Listă de hotărâri din data de 17.07.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 17.07.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

264 17.07.2023 Hotărâre    privind      aprobarea premierii sportului Mihai Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru performanțe deosebite
265 17.07.2023 Hotărâre    privind   acordarea unui ajutor de urgență doamnei Turculeț Cornelia
266 17.07.2023 Hotărâre       privind  aprobarea Listei finale a proiectelor sportive/acțiunilor sportive care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 aferente anului 2023
267 17.07.2023 Hotărâre    privind    aprobarea Listei finale a proiectelor /programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități non profit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 aferente anului 2023
268 17.07.2023 Hotărâre    privind    punerea la dispoziția proiectului ,,Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău” a unor bunuri imobile-construcții situate în Calea Dr.Alexandru Șafran nr.145
269 17.07.2023 Hotărâre      privind  modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău
270 17.07.2023 Hotărâre       privind  neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire  a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli  al României, pentru perioada 2023-2026
271 17.07.2023 Hotărâre    privind    aprobarea documentației  tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICĂ), COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ ”GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACĂU”
272 17.07.2023 Hotărâre    privind    pentru completarea HCL nr. 235 din 26.06.2023 în scopul detalierii cheltuielilor eligibile și neeligibile cuprinse in devizul general aferent documentației tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții: blocul situat în str. Ioniță Sandu Sturza nr. 28 din proiectul ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”
273 17.07.2023 Hotărâre     pentru completarea HCL nr. 236 din 26.06.2023 în scopul detalierii cheltuielilor eligibile și neeligibile cuprinse in devizul general aferent documentației tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții: blocul situat în str. Nicolae Titulescu nr. 22 din proiectul ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”
274 17.07.2023 Hotărâre    privind    aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni
275 17.07.2023 Hotărâre    pentru însușirea  Studiului de oportunitate privind  forma de gestiune a activității de administrare și exploatare a  toaletelor publice, aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice din municipiul Bacău.

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content