Listă de hotărâri din data de 19.06.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 19.06.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

228 19.06.2023 Hotărâre    privind       însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a  Notelor scrise (apărărilor) formulat în dosarul nr.75/91/2022 cu privire la excepția nelegalității H.C.L. nr.147/28.04.2017.
229 19.06.2023 Hotărâre     privind   aprobarea Raportului aferent trimestrului I 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023”.
230 19.06.2023 Hotărâre    privind    aprobarea și publicarea pe plan local și punerea în aplicare a anunțului și procedurii interne privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului de finanțare a Administrației Fondului pentru Mediu ” Casarea autovehiculelor uzate” Sesiunea 2023.
231 19.06.2023 Hotărâre    privind      mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor  Societății  Thermoenergy Group S.A. Bacău  pentru  aprobarea contractării/prelungirii de angajamente sub formă  de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă.
232 19.06.2023 Hotărâre    privind       îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.214/2023 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.64 din municipiul Bacău,  str.  Ștefan cel Mare,  nr.36C.
233 19.06.2023 Hotărâre    privind    îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.215/2023 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.32 din municipiul Bacău,  str. Cornișa Bistriței nr.4.
234 19.06.2023 Hotărâre   pentru modificarea HCL nr. 251/06.06.2022 privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităti nonprofit de interes general.

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content