Listă de hotărâri din data de 17.11.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 17.11.2023 au fost adoptată următoarele hotărâri:

464 17.11.2023 Hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII “N.V. KARPEN”; Cod SMIS: 128351
465 17.11.2023 Hotărâre privind  actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare şi reabilitare  COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 128351

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.