Listă de hotărâri din data de 28.02.2023

 

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 28.02.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

4128.02.2023Hotărâre   privind    solicitarea de trecere a unui bun imobil – teren din domeniul public al Statului Român, administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău a suprafeței de teren de 21.412 mp măsurată, înscris în CF nr.72439, nr. cadastral 72439, situat în extravilanul municipiului Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL” pe imobilul – teren în suprafață de 423.121,00 mp, situat pe str. Poligonului, municipiul Bacău.
4228.02.2023Hotărâre   privind   demararea procedurilor legale în vederea identificării  și  închirierii/cumpărării de către Municipiul Bacău a unui imobil-clădire în suprafață construită desfășurată de minim 4000,00 mp.
4328.02.2023Hotărâre   privind     aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza  Proiect Tehnic  pentru  obiectivul de investiții” Reabilitare rezervor apă potabilă capacitatea de 10.000 mc – Mărgineni” .
4428.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea premierii sportivilor Ștefan Cozma și Ghelber Bianca-Florentina de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora, pentru performanțe deosebite.
 4528.02.2023Hotărâre     pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.525/12.12.2022 privind aprobarea organizării evenimentului Gala Învățământului Bacăuan ”Solomon Marcus” și premierii în cadrul evenimentului a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade – fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora.
4628.02.2023Hotărâre    privind     aprobarea întreruperii negocierilor Comisiei constituită prin HCL nr.467/2022 cu reprezentanții acționarilor majoritari ai S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în vederea achiziționării pachetului de acțiuni al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
4728.02.2023Hotărâre   privind    asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă  ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente la  sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan” Bacău
4828.02.2023Hotărâre    privind  punerea la dispoziție cu titlu gratuit  a Bazinului de Înot Bacău  către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive în anul 2023.
4928.02.2023Hotărâre   privind  aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, pentru anul 2023.
5028.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 77198, înscris în C.F. nr.77198 a Municipiului Bacău, situat în strada Mioriței nr.14, în 2 loturi.
5128.02.2023Hotărâre    privind  declararea unui teren ca bun de uz și de interes public local și introducerea  acestuia în domeniul public al Municipiului Bacău.
5228.02.2023Hotărâre    privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație din  unitățile de învățământ particulare cu învățământ general obligatoriu  din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023.
5328.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al  Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2023 .
5428.02.2023Hotărâre     pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea  organigramei și statului  de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr.359/31.08.2022.
5528.02.2023Hotărâre    pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea  organigramei și statului  de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.
5628.02.2023Hotărâre     pentru  modificarea Anexei nr. 2 la HCL 284/30.08.2021 privind aprobarea  organigramei și statului  de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei  de stagiu.
5728.02.2023Hotărâre    privind  modificarea Anexei 1, punctul II B. Funcții de execuție contractuale pe grade și trepte profesionale, poziția 6  la HCL nr. 580/27.12.2022 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2023.
5828.02.2023Hotărâre     pentru modificarea și completarea Anexei nr.4  la H.C.L. nr. 581/27.12.2022 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023.
5928.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2023.
6028.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea  schimbului de  locuințe pentru tineri destinate închirierii, între doamna Miron Emanuela și domnul Miron Iulian și încheierea de contracte de închiriere.
6128.02.2023Hotărâre    pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea  Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău cu modificările și completările ulterioare.
6228.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul   Structurii Intervenții Auto și Utilaje – Primăria Municipiului Bacău.
6328.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea prelungirii duratei prevăzută in contractul  de concesionare nr.69030 din 11.05.2018 încheiat între Municipiul Bacău și dl. Olteanu Vlad-Constantin.
6428.02.2023Hotărâre    privind  transmiterea cotei de ½ din suprafața de teren prevăzută în Contractul  de concesionare nr.42099/27.12.2001 de la S.C. ESTIVAL TUR S.R.L., la dl. Gălușcă Vlad
6528.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7,  în suprafața de 24,78 mp .
6628.02.2023Hotărâre    privind   aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului  extindere – spațiu cu destinația salon de înfrumusețare,  situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.3, scara C, ap.3, în suprafața de 42,31 mp .
6728.02.2023Hotărâre    privind   aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere sediu firmă situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.31 în suprafața de 8,7 mp .
6828.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, scara E,   în suprafața de 25 mp.
6928.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 15,86 mp .
7028.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 4,52 mp .
7128.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr.1, în suprafața de 10 mp .
7228.02.2023Hotărâre    privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. 9Mai – Parcare Piața Centrală, poziția 1, în suprafața de 17,25 mp, având CF nr.74822, nr. cadastral 74822.
7328.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. Panselelor, nr.2,  în suprafața de 48,56 mp.
7428.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial P+1, situat în municipiul Bacău, str. Izvoare, nr.105,  în suprafața de 69,50 mp.
7528.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr.14,  în suprafața de 12,60 mp.
7628.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial prestări servicii,   situat în municipiul Bacău, Calea Republicii, nr.3,  în suprafața de 20 mp.
7728.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere spațiu pentru depozitare,   situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7,  în suprafața de 30,78 mp.
7828.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial pentru depozitare,   situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7,  în suprafața de 8,68 mp.
7928.02.2023Hotărâre    privind    aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu, nr.2,  în suprafața de 22,19 mp.
8028.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu pentru comerț și alimentație publică,   situat în municipiul Bacău, str. Condorilor, nr.6 bis,  în suprafața de 86,25 mp.
8128.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu prestări servicii,   situat în municipiul Bacău, str. Aeroportului, nr.4,  în suprafața de 40,50 mp.
8228.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  spațiu prestări servicii,   situat în municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.1,  în suprafața de 11,00 mp.
8328.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – construcție extindere  spațiu producție,   situat în municipiul Bacău, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 11 mp .
8428.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere  spațiu comercial,   situat în municipiul Bacău, Bulevardul Unirii, nr.11, în suprafața de 26,22 mp .
8528.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere  salon de înfrumusețare,   situat în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr.18, în suprafața de 24  mp.
8628.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere  cabinet medical individual,   situat în municipiul Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu, nr.4, în suprafața de 10,30 mp
8728.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  cabinet stomatologic, situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 45 mp, având CF nr.86089, nr. cadastral 86089.
8828.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –    cabinet de avocatură si birou notarial,   situat în municipiul Bacău, str. Panselelor, nr.2, în suprafața de 27,26 mp, având CF nr.66686, nr. cadastral 66686 .
8928.02.2023Hotărâre    privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere  apartament,   situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.52,  în suprafața de 11,60  mp .
9028.02.2023Hotărâre    privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în  Bacău.
9128.02.2023Hotărâre    privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018.
9228.02.2023Hotărâre    privind  însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în dosarul nr.2386/110/2022.
9328.02.2023Hotărâre    privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de   petenta ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. împotriva   art.3 și art.6 din H.C.L. nr.161/28.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind  Activitățile Comerciale ce se desfășoară pe raza  municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
9428.02.2023Hotărâre    pentru suspendarea aplicării prevederilor H.C.L. nr.110/2022 privind aprobarea Regulamentului Local de Arhitectură și Estetică Urbană pentru municipiul Bacău.
9528.02.2023Hotărâre    prin care se ia act de  datoria   Municipiului Bacău  către Societatea  Thermoenergy Group S.A. Bacău reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru  perioada octombrie – noiembrie 2022.
9628.02.2023Hotărâre    privind eșalonarea datoriei    Municipiului Bacău  către Thermoenergy Group S.A. Bacău reprezentând subvenții neachitate pentru perioada iunie 2022-ianuarie 2023 și pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, neachitate pentru  perioada septembrie – noiembrie 2022.
9728.02.2023Hotărâre    pentru aprobarea modificării Anexelor nr.2 și 4 din H.C.L. nr.300/31.08.2018    privind  stabilirea  modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut