Listă de hotărâri din data de 27.07.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 27.07.2023 a fost adoptată următoarea hotărâre:

276 27.07.2023 Hotărâre    privind     aprobarea participarii Municipiului Bacau in cadrul Planului National de Redresare și Rezilienta, Componenta C 15: Educație, Apelul de proiecte ,,Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi și a depunerii proiectului ,,Lucrari de intervenție pentru  creșterea eficienței energetice  a clădirilor publice (reabilitare termică) Colegiul de Artă George Apostu Municipiul Bacău și facilitarea tranziției la Școala Verde”

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.