Listă de hotărâri din data de 23.05.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 23.05.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

181 23.05.2023 Hotărâre    privind    mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor  Societății  Thermoenergy Group S.A. Bacău  în  vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2022 și a repartizării profitului obținut în anul 2022.
182 23.05.2023 Hotărâre     privind   transmiterea fără plată de către  Municipiul Bacău,  către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, a unor mijloace fixe și obiecte de inventar.
183 23.05.2023 Hotărâre     privind   transmiterea fără plată de către  Municipiul Bacău,  către  Căminul pentru persoane vârstnice Bacău, a unor mijloace fixe și obiecte de inventar.
184 23.05.2023 Hotărâre     privind   stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.05.2023.
185 23.05.2023 Hotărâre        pentru modificarea H.C.L. nr.383/2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor Investiția 11. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția 1.1.B. Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Bacău”

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content