Listă de hotărâri din data de 20.02.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 20.02.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

3520.02.2023Hotărâre       privind   pentru modificarea HCL nr.422/29.09.2022 privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT  și a indicatorilor tehnico-economici la faza   Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești” cod  SMIS 128424.
3620.02.2023Hotărâre       privind      aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General  întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău  pentru obiectivul de investiții  „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești” cod  SMIS 128424.
3720.02.2023Hotărâre       privind     asocierea Municipiului Bacău cu Școala Gimnazială  ”Ion Creangă” în vederea realizării în comun a unui eveniment cultural  la  sală Teatrului de Vară ”Radu Beligan” Bacău, în data de 01 Martie 2023.
3820.02.2023Hotărâre       privind      aprobarea Raportului anual 2022 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023”
3920.02.2023Hotărâre       privind     soluționarea plângerii prealabile formulată de  Todosi Georgeta, Boiciuc Sorin, Munteanu Adrian, Mazilu Mihai împotriva  Anexei nr.8 din Hotărârea   Consiliului Local nr.455 din 31.10.2022 privind  declararea unor terenuri ca bunuri de uz și interes local.

Aceasta poata fi consultată la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut