit deseuri –inchis”

 

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content