Listă de hotărâri din data de 15.09.2023

Listă de hotărâri din data de 15.09.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 15.09.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

362 15.09.2023 Hotărâre    privind     aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Realizarea obiectivului de investitii Athletic Park”.
363 15.09.2023 Hotărâre    privind   trecerea unui imobil – teren cu numărul cadastral 69191 și a unui imobil – clădire cu numărul cadastral 69191 – C1, înscrise în Cartea Funciară nr. 69191 Bacău, din domeniul public al Municipiului Bacău, în domeniul public al Județului Bacău
364 15.09.2023 Hotărâre    privind    organizarea în comun cu Direcția de Asistență Socială Bacău a unui eveniment cultural-artistic denumit „Fall for Art” în perioada 22-23 septembrie 2023

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content